สโมสรลูกเสือนาวี เยี่ยม กองลูกเสือโรงเรียนป้อมพระจุลจอมเกล้า  

0
1806

 

     

 

เมื่อ 17 พ.ย.63 ที่โรงเรียนป้อมพระจุลจอมเกล้า   พลเรือเอกศุภพงษ์  ศิริสนธิ นายกสโมสรลูกเสือนาวี นำคณะลูกเสือนาวี เข้าเยี่ยมชมกิจการกองลูกเสือของโรงเรียนป้อมพระจุลจอมเกล้า อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการFโดยมี ดร.วีรนุช สุทพันธ์ ผู้อำนวยการ พร้อมคณะครู กองลูกเสือให้การต้อนรับ ประกอบไปด้วยกิจกรรม  สาธิตการเปิดกองลูกเสือทั้ง 3 ประเภท  ได้แก่ กองลูกเสือสำรอง กองลูกเสือสามัญ  และกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 

          ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิกสโมสรลูกเสือนาวี  ได้เห็นความแตกต่างของการเปิดประชุมกองใน 3 รูปแบบคือ ลูกเสือสำรองทำแกรนฮาว  ลูกเสือสามัญ  นายหมู่เป็นผู้ตรวจความพร้อม ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่  รองผู้กำกับเป็นผู้ตรวจความพร้อม พร้อมทั้งกิ จการเรียนการสอนของโรงเรียนด้วย   

     

     

        นอกจากนี้ทางสโมสรลูกเสือนาวี ได้มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนและมอบอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับการพัฒนาโรงเรียนอีกด้วย.