ป ป ช.ปากน้ำ ลงเก็บขยะกองโต “ทต. พระสมุทรเจดีย์” อีกร่วม 10 รอเครีย  

0
1079
นายณัฐวุฒิ ทรงประดิษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสมุทรปราการ 

          เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 นายณัฐวุฒิ ทรงประดิษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสมุทรปราการ  กลุ่มงานป้องกันการทุจริต ร่วมกับโค้ชและคณะกรรมการชมรม STRONG-จิตพอเพียงต้านทุจริต จังหวัดสมุทรปราการ ดำเนินโครงการ STRONG –จิตพอเพียงต้านทุจริต จังหวัดสมุทรปราการ ลงสำรวจพื้นที่ประกอบกิจการที่ผิดกฎหมายขัดกันแห่งผลประโยชน์ (COI) และพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการผิดกฎหมายขัดกันแห่งผลประโยชน์ (COI)  ได้ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบและสังเกตการณ์โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณเกาะผีเสื้อสมุทร ของเทศบาลตำบลพระสมุทรเจดีย์ ตำบลปากคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 

          นายณัฐวุฒิ ทรงประดิษฐ์ ผอ. ป.ป.ช. กล่าวภายหลังเสร็จสิ้นการลงตรวจสอบพื้นที่ว่า จากการตรวจสอบการก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณเกาะผีเสื้อสมุทร ณ เทศบาลตำบลพระสมุทรเจดีย์ ตามที่มีการร้องเรียน ปรากฏว่ามีความผิดปกติหลายอย่าง โครงการนี้มีทั้งสิ้น  3  โครงการ ใช้งบประมาณในการก่อสร้างจำนวน 25 ล้านบาท จากไทยเข้มแข็ง ตั้งแต่ปี 2553 จะเป็นโครงการสะพานเดินเท้า 1 โครงการ  โครงการสะพานข้ามครอง 1 โครงการ  และโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือเพื่อคนสัญจรไป – มา  อีก 1 โครงการ  

 

          จากการลงดูพื้นที่การก่อสร้างไม่ค่อยถูกต้องตามแบบ แต่ต้องดูรายละเอียดตามสัญญาโครงการว่ากำหนดกันไว้อย่างไร ในส่วนพื้นที่ท่าเทียบเรือเดินดูแล้วการก่อสร้างอาคารชำรุดทรุดโทรม  มีการเสียหายเช่น  บันไดทางเดินสำหรับผู้พิการดูแล้วไม่น่าจะสามารถใช้ได้  ทางลาด  ในส่วนท่าเทียบเรือสร้างไม่ค่อนถูกแบบมากนัก  สำหรับวิธีการสร้างไม่น่าจะก่อสร้างไม่ถูกต้องตามสเปค  

           ส่วนสะพานโครงสร้างการก่อสร้างไม่เข้ารูปแบบสะพานเดินเลียบคลองไม่ค่อยเรียบร้อยเท่าไหร่  ต้องไปดูรูปแบบตามสัญญาจ้างว่าเป็นอย่างไร ระบบไฟฟ้าไม่มี เหล็กกั้นมีฝั่งเดียว  ทาง ปปช.ขอเวลาในการไต่ส่วนสักระยะ จะแจ้งอีกครั้ง

ข้องสังเกต

          โครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือและสะพานข้ามเกาะผีเสื้อของเทศบาลตำบลพระสมุทรเจดีย์เริ่มทำสัญญากับผู้รับเหมารายแรกเมื่อวันที่ 18 พ.ค. 2553  สิ้นสุดสัญญา 14 กันยายน 2553 เป็นการปรับปรุงอาคารท่าเทียบเรือ พร้อมทางขึันลง สะพาน ทำท่าเทียบเรือโป๊ะเหล็ก เป็นท่าเทียบเรือที่ทางเทศบาลเข้าไปปรับปรุงในครั้งนี้ไม่ใช่ท่าเทียบเรือของทางเทศบาลเอง เป็นของ อบจ. แต่เทศบาลขออนุญาต อบจ. สมุทรปราการ เพื่อดำเนินการ วันที่ 15  ธค.2552 จากนั้นวันที่ 24 พฤศจิกายน 2553  อบจ.อนุมัติให้ทางเทศบาลตำบลพระสมุทรเจดีย์ดำเนินการก่อสร้างได้ แต่การตรวจพบเป็นการสร้างอาคารใหม่ทั้งหลัง

           การดำเนินการโครงการที่มีผลกระทบต่อประชาชน ก่อนที่จะมีการเริ่มโครงการจะต้องมีการทำประชาพิจารณ์เพื่อที่จะให้ประชาชนที่อยู่บริเวณใกล้เคียงรับทราบถึงผลกระทบ แต่ไม่ได้ทำ  จนกระทั่งชาวบ้านได้ร้องเรียนไปที่คณะธรรมาภิบาลจังหวัดและท่านประธานในที่ประชุมคือท่านผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นประธานคณะธรรมาภิบาลจังหวัดได้รับทราบว่ามีผู้ได้รับผลกระทบจึงสั่งการให้มีการจัดเวทีประชุมประชาคมขึ้นในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2554 และในวันที่ 9 เมษายน 2554 ได้สรุปแบบสำรวจความคิดเห็นเพื่อแก้ไขผลกระทบของโครงการนี้

           ผู้รับเหมารายแรกดำเนินการสร้างแต่ไม่แล้วเสร็จ จนมีการบอกเลิกสัญญาและจะต้องเรียกเงินประกสัญญาคืนให้กับทางเทศบาล   แต่ไม่มีการทวงถามจากเทศบาลถึงเงินประกันสัญญาซึ่งเป็นหน้าที่ของฝ่ายพัสดุจนถึงปี 2558    และทราบว่าไม่ได้มีการวางสัญญาค้ำประกันแต่อย่างใด ซึ่งผิดหลักเกณฑ์

  

           ผู้รับเหมารายที่ 2 คือห้างหุ้นส่วนจำกัดเรืองปทุม ได้ทำสัญญาเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2556 และสิ้นสุดสัญญาเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2557 ผู้รับเหมารายนี้ ภายหลังทำสัญญาไม่สามารถหาคนงานเข้ามาทำงานได้ จึงได้มีการหาผู้รับเหมาช่วงและได้มีการโอนสิทธิ์รับเงินค่าจ้างให้กับผู้รับเหมาช่วงในวันที่ 10 มิถุนายน 2557 (ตามหนังสือ.ที่ที่ RPT 003/2557, 004/2557) 

 

          ภายหลังส่งมอบงานให้ทางเทศบาลแล้ว(โครงการสะพานทางเดินเกาะผีเสื้อ) ทางผู้รับเหมาจริงได้มีการทำหนังสือถึงเทศบาลขอยกเลิกการโอนสิทธิการรับเงินเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2557 และส่งหนังสือให้กับบริษัทรับช่วงทราบในวันที่ 13 ในวันที่ 3 มกราคม 2558 แต่ในทางกลับกันได้มีการส่งมอบงานกับทางเทศบาลในวันที่ 23 มิถุนายน 2558 และวันที่ 24 มิถุนายน 2558 แต่ทางเทศบาลได้ตรวจรับงานเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2558 จึงเป็นที่น่าสังเกตอย่างยิ่งว่าเหตุใดหนังสือส่งงานและการออกตรวจรับงานจึงได้ทิ้งระยะห่างมาก

 

          ช่างผู้รับเหมาช่วงได้แจ้งความ เมื่อวันที่ 15 พค. 2558 และทางผู้รับเหมาช่วงได้ทำการขอเอกสารผ่านทาง พรบ. ข้อมูลข่าวสารไปทางเทศบาลตำบลพระสมุทรเจดีย์ (กรณีทางผู้รับเหมาจริงยกเลิกสิทธิการรับเงินหลังจากมีการส่งงานและกำลังจะได้รับเงินจากเทศบาล) แต่ทางเทศบาลได้มีหนังสือตอบกลับมาว่าเป็นเอกสารที่เป็นข้อมูลส่วนบุคคลไม่สามารถให้ได้ 

 

          โครงการนี้ทางท่านผู้ว่า สตง.ได้ลงมาตรวจสอบพื้นที่จริงพบข้อบกพร่องหลายจุด เช่นทางลาดชันของผู้พิการไม่สามารถใช้งานได้จริง  บริเวณที่เป็นทางเดินลงท่าเทียบเรือมีคับแคบเป็นอย่างมากไม่เหมาะ  ทำเพื่อประโยชน์ในการร้านค้า    ส่วนโป๊ะท่าเทียบเรือใช้วัสดุไม่ตรงตามสัญญาและในส่วนของสะพานข้ามกับผีเสื้อ  สายสะพานไม่ได้อยู่ในเดียวกันและใช้วัตถุวัสดุปกปิดไว้ทำให้ไม่เห็นความบกพร่อง

          ทางเทศบาลได้ทำเรื่องคืนให้ อบจ. และขอเปิดการเดินทางให้ประชาชนแต่จนถึงขณะนี้ไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากข้อบกพร่องดังกล่าว

         

          ทางด้าน นายจารุวัฒน์ วงศ์จอม นายอำเภอพระสมุทรเจดีย์ กล่าวว่าเรื่องดังกล่าวทางอำเภอยังไม่ได้รับรายงานการยืนยันหรือการสอบสวนจากสำนักงาน ปปช.แต่อย่างใดทราบเพียงว่า เรื่องนี้มีมานานราว 10 ปีแล้วยังไม่จบ คงต้องรอให้ทาง ปปช. ส่งสำนวนการสอบสวนมาก่อนจึงจะดำเนินการได้