วันจันทร์, มีนาคม 4, 2024
หน้าแรกวาไรตี้พิธีพระราชทานเพลิงศพ  คุณพ่อชิต จันทร์จำรูญ  วัดชัยมงคล อ.เมือง จังหวัดสมุทรปราการ วันที่ ๓๐ ส.ค.๒๕๖๓

พิธีพระราชทานเพลิงศพ  คุณพ่อชิต จันทร์จำรูญ  วัดชัยมงคล อ.เมือง จังหวัดสมุทรปราการ วันที่ ๓๐ ส.ค.๒๕๖๓

 

ประวัติคุณพ่อชิต จันทร์จำรูญ เกิดในเวลาเช้ามืดของวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๔๖ ตรงกับ ปืกุน เดือน ๓ ขึ้น ๒ ค่ำ วันพุธ ณ บ้านเลขที่ ๕ ตำบลพระโขนง อำเภอพระโขนง จังหวัดพระนคร เป็นบุตรนายเก็ง นางโต๊ะ จันทร์จำรูญ มีพี่สาว ๑ คน ชื่อนางเชื้อ ผลสุวรรณ คุณพ่อชิตเป็นบุตรคนสุดท้อง ต่อมามารดา ได้เสียชีวิตลง เมื่ออายุได้ ๘ เดือน จึงต้องอยู่ในความดูแลของบิดาและพี่สาวมาตั้งแต่เล็ก

คุณพ่อชิต ได้เริ่มการศึกษาครั้งแรกที่โรงเรียนอนุบาล “ตาบ ทิมพันธ์” และที่โรงเรียนประชาบาล“วัดทองล่าง” เรียนหนังสือที่นั่นจนกระทั่งขึ้นชั้น ม.๒ ครอบครัวประสบปัญหาทางเศรษฐกิจจึงต้องออกจากโรงเรียนไปเป็นคนรับจ้างก่อสร้างท่าเรือได้ค่าจ้างวันละ ๔๕ สตางค์ ทำงานอยู่ที่นั่นได้ไม่นานนักจึงไปสมัครเป็นคนเดินเรือยนต์ของโรงสีไฟ “ช่องนนทรี “และเมื่อเรือเข้าอู่ซ่อมจะขออาสาเป็นผู้ช่วยช่างโดยไม่ขอรับค่าจ้างเพราะต้องการความรู้งานช่างจาก “อู่ไงน่ามเฮง” 

 คุณพ่อชิต ทำงานอยู่ที่ “อู่ไง่น่ามเฮง” เป็นเวลานานพอสมควรจนเห็นว่าตนเองมีความรู้ ความชำนาญในเรื่องของงานช่างเป็นอย่างดี จึงได้ลาเถ้าแก่กลับบ้านไปสมัครเป็นคนงานของกรมพลาธิการทหารบก แต่ด้วยความมุมานะ อดทน และมีความสนใจในเรื่องงานก่อสร้างจึงได้ศึกษาตำรา สอบถามจากผู้รู้และเรียนรู้จากประสบการณ์ในการทำงานจนสามารถอ่านแบบและคิดคำนวณงานก่อสร้างได้เป็นอย่างดี 

คุณพ่อชิต ทำงานรับใช้หม่อมเจ้าวราทิวัต จักรพันธุ์ ด้วยความชื่อสัตย์สุจริตจนเป็นที่ไว้วางใจ ต่อมาเมื่อหม่อมเจ้าวราทิวัต จักรพันธุ์ ได้ไปสร้างโรงงานทำอาหารส่งกองทัพบก จึงได้ชวนให้คุณพ่อชิตไปอยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานีด้วยกัน จนถึงปี พ.ศ. ๒๔๘๕ จึงได้ขอลาท่านไปเกณฑ์ทหารเข้าร่วมรบในสงครามโลกครั้งที่ ๒ และเมื่อปลดประจำการ คุณพ่อชิตได้สอบบรรจุเป็นผู้ช่วยหัวหน้าช่างไม้และช่างปูนอยู่ในความดูแลของหม่อมเจ้าวราทิวัต จักรพันธุ์ ซึ่งเป็นหัวหน้าแผนกอีกครั้งหนึ่ง ท่านได้ให้ความรักและความเมตตาเป็นอย่างดี สนับสนุนให้คุณพ่อชิด จันทร์จำรูญ ไปสอบเข้าทำงานที่ ช่างแสง กรมสรรพาวุธทหารเรือ ให้มีหน้าที่ตรวจเครื่องชั่งที่หัวลำโพงและบางคอแหลม 

คุณพ่อชิต รับราชการอยู่ได้ระยะหนึ่งจึงลาออกมาเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างร่วมหุ้นกับเพื่อนตั้งบริษัท  “ไทยประเสริฐก่อสร้างจำกัด”  แต่ธุรกิจการก่อสร้างไม่ดีนักในที่สุดต้องปิดกิจการไปจึงได้ผันตัวเองมาเป็นช่างซ่อมปืนอยู่ที่ร้านปืน “สงวนเรืองนิตย์”แต่งานที่นั่นไม่ค่อยมี จึงย้ายไปอยู่ที่ “ร้านบำรุงรักษ์เรื่องนิตย์”ที่บางลำพู ซึ่งเป็นร้านซ่อมปืนแห่งแรกของประเทศไทย คุณพ่อชิต ทำงานอยู่ที่นั่นได้ไม่นานนัก คุณลุงสนั่น-คุณป้าจำเนียร เจริญสุข ซึ่งเป็นญาติผู้ใหญ่ได้ขอให้คุณพ่อชิต มาป็นช่างซ่อมปืนประจำที่ร้านขายปืน “วุฒิราษฎร์” จังหวัดสมุทรปราการ อยู่หลายปี แต่กิจการรับซ่อมปืนในขณะนั้นไม่ค่อยจะดีจึงเลิกกิจการและย้ายไปทำไร่ที่อำเภออรัญประเทศ จังหวัดปราจีนบุรี เป็นเวลา ๘ ปี คุณพ่อชิตห็นว่าถ้ายังอยู่เช่นนี้ลูกๆ จะลำบากและไม่มีอนาคตจึงตัดสินในเดินทางกลับมาตั้งหลักฐานที่จังหวัดสมุทรปราการ อีกครั้ง 

 

 

โดยได้รับความสนับสนุนจากนายประยูร สีสุข นายไพจิตร ทองริว และพล.ต.ต.จิระ เครือสุวรรณ ซึ่งป็นญาติ  ด้วยความเมตตาของท่านพลเอกสิทธิ จิรโรจน์ ซึ่งมีความผูกพันกับครอบครัวของเรา ท่านได้ดำเนินการขอใบอนุญาตร้านซ่อมปืนให้คุณพ่อชิต ให้สามารถประกอบ แก้ไขเปลี่ยนแปลงลักษณะ ผลิตชิ้นส่วนและซ่อมแชมอาวุธปืนได้ทุกชนิด ในนามร้านช่อมปืน จันทร์จำรูญ คุณพ่อชิต ได้ใช้ความวิริยะ ความขยันและความสื่อสัตย์ในการทำงนจนทำให้กิจการร้านซ่อมปืนมีความเจริญมั่นคงมาเป็น “หก.ซ่อมปืนจันทร์จำรูญ”ได้ถึงทุกวันนี้

ชีวิตครอบครัว คุณพ่อชิต จันทร์จำรูญ ได้สมรสกับคุณแม่กิมเอ็ง แซ่ลิ้ม เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๐๐ มีบุตรและธิดา รวม ๖ คน ดังนี้๑. ดร.วิชัย จันทร์จำรูญ ข้าราชการบำนาญ(ผอ.กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) ๒. นางสาวพลอยนภัส จันทร์จำรูญ ทำธุรกิจส่วนตัวโรงเรียนกวดวิชา”เคลมบริจด์” ๓. นางพรอุษา มหาวรศิลป์ รับราชการครู โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ๔. นายสมชาย จันทร์จำรูญ ทำธุรกิจส่วนตัว หจก.ช่อมปืนจันทร์จำรูญ ๕. นายพชรศักย์ จันทร์จำรูญ ทำธุรกิจส่วนตัว ๖. นางสาวรันย์ชนก จันทร์จำรูญ ทำธุรกิจส่วนตัว

 

คุณพ่อชิต เป็นคนที่เห็นความสำคัญในเรื่องการศึกษาของบุตร-ธิดเป็นอย่างยิ่ง มีความมุมานะเก็บหอมรอมริบเงินทองที่หาได้ส่งลูกๆ ให้เรียนหนังสือใครอยากเรียนอะไรที่ไหนไม่เคยขัดข้อง เพราะคุณพ่อชิต เคยบอกกับลูกๆว่า”พ่ออยากเรียนหนังสือแต่ไม่ได้เรียน พ่อจึงตั้งใจที่จะส่งลูกๆทุกคนให้เรียนสูงๆ” คุณพ่อชิต เป็นผู้ที่ไฝ่เรียนรู้ตลอด

ชีวิตคุณพ่อ เป็นคนที่ไม่ดื่มสุราและสูบบุหรี่ เกลียดการพนันเป็นชีวิตจิตใจ มีความขยันขันแข็งในการประกอบสัมมาอาชีพด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและมีจิตใจเลื่อมใส่ในบวรพระพุทรศสนา ได้สร้างพระพุทธรูป สร้างรอยพระพุทธบาทและสร้างวัดวาอารามไว้เอาเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งการก่อสร้างวัดอินรังสฤษฏิ์ ตำบลหนองผือ อำเภอเมืองฯจังหวัดสกลนคร ซึ่งคุณพ่อซิตได้ใช้เวลาการก่อสร้างถึง ๕ ปิติดต่อกันจึงได้แล้วเสร็จ

วาระสุดท้าย คุณพ่อชิตเป็นคนอามณ์ดี รู้จักการรักษาสุขภาพ จึงทำให้เป็นคนที่มีร่างกายแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัว จวบจนกระทั่งในเวลาเย็นของวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๓ คุณพ่อชิตมีอาการเวียนศีรษะอาเจี่ยน จึงให้ยาแก้อาเจียนแล้วให้คุณพ่อชิตพักผ่อนจนกระทั่งรุ่งเช้าคุณพ่อซิตมีอาการอ่อนเพลียไม่ยอมกินอาหารจึงได้นำส่งโรงพยาบาลสมุทรปราการ คณะแพทย์ได้ทำการตรวจรักษาพบว่าคุณพ่อชิตมีอาการขาดเลือดไปเลี้ยงสมอง คณะแพทย์ได้ให้การเยียวยาอย่างสุดความสามารถแต่ก็ไม่อาจจะยื้อชีวิตคุณพ่อชิตไว้ได้เนื่องจากสูงอายุมากแล้ว

 

คุณพ่อชิตจึงได้จากลูกๆไปด้วยอาการสงบในเวลา ๑๙.๑๕ น.ของวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๓ อายุ ๙๖ ปี ยังความโศกเศร้าเสียใจให้แก่บุตร ธิดาและหลานๆ เป็นอย่างยิ่ง ขออานิสสงค์ผลบุญที่คุณพ่อชิตและลูกๆ ที่ได้กระทำมาจงเป็นผลปัจจัยให้ดวงวิญญาณคุณพ่อชิตจงไปสู่สัมปรายภพด้วยเทอญฯ

ด้วยรักและอาลัย จากลูกๆ ของพ่อทุกคน

 

             

ข่าวใหม่ล่าสุด
- Advertisment -spot_img

ข่าวอื่นน่าสนใจ