สมาคมรักษ์ชุมชนฅนแปดริ้ว ร่วมกับ ประชาคมงดเหล้าฉะเชิงเทรา เด็กและเยาวชน ได้จัดโครงการ AREA WORLD TOUR

0
1046

 

 

 สมาคมรักษ์ชุมชนฅนแปดริ้ว ร่วมกับ ประชาคมงดเหล้าจังหวัดฉะเชิงเทรา กลุ่มเด็กและเยาวชน AREA OF CHILDREN ได้จัดโครงการ AREA WORLD TOUR ครั้งที่ 2 ณ โรงเรียนวัดบ้านซ่อง (วิริยะราษฎร์พิทยาคาร) อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา โดย นายปัญญวัฒน์ ธรรมเจริญจินดา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านซ่อง (วิริยะราษฎร์พิทยาคาร) เป็นประธานนายสุภัทรชัย อาจหาญ ประธานกลุ่มเด็กและเยาวชน Area of Children ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ว่า 

 

 

 

เพื่อให้ความรู้ และเสริมภูมิคุ้มกันในการป้องกันนักดื่มหน้าใหม่ พิษภัยของบุหรี่ และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อขับเคลื่อนสังคมที่ ปลอดแอลกอฮอล์และพัฒนาศักยภาพให้กับนักเรียนให้เป็นผู้นำต่อสังคมต่อไป ซึ่งภายในงานมีกิจกรรมให้ความรู้ “พักตับ เติมใจ” โดยให้ความรู้เกี่ยวกับสุรา ไม่ว่าจะเป็นโทษของสุรา เวลา สถานที่ และวันที่ห้ามจำหน่ายสุรา เป็นต้น เกมส์ “พักตับ เติมใจ”  และกิจกรรมระดมความคิดเห็น  “มองการไกล มุ่งสู่อนาคต พักตับ เติมใจ”  

 

 

 

จากกิจกรรมดังกล่าวทำให้นักเรียนมีความเข้าใจในเรื่องของสุรามากขึ้น ทั้งโทษของสุรา เวลา สถานที่ และวันที่ห้ามจำหน่ายสุรา เป็นต้น มีผู้เข้าร่วมเป็นนักเรียนในระดับช่วงชั้นประถมศึกษาตอนปลาย จำนวน 60 คน กิจกรรมครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ( สสส.)