“ ชูศรี สัตยานนท์  ” เข้าชิงรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีฯ 

0
543
นางสาวชูศรี สัตยานนท์

 

            เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563  นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 4 ปี 2564 จังหวัดสมุทรปราการ ณ ห้องปฏิบัติการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ มีคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง 

           ที่ประชุมรับทราบรายชื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 4 ปี 2564 จังหวัดสมุทรปราการ ผลการประชุมคณะอนุกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 4 ปี 2564 จากจังหวัดสมุทรปราการคือ นางสาวชูศรี สัตยานนท์ และนางสาวธารารัตน์ สมบัติ  ซึ่งก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 9 – 10 พ.ย.ที่ผ่านมา ทางคณะอนุกรรมการได้ลงพื้นที่ศึกษาข้อมูลเชิงประจักษ์  ประกอบด้วย นายภูมินันท์ ขวัญเมือง ประธาน นายวิชัย จันทร์จำรูญ นายสกล รุ่งโรจน์ นางสาวประภาพรรณ เส็งวงศ์ นายชัยณรงค์ ชยานุคุณลิขิต นางอุษา สังข์น้อย นางสาวพาสนา ชลบุรพันธ์ นางอารี แก้วสถิตวงศ์ นางสาวษิญาดา แก้วสดแสง และนางสาวชลิตา พนเจริญสวัสดิ์ นอกจากนี้ยังมีคณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ที่คอยตรวจสอบบันทึกการทำงานของคณะกรรมการตลอดเวลา  

           การศึกษาข้อมูลเชิงประจักษ์ทางอนุกรรมการ ศึกษาข้อมูลจากเอกสารนำเสนอ การให้สัมภาษณ์บุคคลต่าง ๆ หลายภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น จากผู้บังคับบัญชา ศิษย์เก่า ผู้ปกครอง ครูผู้สอน เพื่อนร่วมงาน ผู้นำชุมชน คนในชุมชน ศิษย์เก่า/ปัจจุบัน มาให้ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีครั้งที่ 4 ปี 2564 ของจังหวัดสมุทรปราการ ภายหลังการศึกษาข้อมูลเสร็จสิ้น  คณะอนุกรรมการได้นำข้อมูลดังกล่าวมาพิจารณาด้วยความเป็นธรรมและโปร่งใส 

             มีผู้ถูกเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีฯในครั้งนี้จำนวน  4 ราย ได้แก่ 1.นางสาวชูศรี สัตยานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสันต์เสริมวิทย์ 2.นางวรรณดี จอกทองคำ ครูชำนาญการพิเศษ กศน.อำเภอบางบ่อ 3.นางสาวธารารัตน์ สมบัติ ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการและ 4.นางสาวพรรณี ม่วงน้ำเงิน ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเทศบาล 1 (ในระบบสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง) 

 

             ที่ประชุมได้พิจารณานำเสนอข้อมูลเชิงประจักษ์คุณสมบัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 4 ปี 2564 จากจังหวัดสมุทรปราการคือ  นางสาวชูศรี สัตยานนท์  ผู้อำนวยการโรงเรียนสันต์เสริมวิทย์ และ นางสาวธารารัตน์ สมบัติ ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ ที่สามารถส่งได้ 2 คนเพราะข้อกำหนดอัตราส่วนจำนวน ครู บุคลกรทางการศึกษา  ทางกรรมการจะได้นำเสนอชื่อเข้าชิงระดับชาติต่อไป