เขตสุขภาพที่ 6 เชิญชวนส่งคลิปสั้นประกวด

0
943

 เขตสุขภาพที่ 6 ชลบุรี เชิญชวนส่งคลิปสั้นประกวด

คลิปป้องกันเชื้อไวรัส โคโรน่า สายพันธุ์ใหม่ 2019 ส่งตั้งแต่บัดนี้จนถึง  28 ก.พ. 2563

ประกาศผลภายใน 2 สัปดาห์ มีนาคม 2563
ความยาวไม่เกิน 2 นาที ผู้แสดงอายุไม่เกิน 8 ขวบไม่จำกัดจำนวนคนแสดง

ชิงรางวัล 

รางวัลที่ ๑  30,000 บาท

รางวัลที่ ๒  20,000 บาท

รางวัลที่ ๓  10,000 บาท

เนื้อหา เน้น

  1. ล้างมือ ล้างมือ ล้างมือ เชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 ติดต่อทาง ปาก จมูก เยื่อบุนัยตา
  2. ปิดปาก ปิดจมูก เวลาไอ จาม ด้วยวิธีที่ถูกต้อง อาจแสดงท่าไอจามที่ถูกต้อง และไม่ถูกต้อง สวมหน้ากากอนามัยเมื่อป่วยเป็นโรคทางเดินหายใจ
  3. เมื่อป่วยให้ไปพบแพทย์ หยุดอยู่บ้าน ไม่ออกไปแพร่เชื้อในแหล่งชุมนุมชน

เงื่อนไข ผู้ส่งประกวดต้องยินยอมให้มีการเผยแพร่คลิปในสื่อต่างๆ ได้ทันทีที่ท่านส่งคลิปประกวดได้ตลอดไป

ผู้สนใจส่งคลิป พร้อม ชื่อ อายุเด็ก ชื่อผู้ปกครอง ที่อยู่ เบอร์โทรติดต่อ ไปที่เขตสุขภาพที่ 6 กรมอนามัย เลขที่ 43 ม.7 ต.นาป่า อ.เมือง จ.ชลบุรี    20000

 เขตสุขภาพที่ 6 

5 กพ 2563