ใส่เสื้อลายดอก แต่งชุดหนุ่มลอยชาย-สาวรามัญ มาเล่นน้ำสงกรานต์พระประแดง ร่วม อนุรักษ์ประเพณีชาวไทยรามัญ ประจำปี 2562

0
1332

เทศบาลเมืองพระประแดง ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จังหวัดสมุทรปราการ อำเภอพระประแดง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กำหนดจัดงานประเพณีสงกรานต์พระประแดง ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 19 – 21 เมษายน 2562 ซึ่งงานดังกล่าว เป็นงานประเพณีที่จัดสืบทอดต่อกันมาเป็นประจำทุกปี เพื่ออนุรักษ์และสืบทอดประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามให้คงอยู่ เป็นที่ภาคภูมิใจแก่อนุชนรุ่นหลังสืบไป


โดยในวันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2562 ตั้งแต่เวลา 18.00 น. ชมการประกวดนางสงกรานต์พระประแดงและหนุ่มลอยชาย ณ เวทีประกวดหน้าที่ว่าการอำเภอพระประแดง วันที่ 19-21 เมษายน 2562 ตั้งแต่เวลา 20.00 – 24.00 น. ชมการละเล่นสะบ้ารามัญตามหมู่บ้านต่าง ๆ ชมการแสดงทะแยมอญ การแสดงแสงสี ณ อุทยานประวัติศาสตร์ป้อมแผลงไฟฟ้า การแสดงดนตรีไทย จากศูนย์เยาวชนเทศบาลเมืองพระประแดง ชมการกวนกาละแม ของดีเมืองพระประแดง

วันอาทิตย์ที่ 21 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ชมพิธีเปิดงานประเพณีสงกรานต์พระประแดง ขบวนแห่นางสงกรานต์และขบวนรถบุปผาชาติที่สวยงามตระการตา ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอเมืองพระประแดง ชมพิธีปล่อยนก ปล่อยปลา ณ พระอารามหลวงวัดโปรดเกศเชษฐาราม ตลอดงานชมการละเล่นพื้นเมือง(สะบ้ารามัญ) ณ บริเวณอุทยานประวัติศาสตร์ป้อมแผลงไฟฟ้า และหมู่บ้านรามัญ การแสดงทะแยมอญ การกวนกาละแมของดีเมืองพระประแดง

ชาวพระประแดงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวไทย และนักท่องเที่ยวต่างชาติ ร่วมกันแต่งไทย ใส่เสื้อลายดอก แต่งชุดหนุ่มลอยชาย-สาวรามัญ มาเล่นน้ำสงกรานต์พระประแดงในช่วงดังกล่าว