วันจันทร์, มีนาคม 4, 2024
หน้าแรกสาธารณสุขปตท มอบเงินช่วยเหลือ ผู้ได้รับผลกระทบเหตุท่อก๊าซ ที่บางบ่อ สมุทรปราการ

ปตท มอบเงินช่วยเหลือ ผู้ได้รับผลกระทบเหตุท่อก๊าซ ที่บางบ่อ สมุทรปราการ

ปตท มอบเงินช่วยเหลือ ผู้ได้รับผลกระทบเหตุท่อก๊าซ ที่บางบ่อ สมุทรปราการ

ปตท.มอบเงินช่วยเหลือ ผู้ได้รับผลกระทบเหตุท่อก๊าซ ที่บางบ่อ สมุทรปราการ #tvonline #tvstreaming ดูทีวีสดผ่านมือถือที่นี่ #http://www.aectvthai.com/ เมื่อเวลา 11.30 น. วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานพิธีมอบเงินช่วยเหลือแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ท่อส่งก๊าซธรรมชาติรั่วพื้นที่ ตำบลเปร็ง อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ณ วัดเปร็งราษฎร์บำรุง โดยมี นางนงรัตน์ คงเกษม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ นายสุเมธ ธีรนิติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นายเจนเจตน์ เจนนาวิน ปลัดจังหวัดสมุทรปราการ นายปภินวิช ละอองแก้ว หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรปราการ นายชวลิต ทรงกิตติ นายอำเภอบางบ่อ นายอธิคม เติบศิริ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นต้นและก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนเข้าร่วม จังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) จัดตั้งศูนย์ประสานงานช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ท่อส่งก๊าซธรรมชาติรั่วพื้นที่ ตำบลเปร็ง อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ โดยได้มอบหมายให้ นายชวลิต ทรงกิตติ นายอำเภอบางบ่อ เป็นผู้อำนวยการศูนย์ฯ และดำเนินการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ได้รับผลกระทบและบรรเทาความเดือดร้อน ในชีวิตและทรัพย์สินให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และระเบียบกฎหมายกำหนด ในการนี้ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ออกมาตรการและดำเนินการเพื่อมุ่งบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นให้ครอบคลุมรอบด้าน โดยเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 คณะทำงานช่วยเหลือฟื้นฟู เยียวยา ผู้ประสบความเดือดร้อนกรณีท่อส่งก๊าซธรรมชาติแตกรั่วจังหวัดสมุทรปราการ เห็นชอบจำนวนผู้ได้รับผลกระทบเพิ่มเติม แบ่งเป็นผู้ได้รับบาดเจ็บ 48 ราย และผู้ที่ทรัพย์สินเสียหาย ทั้งร้านค้า ยานพาหนะและทรัพย์สินอื่นๆ รวม 137 ราย โดยเงินช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บดังกล่าวเป็นเงินช่วยเหลือเบื้องต้น ซึ่งผู้ได้รับบาดเจ็บยังคงมีสิทธิได้รับค่าสินไหมทดแทนตามกฎหมาย และจากบริษัทประกันภัยแล้วแต่กรณี สำหรับกรณีทรัพย์สินเสียหายนั้น ปตท. ได้ชำระค่าใช้จ่ายสวนนี้แทนบริษัทประกันภัยไปก่อน เพื่อบรรเทาผลกระทบให้กับเจ้าของทรัพย์สิน

ข่าวใหม่ล่าสุด
- Advertisment -spot_img

ข่าวอื่นน่าสนใจ