เหตุที่ ป้อมผีเสื้อพระสมุทรเจดีย์ 10 ปีไม่จบ

0
254

 

 

กรณีความไม่โปร่งใสในการดำเนินการก่อสร้างปรับปรุงป้อมผีเสื้อสมุทร ที่ทางเทศบาลตำบลพระสมุทรเจดีย์ เขตพื้นที่อำเภอพระสมุทรเจดีย์  จังหวัดสมุทรปราการ ดำเนินจัดจ้างนั้น  ซึ่งสำนักงาน ป.ป.ช. และชมรม Strong จังหวัดสมุทรปราการ ได้ลงพื้นที่ไปติดตามตรวจสอบเมื่อวันที่  26 พฤศจิกายน 2563 นั้น

          อนุกรรมการขับเคลื่อนการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนและหน่วยงานของรัฐ มีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำภาค 1(ดูแลพื้นที่จังหวัด พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง สิงห์บุรี ชัยนาท สระบุรี ลพบุรี ปทุมธานี นนทบุรี และสมุทรปราการ )

          ซึ่งอนุกรรมการชุดนี้มี นายสุรัต อัตนวานิช เป็นอนุกรรมการด้วย ทางอนุกรรมการได้ตรวจสอบข้อมูลเรื่องนี้แล้ว ได้ชี้แจงกับ เดลี่ไทม์ออนไลน์ ว่า

          ขอเรียนว่าการดำเนินการใช้งบประมาณ ของท้องถิ่นเรื่องนี้  สำนักงานตรวจเงิน แผ่นดินจังหวัดสมุทรปราการ ในช่วงที่ นางศศิวรรณ ทรงบัณฑิต ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสมุทรปราการ ได้รับเรื่องรัองเรียนเรื่องนี้  ได้ส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ เพื่อตรวจสอบการดำเนิน

          การก่อสร้างดังกล่าว พบว่า การดำเนินการจ้างเหมาก่อสร้าง ปรับปรุงป้อมผีเสื้อสมุทร ไม่เป็นไปตามสัญญา จนเกิดความเสียหายกับทางราชการ  งานก่อสร้างไม่สามารถตรวจรับงานได้ และกระทบต่อ นักท่องเที่ยว ผู้ใช้บริการเรือข้ามฝาก ตลอดประชาชนบริเวณท่าเทียบเรือองค์พระสมุทรเจดีย์

           ทางสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ได้สรุปสำนวนการตรวจสอบและการสอบสวน ส่งไปยังสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เพื่อดำเนินการสอบสวนแล้ว  รายงานในส่วนนึ้ถูกจัดส่งไปก่อนที่ทางทางราชการจะมีคำสั่งย้ายสับเปลี่ยน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสมุทรปราการ. 

 การตรวจสอบของคณะ ปปช.เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 จึงเป็นการดำเนินการที่ซ้ำซ้อนกัน.    

          อนุกรรมการขับเคลื่อนการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนและหน่วยงานของรัฐ มีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำภาค1 อนุกรรมการฯ ชุดนี้จะมีการประชุม ทุก 2 เดือนทาง เดลี่ไทม์ จะได้ติดตามสอบถามความคืบหน้าและแจ้งให้ทราบต่อไป.