ยุติธรรมสมุทรปราการ เปิดศูนย์ไกล่เกลี่ยยุติข้อพิพาทชาวบ้าน ลดจำนวนคดีขึ้นสู่ศาล

0
385

 

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสมุทรปราการ เปิดศูนย์ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทภาคประชาชน พื้นที่ตำบลปากคลองบางปลากต อำเภอพระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ ส่งเสริมความมีส่วนร่วมในการแก้ไขความขัดแย้งในชุมชน ลดจำนวนคดีขึ้นสู่ศาล

 

เมื่อวันที่ 14 ส.ค.63 ที่ซอยสุขสวัสดิ์ 55 ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลปากคลองบางปลากต อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ  นายธฤต สำราญเวทย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานเปิดศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน นายสนิท เปี่ยมสวัสดิ์ ประธานศูนย์ฯ และคณะให้การต้อนรับ 

 ตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ.2562 เพื่อให้ประชาชนที่มีข้อพิพาทสามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมด้วยการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทภาคประชาชน เป็นการลดจำนวนคดีขึ้นสู่ศาล รวมถึงพัฒนาศูนย์ไกล่เกลี่ยภาคประชาชน ให้สามารถดำเนินงานได้ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย ภายหลังพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาท พ.ศ.2562 มีผลบังคับใช้แล้ว           

สำหรับศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน ในพื้นที่ตำบลปากคลองบางปลากต อำเภอพระสมุทรเจดีย์ นายสนิท เปี่ยมสวัสดิ์ เป็นประธาน ได้รับอนุญาตจากสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสมุทรปราการ  กระทรวงยุติธรรม   

 

กระทรวงยุติธรรม ได้เห็นความสำคัญของภาคประชาชนในการเข้ามามีส่วนร่วมขับเคลื่อนกระบวนการยุติธรรม ให้ประชาชนในชุมชนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างทั่วถึง และเสมอภาค พร้อมทั้งกระบวนการยุติธรรมทางเลือกด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ซึ่งเป็นสาระสำคัญ ในการให้คู่พิพาทและผู้ที่ทำหน้าที่ใกล่เกลี่ยได้หาทางออกร่วมกันด้วยการเจรจาพูดคุย อันป็นการลดภาระการนำคดีเข้าสู่ชั้นศาล และสร้างความสมานฉันท์ระหว่างคู่พิพาทให้อยู่ร่วมกันในชุมชนได้อย่างสงบสุข

นายสนิท เปี่ยมสวัสดิ์  กล่าวว่า ขอให้ผู้ที่มีปัญหาข้อขัดแย้ง เข้าไปปรึกษา เพื่อที่จะให้ทางศูนย์ไกล่เกลี่ยได้ช่วยกันแก้ไขปัญหาข้อพิพาท โดยมีข้อตกลงร่วมกัน หากฝ่ายใดผิดสัญญา ไม่ทำตามที่ตกลงกันไว้ ก็ให้ทางศาลบังคับได้ทันทีไม่ต้องไปฟ้องร้องอย่างแต่ก่อน อีกต่อไป 

ในส่วนผู้ที่ช่วยกันทำหน้าที่ไกล่เกลี่ย มีนักกฏหมาย นักปกครอง มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฏหมายกำหนด  ไม่ต้องกังวนใจว่าจะไม่ได้รับความยุติธรรม สอบถาม ติดต่อได้ที่ 089-892 5645