อัยการสูงสุดมีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานตรวจสอบการพิจารณาสั่งคดี บอส

0
115

 

 

ตามที่ปรากฎข่าวทางสื่อมวลชนว่า พนักงานอัยการสั่งไม่ฟ้อง นายวรยุทธ หรือบอส อยู่วิทยา และผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเห็นชอบแล้ว โดยข่าวดังกล่าว สื่อมวลชนได้นำเสนอเมื่อช่วงเช้าวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 นั้น

สำนักงานอัยการสูงสุดขอเรียนชี้แจงว่า เมื่อปรากฏข่าวดังกล่าวอัยการสูงสุด ซึ่งกำลังปฏิบัติราชการอยู่ในฟื้นที่สำนักงานอัยการภาค 4 ในการประชุมสัมมนา ข้าราชการฝ่ายอัยการในเขตพื้นที่ภาค 4 จังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่ 23-26 กรกฎาคม 2563 

จึงทำการตรวจสอบและทราบว่า กรณีที่เป็นข่าวเป็นสำนวน ส.1 เลขรับที่ 107/2556 ของสำนักงานอัยการพิเศษสำนักอัยการคดีอาญากรุงเทพใต้ 1

ดังนั้น เพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงปรากฏชัดว่าการสั่งสำนวนคตีดังกลำวเป็นไปตามหลักกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องหรือไม่ และมีหตุผลในการสั่งพิจารณาคดีอยางไร จึงมีคำสั่งทางอิเล็กทรอนิกส์ ที่ พิเศษ2563เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานตจวจสอบการพิจรณาสั่งคดีตังกล่าว โดยมี นายสมศักดิ์ ติยะวานิช รองอัยการสูงสุด เป็นหัวหน้าคณะทำงาน และคณะทำงานอื่น รวมทั้งสิ้น 7 คน

ทั้งนี้ โดยให้คณะทำงานเร่งตรวจสอบเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงโดยร็ว และเมื่อมีผลคืบหน้าประการใด สำนักงานอัยการ จะได้แจังให้บุคคลากรและประชาชนได้รับทราบโดยทั่วกัน.