มูลนิธิร่วมกตัญญู ลงบรรเทาภัยชาวบ้านที่เปร็ง เหตุจากแก๊สระเบิด

0
165

 

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2563 ดร.รัตนา สมสกุลรุ่งเรือง ประธาน มูลนิธิร่วมกตัญญู  ได้มอบหมายให้ นายสมศักดิ์ ปาลวัฒน์ ผู้จัดการ และ นาง ทะนิเทศ กันทะ หัวหน้าแผนกบรรเทาสาธารณภัย นำกำลังจนท.และ อาสาสมัครจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมเครื่องอุปโภค-บริโภค ไปมอบให้กับผู้ประสบภัยจากท่อรั่วทำให้แก๊สระเบิดในพื้นที่ตำบลเปร็ง อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม ที่ผ่านมา เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ บรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นพร้อมทั้งส่งรถพยาบาลกู้ชีพกู้ภัยมาคอยดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนหากมีใครที่เจ็บป่วยหรืออยากที่จะไปพบแพทย์ประสานได้ทันที

ทางมูลนิธิร่มกตัญญู ขอเป็นตัวแทนคนไทยส่งกำลังใจและความช่วยเหลือให้กับผู้ประสบภัยทุกท่าน