มูลนิธิกิจเลิศไพโรจน์ แจกอุปกรณ์ยังชีพ ให้กับพี่น้อง ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 

0
1696

 

 

คณะกรรมการมูลนิธิกิจเลิศไพโรจน์ แจกข้าวสาร อาหารสำเร็จรูป และน้ำดื่ม จำนวน 500 ชุด ให้กับพี่น้องประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 จำนวน 7 ชุมชน

 

เมื่อวันที่ 30 เม.ย.63 ที่บ้านเลขที่ 1165 หมู่ 3 ชุมชนเรวัต ซอย 4 ตำบลบางเมือง อำเภอเมืองสมุทรปราการ คณะกรรมการมูลนิธิกิจเลิศไพโรจน์ นำข้าวสาร อาหารสำเร็จรูป 3 อย่าง และน้ำดื่มคนละ 1 แพ๊ค จำนวน 500 ชุด มอบให้กับพี่น้องประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 จำนวน 7 ชุมชน ประกอบไปด้วย พี่น้องชาวชุมชน เปรมฤทัย ชุมชนที่ดินทอง ชุมชนหมอเสนอ ชุมชนเด่นชัย ชุมชนทวีทอง 1 ชุมชนทวีทอง 5 และชุมชนเรวัติ รวมทั้งสิ้น จำนวน 500 คน โดยมี นายสงคราม กิจเลิศไพโรจน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ เขต 1 สมุทรปราการ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพานิช พร้อมด้วย อดีต สจ.ชัยวิทย์ พิศาลรวิพงษ์ หรือ สจ.หนุ่ม ตลอดจนคณะกรรมการ สมาชิก มูลนิธิกิจเลิศไพโรจน์ กลุ่มผู้นำชุมชน และจิตอาสา กลุ่ม อสม.ตำบลบางเมืองใหม่ เข้าร่วมกิจกรรม

 

ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลบางปู และเจ้าหน้าที่เทศกิจ เทศบาลตำบลบางเมืองใหม่ มาอำนวยความสะดวกดูแลความปลอดภัยในเรื่องของจุดคัดกรอง เว้นระยะห่าง 1-2 เมตร ก่อนรับสิ่งของกลับไปทานที่บ้าน

โดยนายสงคราม กิจเลิศไพโรจน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ ได้กล่าวว่า ทางมูลนิธิกิจเลิศไพโรจน์ ร่วมกับ อดีต สจ.ชัยวิทย์ พิศาลรวิพงษ์ และคนในชุมชนหลายๆ ชุมชน มาช่วยกันจัดทำอาหาร จำนวน 500 ชุด เพื่อนำมามอบให้กับพี่น้องประชาชน ทั้ง 7 ชุมชน ซึ่งวันก่อนหน้านี้ก็นำข้าวสาร อาหารสำเร็จรูป และน้ำดื่มไปมอบให้กับคนในชุมชนตำบลท้ายบ้าน เมืองสมุทรปราการ

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เบื้องต้น นายสงคราม กล่าว