วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ เปิดศูนย์ซ่อมเพื่อชุมชน Fix It Center ช่วยชาวบ้าน

0
490

 

วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ เปิดศูนย์บริการซ่อมสร้างอุปกรณ์ เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องกลเบา เพื่อชุมชน ให้ความรู้กับ เยาวชน นักเรียนในพื้นที่ใกล้เคียง บริเวณหอประชุมโรงเรียนป้อมพระจุลจอมเกล้า 

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 63 ที่หอประชุมโรงเรียนป้อมพระจุลจอมเกล้า อำเภอพระสมุทรเจดีย์สมุทรปราการ  นาวาโท อรุษ ชื่นตระกูล รอง ผบ. ป้อมพระจุลจอมเกล้า ฐานทัพเรือกรุงเทพ  เป็นประธานเปิดศูนย์บริการซ่อมสร้าง  Fix It Center ช่วยชาวบ้าน ของวิทายาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์   พร้อมด้วย ดร.ประเสริฐ สำเภาทอง ศึกษานิเทศน์ สพป. สป1 โดยมี ว่าที่ รต.เชาวลิต ยุทธนาวา ผอ.วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ ดร.วีรนุช สุทธพันธ์ ผอ. รร.ป้อมพระจุลจอมเกล้า และ สท.ปิยพันธ์ เต่าทอง ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา ให้การต้อน

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้มอบหมายให้วิทยาลัยในสังกัด ในการนี้ทางวิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ ได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix It Cente เพื่อให้บริการประชาชน ในพื้นที่โดยรอบสถานศึกษา ด้านการดูแล บำรุงช่อมแชมอุปกรณ์ครื่องใช้ในครัวเรือน การบำรุงรักษารถจักรยานยนต์ และจักรยาน รวมถึงการส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนในชุมชน โดยมีจุดมุ่งเน้นเพื่อลดรายจ่าย-เพิ่มรายได้ให้กับพี่น้องประชาชน ผ่านกระบวนการให้คำแนะนำ ถ่ายทอดความรู้ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาตนเองของนักเรียน ทั้งเป็นการสร้างความเข้าใจในการเรียนทางสายอาชีพกับผู้ที่จะเข้าศึกษา เพราะจบแล้วสามารถมีงานทำได้ทันที