นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ ลงช่วยเหลือผู้ถูกไฟไหม้บ้าน

0
1122
นางนงรัตน์ คงเกษม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ

 

 

กรณีเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา เกิดเหตุไฟไหม้ในซอยวัดแค หมู่ที่ 4 ต.บางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ เป็นเหตุให้บ้านเรือนประชาชนเสียหายจำนวน 3 หลัง  คือ ๑,บ้านเลขที่ ๕๖ หมู่ ๒ ตำบลปากคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์

จังหวัดสมุทรปราการ เจ้าของบ้านชื่อ น.ส.สมคิด กมลฉ่ำ ๒, บ้านไม่มีเลขที่ หมู่ที่ 4 ตำบลปากคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์จังหวัดสมุทรปราการ เจ้าของบ้านชื่อ นายศักดา ศรีวรรณะ ๓, บ้านเลขที่ ๙๐ หมู่ที่ ๔ เจ้าของบ้านซื่อ นายบุญสืบ เย็นสมใจ 

สำหรับบ้านเลขที่ 90 ซึ่งเป็นบ้านของเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดแค  3 คนที่อาศัยอยู่ด้วยกันผู้ปกครอง คือ ด.ญ.รัตนาพา จงประเสริฐยิ่ง ชั้นอนุบาล.2, ด.ช.ธนวัฒน์ เย็นสมใจ ป3, ด.ช.ธงชัย เย็นสมใจ ป.3 ขณะเกิดเหตุนักเรียนทั้งหมดยังอยู่ที่โรงเรียน ซึ่งก่อนหน้านี้ ทางสำนังานเขตการศึกษาสมุทรปราการเขต1 ได้ลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือเบื้องต้นไปแล้วนั้น

 

 

ล่าสุดเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 63 นางนงรัตน์ คงเกษม นายกเหล่ากาชาดพร้อมคณะและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๓ หน่วยงาน ๑. สถานีกาชาดที่ ๕ สวางคนิวาส มอบชุดธารน้ำใจ จำนวน ๓ ถุง ๒. สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรปราการมอบเครื่องนุ่งห่ม จำนวน ๓ ถุง ๓. มูลนิธิร่วมกตัญญู มอบถุงยังชีพ (ครื่องอุปโภค-บริโภค) จำนวน ๓ ถุง