การเมืองภาคประชาชนมอบตู้ปันน้ำใจพร้อมมอบประกาศแต่งตั้งประธานและคณะทำงานเขตกทม.และปริมณฑล

0
622

 

 

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 เวลา 11.30 น.นายนิพนธ์ ชื่นตา  ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่ประจำกระทรวงมหาดไทย นายวัชรินทร์ ศรีสวย หน.สำนักงานนายนิพนธ์ฯ พล.อ.พนา ถนอมสิงห์ ประธานที่ปรึกษาด้านการเมืองภาคประชาชนกรุงเทพฯ และปริมณฑล ของนายนิพนธ์ ชื่นตา ร่วมเป็นประธานพิธีมอบตู้ปันน้ำใจโครงการปันสุขให้กับวัดพุทธปัญญาจำนวน 2 ตู้ เขตบางเขน จ.นนทบุรี สนันสนุนโดยทีมที่ปรึกษาและคณะทำงาน จ.นนทบุรี

นโอกาสนี้ นายนิพนธ์ ชื่นตา ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ประจำกระทรวงมหาดไทยได้ทำพิธีมอบประกาศแต่งตั้งประธานที่ปรึกษาและคณะทำงานกลุ่ม 5 จังหวัด กรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยมี พลเอกพนา ถนอมสิงห์ เป็นประธานที่ปรึกษาและคณะทำงานในเขตกทม.และปริมณฑล5จังหวัดประกอบด้วย กทม. ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปราการ และ นครปฐม โดยในส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ได้มอบประกาศแต่งตั้งให้ นายชัยณรงค์ ชยานุคณลิขิต เป็นประธานที่ปรึกษาคณะทำงาน ดร.วิโรจน์ เวทยาวงศ์ เป็นรองประธานฯ และ นายคเณศ กมลพันธ์ เป็นที่ปรึกษาคณะทำงานการเมืองภาคประชาชนจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในส่วนการเมืองและช่วยประสานงานดูแลปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและส่งเสริม สนับสนุน ตามนโยบายบำบัดทุกข์บำรุงสุขของกระทรวงมหาดไทย ในเขตจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อรายงานไปยังนายนิพนธ์ ชื่นตา ประจำสำนักเลขาธิการ นายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่ประจำกระทรวงมหาดไทย เพื่อรับทราบและหามาตรการช่วยเหลือป้องกันและแก้ไข สนับสนุน ต่อไป.