“สปสช. ทวนมาตรฐาน ศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพ รพ.ระยอง”

0
1192
นายวิศิษฎ์ ยี่สุ่นทอง ผช่.ผอ. สปสช.เขต 6 ระยอง และคณะ ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพ รพ.ระยอง

 

เมื่อวันที่ 14 ก.พ. 2563 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) เขต 6 ระยอง นำโดยนายวิศิษฎ์  ยี่สุ่นทอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สปสช.เขต 6 ระยอง และคณะ  ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพ รพ.ระยอง  ได้รับเกียรติจาก นพ.ไชยสิทธิ์ เทพชาตรี ผอ.รพ.ระยอง และคณะให้การต้อนรับ

ที่ห้องประชุมโรงพยาบาลระยอง นายวิศิษฎ์  ยี่สุ่นทอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สปสช.เขต 6 ระยอง และคณะ ได้เข้ารับฟัง และการนำเสนอเสนอผลการดำเนินงานศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพ การจัดการระบบและการป้องกันการเกิดซ้ำเรื่องร้องเรียนตาม ม.57,59 แห่ง พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545 เรื่องการป้องกันการเกิดซ้ำกรณีผู้ให้และผู้รับบริการได้รับความเสียหายจากการรักษาพยาบาล และ2P safety

รพ.ระยอง ได้รับรางวัลศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพในหน่วยบริการและการจัดการความขัดแย้งในหน่วยบริการดีเด่นระดับประเทศปี 2560 ประเภทโรงพยาบาลขนาดเตียงมากกว่า 150 เตียง  

จากการตรวจเยี่ยมทางคณะ สปสช.เขต 6 พบว่า รพ.ระยองยังคงรักษาความเป็นเลิศในมาตรฐานการจัดการเรื่องร้องเรียนและความขัดแย้งในหน่วยบริการได้อย่างดีเยี่ยม.เป็นต้นแบบได้.