บริษัทสยามราชธานี จับมือกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน บันทึกข้อตกลงเพื่อยกระดับมาตรฐานพนักงานขับรถ

0
1226

ที่ ห้องประชุมSO SOCIETY บริษัทสยามราชธานี จำกัด จังหวัดสมุทรปราการ นายพงษ์นิมิต ดุสิตนิตย์สกุล กรรมการบริษัทสยามราชธานี จำกัด ได้ร่วมลงนามร่วมมือกับ นางถวิล เพิ่มเพียรสิน รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน และนายประทีป ทรงลำยอง หัวหน้าผู้ตรวจราชการอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาฝีมือแรงงานผู้ขับขี่รถยนต์ พร้อมทั้งเยี่ยมชมเทคโนโลยีที่ใช้ในการทดสอบคัดเลือกผู้สมัคร เพื่อร่วมกันยกระดับการขับขี่เชิงป้องกัน และสร้างมาตรฐานอาชีพผู้ขับขี่รถยนต์ในระดับสากล

นายพงษ์นิมิต ดุสิตนิตย์สกุล กรรมการบริษัทสยามราชธานี จำกัด กล่าวว่า ในฐานะที่บริษัทสยามราชธานี ประกอบธุรกิจการจ้างเหมาบริการ เช่นพนักงานขับรถ บริการรถเช่า และอื่นๆ เพื่อรองรับการให้บริการและลดภาระงานของหน่วยงานราชการและบริษัทเอกชน ดังนั้นบริษัทจึงมีนโยบายที่สำคัญกับการสร้างผู้ขับขี่ปลอดภัยบนท้องถนน จึงได้จัดทำหลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อยกระดับฝีมือและมาตรฐานผู้ขับขี่รถยนต์ปลอดภัยมืออาชีพระดับ1 ซึ่งได้รับการรองรับหลักสูตรจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน หลังจากที่ได้รับการสนับสนุนและทำงานร่วมกันมาเพื่อให้เป็นหลักสูตรกลาง และกรมสามารถนำไปใช้จัดฝึกอบรมให้แก่แรงงานที่เป็นผู้ขับขี่รถยนต์อาชีพได้ทั่วประเทศ

ซึ่งในแต่ละปีคนไทยและประเทศไทยต้องสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินจำนวนมากจากอุบัติติเหตุบนท้องถนน ที่เกิดจากการขับขี่รถยนต์ที่ประมาท ไม่คำนึงถึงความปลอดภัยและไม่เคารพกฎจราจร ดังนั้นโครงการฝึกอบรมผู้ขับขี่รถยนต์ปลอดภัยมืออาชีพจึงถือเป็นการสร้างผู้ขับขี่ที่มีคุณภาพออกไปสู่ท้องถนน เพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีและความปลอดภัยบนท้องถนน เบื้องต้นบริษัทได้กำหนดแผนการฝึกอบรมผู้ขับขี่รถยนต์ปลอดภัยมืออาชีพระดับ1 รุ่นที่1 ให้แก่พนักงานขับรถเอกชนในพื้นที่3จังหวัดฟรีโดยผู้เข้ารับการอบรมจะไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

สำหรับจังหวัดสมุทรปราการจัดฝึกอบรมในวันที่ 12 มิถุนายน กับวันที่10 กรกฎาคม 2562 จังหวัดชลบุรีจัดฝึกอบรมวันที่19 มิถุนายน กับวันที่ 24 กรกฎาคม 2562 และจังหวัดระยองจัดฝึกอบรมวันที่ 20 มิถุนายน กับวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 โดยผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมจะได้รับวุฒิบัตรที่รับรองโดยบริษัทสยามราชธานี ร่วมกับผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานในแต่ละพื้นที่ต่อไป