กฟผ. สนับสนุนเจลอนามัย “น้ำใจ” กฟผ. ให้มูลนิธิเพื่อเด็กพิการและมูลนิธิสุขภาพไทย

0
1029

 

 

เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2563  สำนักงานมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ กรุงเทพฯ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) โดยนายสุทธิชัย จูประเสริฐพร รองผู้ว่าการบริหาร กฟผ. เป็นผู้แทน มอบเจลอนามัย “น้ำใจ” กฟผ. ขนาด 180 มิลลิลิตร จำนวน 3,000 ขวด ขนาด 450 มิลลิลิตร จำนวน 10 ขวด และขนาด 5 ลิตร จำนวน 5 แกลลอน

 

ให้กับนายแพทย์ประพจน์ เภตรากาศ ประธานมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ และนางรสนา โตสิตระกูล กรรมการมูลนิธิสุขภาพไทย เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยเหลือผู้พิการและผู้ดูแล ในการป้องกันการแพร่ระบาดและลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อ COVID-19

ทั้งนี้ เจลอนามัย “น้ำใจ” กฟผ. เกิดขึ้นจากความร่วมมือของหน่วยงานภายในของ กฟผ. และจิตอาสา กฟผ. ร่วมกันผลิตเจลแอลกอฮอล์ล้างมือที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ไม่ต่ำกว่า 70 เปอร์เซ็นต์ ทำให้สามารถฆ่าเชื้อโรคได้ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด โดยได้แจกจ่ายให้กับชุมชนโดยรอบสำนักงาน เขตเขื่อน โรงไฟฟ้า ของ กฟผ. รวมถึงส่งมอบให้กับโรงพยาบาลและสถานพยาบาลต่างๆ เพื่อสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์มาอย่างต่อเนื่อง