เลือกใช้บริการรถจักรยานยนต์สาธารณะที่ถูกต้องตามกฎหมายอย่างไร

0
1005

 

ขนส่งจังหวัดสมุทรปราการ แนะนำวิธีการเลือกใช้บริการรถจักรยานยนต์สาธารณะที่ถูกต้องตามกฎหมาย ตรวจพบว่ายังมีผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์สาธารณะที่ฝ่าฝืนกฎหมาย นำรถป้ายดำมารับจ้าง จับปรับ 1000

 

นางสุนิสา อนันตกูล ขนส่งจังหวัดสมุทรปราการ เปิดเผยว่า จากการออกปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรปราการ ในการตรวจติดตามการจัดระเบียบรถจักรยานยนต์สาธารณะ พบว่ายังมีผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์สาธารณะที่ฝ่าฝืนกฎหมาย ในกรณีนำรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล (ป้ายดำ) มาใช้ในการรับจ้าง รับ – ส่งผู้โดยสารโดยไม่ได้รับอนุญาต แต่งกายไม่ถูกต้องตามประกาศของกรมการขนส่งทางบก และไม่แสดงใบอนุญาตขับรถซึ่งสำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรปราการได้ดำเนินการบังคับใช้กฎหมายต่อผู้ที่ฝ่าฝืนโดยการออกคำสั่งผู้ตรวจการและเปรียบเทียบปรับ

ดังนั้น เพื่อให้การจัดระเบียบรถจักรยานยนต์สาธารณะเป็นไปอย่างยั่งยืน จึงขอให้ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์สาธารณะดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง เช่น ตัวรถ เสื้อกั๊ก และตัวผู้ขับขี่ ให้ถูกต้องเรียบร้อยโดยเร็ว ทั้งนี้ หากพบการนำรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล (ป้ายดำ) มาใช้รับ – ส่งผู้โดยสาร จะดำเนินการปรับ  ไม่เกิน 2,000 บาท แต่งกายไม่ถูกต้องตามประกาศของกรมการขนส่งทางบก ปรับไม่เกิน 1,000 บาท และไม่แสดงใบอนุญาตขับรถ ปรับไม่เกิน 1,000 บาท

ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยในการใช้บริการ ได้รับการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ตามกฎหมาย ขอให้ประชาชนผู้ใช้บริการเลือกใช้รถจักรยานยนต์สาธารณะที่ถูกกฎหมายเท่านั้น เนื่องจากข้อมูลผู้ขับขี่ผ่านการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมและศูนย์ข้อมูลประวัติผู้ขับรถสาธารณะ ทำให้ง่ายต่อการติดตามตัวกรณีที่เกิดเหตุไม่พึงประสงค์ โดยสังเกตจากแผ่นป้ายทะเบียนรถ (ป้ายเหลือง) เสื้อวินที่แสดงบัตรประจำตัวและหมายเลขประจำตัวที่ถูกต้องตรงกัน