องคมนตรีมอบสิ่งของพระราชทาน เดินทางตรวจที่เกิดเหตุและให้กำลังใจผู้ได้รับบาดเจ็บจากผลกระทบเหตุท่อแก๊สระเบิด

0
400

 

 

มื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 23 ตุลาคม  พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ ผู้แทนพระองค์ในรัชกาลที่ 10 ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ หลังจากอัญเชิญสิ่งของ และ ถุงยังชีพพระราชทาน มอบให้ประชาชนที่ประสบภัย จำนวน 23 ชุด

 จากนั้นผู้แทนพระองค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ และคณะ ได้ลงพื้นที่ไปยังบ้านเรือนประชาชนที่ได้รับความเสียหายจากเหตุระเบิดท่อส่งก๊าซฯ ของบริษัท ปตท. ที่บริเวณทางเข้าโรงเรียนเปร็งวิสุทธาธิบดี ข้าง สภ.เปร็ง ตำบลเปร็ง อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ และได้เดินทางต่อไปให้กำลังใจผู้ได้รับบาดเจ็บที่โรงพยาบาลรวมใจประชารักษ์ และโรงพยาลบางบ่อ 

 

ส่วนที่พักพิงที่ชาวบ้านได้รับผลกระทบจำนวน 30 กว่าครัวเรือนนั้น ทางด้าน อบต.เปร็งได้จัดให้พักพิงภายในวัดเปร็งเป็นการชั่วคราว แต่จากการสอบถาม แจ้งว่า ไม่มีผู้แสดงความประสงค์เข้าพัก เพราะได้ไปพักอาศัยอยู่กับบ้านญาติ .. 

ความเสียหายจากแก๊สระเบิดในครั้งนี้มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตมีผู้เสียชีวิต 3 ราย คือนางมะลิ บุญมั่น อายุ 80 ปี นางสาวละไม ทรงอ่อน อายุ 85 ปี นางสมศรี จันทร์แถม ไม่ทราบอายุ ผู้บาดเจ็บจำนวน 66 ราย กลับบ้านแล้ว 37 รายรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล 25 รายจากโรงพยาบาล 9 แห่งได้แก่โรงพยาบาลบางบ่อ โรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 โรงพยาบาลพระรามเก้า โรงพยาบาลลาดกระบัง โรงพยาบาลบ้านโพธิ์ โรงพยาบาลบางเสาธง โรงพยาบาลบางปะกง โรงพยาบาลพุทธโสธร

ในส่วนของความเสียหายมีสถานีตำรวจภูธรเปร็งประกอบไปด้วยอาคารบ้านเรือนจำนวน 34 หลังร้านค้า 7 แห่งรถยนต์ 62 คันรถจักรยานยนต์ 59 คัน

การบ้านปตทร่วมกับจังหวัดสมุทรปราการจะได้จัดตั้งศูนย์ประสานงานช่วยเหลือผู้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ในครั้งนี้ในพื้นที่วัดเปร็งราษฎร์บำรุงโดยผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการมอบหมายให้นายอำเภอบางบ่อเป็นผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานดังกล่าวและได้รับความร่วมมือจากอบตเปร็งกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการเจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรปราการไม่ได้สนับสนุนน้ำดื่มที่พักชั่วคราวในระยะเร่งด่วน

ทาง ปตท. ได้เยียวยาผู้เสียชีวิตเบื้องต้นรายละ 1 แสนบาท สำหรับผู้บาดเจ็บทาง ปตท. ดูแลค่ารักษาพยาบาลทั้งหมดโดย ปตท. ได้ประสานบริษัททิพยประกันภัย  ดูแลรักษาค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้บาดเจ็บทุกราย   นอกจากนี้ทีมมวลชนสัมพันธ์ ปตท.ได้ลงเยี่ยมเยียนมอบกระเช้าให้ผู้บาดเจ็บที่รักษาอยู่ในโรงพยาบาลทุกแห่งพร้อมช่วยเหลืออำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ อย่างเต็มที่.