รางวัลคนดี ศรีสาคร ประจำปี 2561

0
831

สภาวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาคร ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมคัดเลือกบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่น ด้านวัฒนธรรมในการอนุรักษ์และส่งเสริมงานด้านวัฒนธรรม สร้างคุณประโยชน์แก่สังคมเป็นแบบอย่างที่ดีแก่อนุชนรุ่นหลัง


ดร.สุนทร วัฒนาพร ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาคร จัดพิธีมอบรางวัล “คนดีศรีสาคร” ประจำปี2561 (ครั้งที่ 20) โดยมีนายสมคิด จันทมฤก ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ให้เกียรติเป็นประธานมอบโล่รางวัล

เมื่อวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา ที่อาคาร 90 ปี โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสาคร นายสมคิด จันทมฤก ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ให้เกียรติเป็นประธานมอบโล่รางวัลให้กับผู้ได้รับรางวัล “คนดีศรีสาคร”  สภาวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาคร ได้คัดเลือกคนดีศรีสาครประจำปี 2561 มีผู้ได้รับรางวัล 31 รายได้แก่พระภิกษุสงฆ์ 2 รูป ประเภทบุคคลจำนวน 20 คน ประเภทองค์กร จำนวน 9 องค์กร

รางวัลคนดีศรีสาคร เป็นชื่อรางวัลเกียรติยศของสภาวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาคร ที่มอบให้กับบุคคลทั้งในหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน องค์กรหน่วยงานราชการทั้งภาครัฐและเอกชน ภาคประชาชน ในสาขาต่างๆ ตามที่ปรากฏตามประกาศของสภาวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประจำทุกปี “คนดีศรีสาคร” เป็นบุคคลตัวอย่างด้านคุณธรรม จริยธรรม และแนวทางการดำเนินชีวิตทางสังคมของจังหวัดสมุทรสาคร พิธีมอบรางวัลคนดีศรีสาคร ครั้งแรกในปี พ.ศ 2539 และปฏิบัติติดต่อกันมาจน กระทั่งถึงในปัจจุบันนี้