วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์  ร่วมภาคี เอกชน 12 แห่ง พัฒนาหลักสูตร ระบบทวิภาคี 

0
1648

 

 

วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ พร้อมภาคีเครือข่าย ความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนร่วมกันพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนจำนวน 12 บริษัท เข้าร่วมลงนามความร่วมมือและพัฒนาหลักสูตร

เมื่อวันพุธที่ 26 สิงหาคม 63 ที่ผ่านมาที่หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ อำเภอพระสมุทรเจดีย์ สมุทปราการ นายชัย มีเดชา ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ เป็นประธานเปิด โครงการ  ความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน  และโครงการยกระดับการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและจัดทำแผนการฝึก   โดย ว่าที่ร้อยเอก เชาวลิต ยุทธนาวา ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารครูและนักศึกษา อวท. โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ไพโรจน์ สถิรยากร คณบดี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (มจพ.) ดร.วิทวัส ทิพย์สุวรรณ อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  ร่วมเป็นวิทยากรในการจัดทำแผนการฝึกให้กับคณะครูและสถานประกอบการ เพื่อพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

สำหรับสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาอาชีวศึกษาในครั้งนี้ทางวิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ ได้รับความร่วมมือจากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรปราการ และ บริษัทภาคเอกชน 12 แห่ง  เข้าร่วมลงนามความร่วมมือ และพัฒนาหลักสูตร ร่วมกัน

บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด ผู้ให้บริการ รถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง ยกระดับคุณภาพชีวิตชานเมือง