รองฯ ปราจีน ปธ.มอบเกียรติบัตร บุคคลต้นแบบ คนหัวใจเพชร “สัญญาคนกล้า” งดเหล้าครบพรรษา  

0
380
นายบัญชา  เชาวรินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี

 

 

ที่ผ่านมา เรามักเห็นการรณรงค์เรื่อง “งดเหล้าเข้าพรรษา” มาตลอด ซึ่งระยะเวลาตลอด 3 เดือนของช่วงเข้าพรรษา ถือเป็นฤกษ์งามยามดีของผู้ที่คิดจะลด ละ เลิก เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อย่างน้อยหากยังไม่สามารถเลิกได้อย่างเด็ดขาด แต่สามารถละได้ในช่วง 3 เดือนนี้ ก็ถือเป็นการเริ่มต้นที่น่าชื่นชม

มื่อวันที่ 20 ตุลาคม  2563 ณ  หอประชุมอำเภอประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี  นายบัญชา  เชาวรินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานมอบเกียรติบัตร บุคคลต้นแบบคนหัวใจเพชร “สัญญาคนกล้า” งดเหล้าครบพรรษา  “เป็นกิจกรรม สืบสานพระราชปณิธาน..สานต่องานพ่อทำคำสัญญาจากจิตอาสานักสู้คนหัวใจเพชรชวนออกพรรษาลาเหล้า” จังหวัดปราจีนบุรี  ปี 2563

นงาน มีการแสดงชุด ตีฆ้องร้องป่าวของชุมชนบ้านเกาะมะไฟ  การแสดงชุด คีตมวยไทย “ออกพรรษาลาเหล้า” โดยโรงเรียนชุมชนวัดศรีประจันตคาม กลุ่มแม่บ้านสตรีเนินหอมแสดงฟ้อนอนุรักษ์วัฒนธรรม จากนั้น มอบป้าย พชอ.ต้นแบบรูปธรรมปลอดอบายมุข ปี 2563 จำนวน 5 พชอ. 1. พชอ.เมืองปราจีนบุรี  2. พชอ.ประจันตคาม  3. พชอ.กบินทร์บุรี  4. พชอ.นาดี  5. พชอ.บ้านสร้าง  พิธีมอบใบประกาศบุคคลต้นแบบ  “คนหัวใจเพชรนักรณรงค์จิตอาสานักสู้คนหัวใจเพชร ชวนออกพรรษาลาเหล้า 

ทั้งนี้มีผู้เข้ารับเกียรติบัตรจากโครงการ คนหัวใจหิน และคนหัวใจเพชรในพื้นที่ชุมชนต้นแบบประกอบด้วย  1. ชุมชนบ้านเนินหอม 2. ชุมชนท้ายวัดหลวง  3. ชุมชนคลองวัว  4. ชุมชนบ้านโนนห้อม  5. ชุมชนบ้านเกาะมะไฟ  6. ชุมชนบ้านบางเตย  7. อบต.คำโตนด คนหัวใจหิน และคนหัวใจเพชรในพื้นที่ รพ.สต.14 แห่ง 

จากนั้นท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี กล่าวให้โอวาท แสดงความยินดีกับผู้ที่เป็นต้นกล้า กล้าลด ละ เลิก  ปลอดอบายมุข  จากการ สสส. สนับสนุน ในกิจกรรม เพื่อสุขภาวะของประชาชน