พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ ขอเชิญพุทธศาสนิกชน  ร่วมงานบุญวันปวารณาออกพรรษา  ตักบาตรเทโวโรหณะ

0
1217

 

 

พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ จ.สมุทรปราการ ขอเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่านเข้าร่วม  งานบุญวันปวารณาออกพรรษา  ตักบาตรเทโวโรหณะ  ในวันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม  2563 เวลา 07.00 – 09.00 น. พร้อมร่วมทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ ข้าวสาร อาหารแห้ง แด่พระภิกษุสงฆ์ และสามเณร 33 รูป 

  •   เวลา 07.00 น. ประธานในพิธีจุดธูป- เทียน บูชาพระรัตนตรัย (บริเวณชั้นโลกมนุษย์)

  •   เวลา 07.30 -9.00น. พุทธศาสนิกชนร่วมพิธีตักบาตรเทโวโรหณะ ข้าวสารอาหารแห้ง

วันออกพรรษา ถือเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาโดยเป็นวันสิ้นสุดระยะการจำพรรษาของพระสงฆ์  ซึ่งเรียกว่า วันมหาปวารณา อันมีการประกอบพิธีทำสังฆกรรมสำหรับพระสงฆ์ และอีกวาระหนึ่งพุทธศาสนิกชนทั่วไปได้มีโอกาสทำบุญร่วมกันหลังจากวันออกพรรษาที่เรียกกันว่า ทำบุญตักบาตรเทโว หรือ ตักบาตรเทโวโรหณะ สืบเนื่องจากความเชื่อตามพุทธประวัติว่าเป็นวันที่พระพุทธเจ้าเสด็จกลับลงมายังโลกมนุษย์หลังจากที่ได้เสด็จไปโปรดพระพุทธมารดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์  นอกจากการทำบุญตักบาตรแล้วพุทธศาสนิกชนโดยทั่วไปมักจะไปวัดปฏิบัติธรรม และฟังพระธรรมเทศนา

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  02-323-4094-9 ต่อ 222/312

 

บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด ผู้ให้บริการ รถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง ยกระดับคุณภาพชีวิตชานเมือง