ร้านตัดผม เสริมสวย เตรียมรับมาตรการผ่อนปรน ป้องกันอย่างรัดกุม

0
453

 

หลังจากรัฐบาลผ่อนปรนให้ธุรกิจบางประเภทสามารถเปิดให้บริการได้ตั้งแต่ 3 พค.นี้ แต่สิ่งที่มีมาตรการคุมเข้มตามมาเพื่อการป้องกันโควิด -19 ที่อาจกลับมาเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง ข้อกำหนดต่างๆจึงมิให้มีการฝ่าฝืนทั้งต้องปฎิบัติตามอย่างเคร่งครัด   ธุรกิจด้านความงาม ร้านเสริมสวย ตัดผม ทำอย่างไรกับการป้องกันโรคอุบัติใหม่ที่เกิดขึ้นเวลานี้ ไปฟังคำอธิบายจาก

 

 

นพ.พรณรงค์ ศรีม่วง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ

นายแพทย์พรณรงค์ ศรีม่วง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ ได้แนะผู้ประกอบการร้านตัดผม เสริมสวย เตรียมความพร้อมรับมาตรการผ่อนปรนและถือปฏิบัติตามคำแนะนำของกรมอนามัย เพื่อสร้างสุขอนามัย ที่ดีให้กับตนเองและผู้ใช้บริการ ป้องกันการแพร่เชื้อโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 2019 ตามมาตรการของกรมอนามัย  ไว้ดังนี้..  

              1) มีการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายแก่พนักงานทุกคนที่ให้บริการ ในร้านตัดผม เสริมสวย (เฉพาะตัด สระ ไดร์) ถ้ามีอุณหภูมิร่างกายเกิน 37.5 องศาเซลเซียส หรือมีไข้ ไอ จาม ให้หยุดปฏิบัติงานและไปพบแพทย์

              2) จัดหาหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยสำหรับพนักงานทุกคนอย่างเพียงพอ โดยให้พนักงานทุกคนสวมเสื้อคลุม ใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย และสวม Face shield ตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน

              3) กำหนดให้พนักงานทุกคนล้างมือบ่อย ๆ ด้วยสบู่และน้ำ หรือเจลแอลกอฮอล์ ก่อนและหลังให้บริการลูกค้าคนต่อไป

              4) ห้ามให้บริการอื่นๆ ที่ต้องสัมผัสใกล้ชิดกับใบหน้าของลูกค้า หรือถ้าใช้ใบมีดโกน ให้เปลี่ยนใบมีดกับลูกค้าทุกคน ห้ามใช้ซ้ำ

            ด้านสิ่งแวดล้อมภายในร้านต้องจัดให้มีจุดล้างมือหรือเจลแอลกอฮอล์ สำหรับบริการลูกค้าที่บริเวณประตูทางเข้า หรือเคาน์เตอร์รับชำระเงินรวมทั้งมีระบบระบายอากาศที่ดี มีการไหลของอากาศภายในอาคารที่ได้มาตรฐาน และทำความสะอาดในบริเวณพื้นที่ที่มีการสัมผัสร่วมกันบ่อยๆ เช่น เก้าอี้ตัดผม เตียงสระผม ที่นั่งรอรับบริการ ด้วยน้ำยาทำความสะอาดและน้ำยาฆ่าเชื้อโรคอย่างน้อยทุก ๆ 2 ชั่วโมง และปฏิบัติตามหลักสุขอนามัย ไม่ใช้ของใช้ร่วมกัน เช่น ผ้าขนหนู ผ้าคลุมตัว ส่วนอุปกรณ์ในการเสริมสวย เช่น หวี แปรง กรรไกร ต้องทำความสะอาดทุกครั้งก่อนและหลังให้บริการกับลูกค้าด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรค เช่น แอลกอฮอล์ 70 เปอร์เซ็นต์ หรือโซเดียมไฮโปคลอไรท์ 0.1 เปอร์เซ็นต์ รวมทั้งจัดเก้าอี้บริการลูกค้าไม่ให้แออัด ให้มีระยะห่างกัน 1.5 – 2 เมตร 

             สำหรับผู้มารับบริการนั้นควรนัดคิวการตัดผม เสริมสวย ล่วงหน้าเพื่อลดเวลาในการนั่งรอและอยู่ในสถานที่ร่วมกัน และเมื่อเข้ามาในร้านเสริมสวยต้องได้รับการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยให้มีการล้างมือหรือใช้เจลแอลกอฮอล์ทุกครั้งเมื่อเข้ามาในร้านและหลังชำระเงิน นพ. สสจ. สป. กล่าว

            ทั้งหมดนี้คือข้อพึงปฎิบัติอย่างเคร่งครัด ของสถานบริการด้านความงาม ร้านเสริมสวย เพราะเป็นจุดเสี่ยงอย่างมาก คงต้องฝากปฏิบัติอย่างเคร่งครัดด้วย.