เรวดี.! นำเยาวชน ทำหน้ากากใช้เองกัน โควิด -19

0
525

 

จากปริมาณความต้องการหน้ากากอนามัยในช่วงนี้ ประชาชนทั่วไปที่ร่างกายแข็งแรง ไม่เจ็บป่วย และไม่ได้อยู่ในพื้นที่เสี่ยงที่มีผู้คนแออัด ไม่จำเป็นต้องสวมหน้ากาก แต่หากจำเป็นต้องเข้าไปในแหล่งชุมชนที่มี ผู้คนหนาแน่น หรือใช้รถขนส่งสาธารณะร่วมกันเป็นจำนวนมาก อยู่ในระยะใกล้ๆ ก็สามารถป้องกันตนเองได้ด้วยการสวมหน้ากากผ้าที่สะอาด 

โดยข้อดีของหน้ากากผ้าที่แนะนำให้ใช้นอกจากจะช่วยป้องกันฝุ่นขนาดใหญ่ทั่วไปแล้ว ยังนำมาซักให้สะอาดแล้วใช้ซ้ำได้อีก ช่วยประหยัดงบประมาณในการหาซื้อหน้ากากอนามัยเนื่องจากสามารถเย็บใช้ได้เอง ช่วยลดปัญหาขาดแคลน และยังช่วยลดปริมาณขยะที่เกิดจากการทิ้งหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วอีกด้วย

การสวมหน้ากากอนามัยทางการแพทย์เป็นหนึ่งในมาตรการป้องกันเพื่อจำกัดการกระจายของเชื่อโรคทางเดินหายใจ ซึ่งรวมถึงไวรัสโควิด -19 สายพันธ์ุใหม่ด้วย แต่อย่างไรก็ตาม การใช้หน้ากากอย่างเดียวไม่เพียงพอที่จะป้องกันได้อย่างเหมาะสม ดังนั้นจึงควรมีการปฎิบัติตนควบคู่กับมาตราการอื่นๆ ไปพร้อมกับกันด้วย เช่น การล้างมือเพื่อสุขอนามัยที่ดี และการใช้มาตราการป้องกันและควบคุมการติดเชื้ออื่นๆ เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์ใหม่จากคนสู่คน 

 

เรวดี รัศมิทัต ที่ปรึกษา รมว.สธ. เธอบอกว่า ขณะนี้อยู่ในช่วงวิกฤตที่ขาดแคลนหน้ากากอนามัยอย่างแรง จะด้วยเหตุผลใดก็ตามสิ่งที่ไม่อยากให้ประชาชนต้องหวาดหวั่น จากความเสี่ยงโรคโควิด 19 ได้นั้น สิ่งที่ต้องแก้ปํญหาด้วยตนเองได้นั้นคือการลงทุนทำเองได้ เพราะไม่ได้ยากเย็นจนเกินไป ไม่ต้องใช้เทคโนโลยีอะไรมากมาย มีเพี่ยง เข็ม ด้าย ผ้า และมือคนทำ ก็สามรถทำไว้ใชเองได้ เพียงทำให้ถููกต้องตามแบบ เพื่อป้องการแพร่ระบาดของโรค   

เรวดี รัศมิทัต ที่ปรึกษา รมว. สธ.
เธอ ยังเล่าว่า ได้พยายามลงทุนไปเรียนมาเอง ทำเอง เย็บเอง จนพอที่จะสอนให้คนอื่นทำตามได้ จึงได้ลงมือเชิญชวนคนในพื้นที่โดยเฉพาะ กลุ่มแม่บ้านที่พอมีเวลา อสม. ผอ. รร. ผอ. รพสต.บางน้ำผึ้ง ที่ช่วนกันเป็นแรงชักชวน ทั้ง นักเรียน เยาวชน มาช่วยกันสอนทำเพื่อไว้ใช้เอง หากมากพอก็แจกจ่ายตามพรรคพวก  

จึงเป็นที่มาของวันนี้ที่บริเวณลานหน้าโรงเรียนวัดบางน้ำผึ้งใน อ. พระประแดง จ.สมุทรปราการ   มีสมาชิกจิตอาสาร่วมราว 200 ชีวิตต่างมุ่งมั่น ร่วมกันช่วยทำ ช่วยกันสอน น้องๆ เยาวชน นร.ทำหน้ากากอนามัย ทั้งร่วมกิจกรรมให้ความรู้เรื่องโรคโควิด-19 เพื่อป้องกันโรคโควิด 19 และโรคติดต่อระบบทางเดินหายใจ  สำหรับงบประมาณในครั้งนี้ เธอควักส่วนตัวทั้งสิ้น แถมใครทำเสร็จก่อนมีรางวัลด้วย คุณเรวดี บอกว่างั้น.