Robinson Lifestyle “Eat Competition” ศึกเจ้านักกิน : วันอาทิตย์ที่ 11 ตุลาคม 2563

0
454

 

 

โรบินสันไลฟ์สไตล์ร่วมกับ The Pizza Company เราขอท้าแข่งกินจุ “EAT Competition” มาแข่งกิน ใครกินเร็ว กินไว รับเงินรางวัลไปเลย มูลค่ารวมรางวัล 6,000.- 

อันดับที่ 1 รับเงินรางวัล 3,000.- อันดับที่ 2 รับเงินรางวัล 2,000.- อันดับที่ 3 รับเงินรางวัล 1,000.-

รับสมัครผู้เข้าแข่งขัน

เอกสารสำหรับการรับสมัคร สมัครด้วยตนเองสำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรประจำตัวนักเรียน

คุณสมบัติ 

บุคคลทั่วไป ไม่จำกัดเพศ ไม่จำกัดวัย (จำกัดสิทธิในการสมัคร 20 ท่านแรกเท่านั้น)

โชว์ใบเสร็จร้น The Pizza Company มูลคำเท่าไรก็ได้ใบสมัคร 1 ใบ (สามารถขอรับได้ที่จุดบริการลูกค้าศูนย์การค้าโรบินสันไลฟิสไตล์)สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาทะเบียนบ้าน (ของผู้สมัคร) จำนวน 1 ฉบับ

กติกาการร่วมกิจกรรม

วันที่แข่งแสดงบัตรประชาชน หรือ บัตรประจำตัวนักเรียนหากไม่แสดงจะไม่อนุญาตให้เข้าร่วมการแข่งขัน (ตรงกับที่สมัคร) ผู้แข่งขันจะต้องรายงานตัวล่วงหน้าก่อนการแข่งขัน 30 นาทีการแข่งขันผู้ที่ทานเร็ว และไวที่สุดเป็นผู้ชนะ ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด สมัครด้วยตัวเองได้ที่ จุดบริการลูกค้าชั้น1.ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์สมุทรปราการ 

การแข่งขันหากมีรางวัลมูลค่าตั้งแต่ 1,O00 บาทขึ้นไป ทางบริษัทขอทำการหักภาษี ณ ที่จ่าย 5%

แข่งวันอาทิตย์ที่ 11 ตุลาคม 2563  ชั้น3.ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์สมุทรปราการ

ลงทะเบียนเวลา 13.00-14.00น. เริ่มแข่งขัน เวลา14.00 น.เป็นต้นไป – รับสมัครจำนวน 20 คน – รีบสมัครด่วนหากครบแล้วไม่รับเพิ่ม

รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ  #คุณ.เอกรักษ์  แสงสุวรรณ (ผู้จัดการฝ่ายการตลาด) โทร.094-9163536 #คุณ.สุรศักดิ์ ศิริรัตน์(ลักกี้ ) (ผู้จัดการแผนกการตลาด) โทร.084-6511414 ID.Line:luckey0000