กล(ไม่)โกง

0
245

 

          การคอร์รัปชั่นในประเทศไทยไม่ได้ลดน้อยถอยลง แม้ว่าในปัจจุบันรัฐบาลได้ประกาศให้การปราบปรามคอร์รัปชั่นเป็นนโยบายหลัก(ลอย)ไปแล้ว

      

            ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่บางคน กระทั้งชั้นผู้น้อยซึ่งเป็นฟันเฟืองตัวน๊อต ในระบบราชการ บางคนเช่นกันที่ยังทำตัวเป็นหมูไม่กลัวน้ำร้อนกันอีกมาก ทำให้การคอร์รัปชั่นไม่เคยลดน้อยถอยลง

           นอกจากไม่น้อยลงแล้ว วิธีการคอร์รัปชั่นก็พลิกแพลงออกได้เป็นหลายๆ แบบ หากผู้ที่มีความคิดพลิกแพลงเหล่านี้ได้นำมาใช้ในการปฏิบัติราชการ ก็อาจทำให้ประเทศไทยก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น

           การคอร์รัปชั่นบ้านๆ เช่น การทุจริตงบก่อสร้าง คิดว่าเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่ผู้รับเหมาต้องกันเงินไว้ เพื่อตอบแทนกรรมการเปิดซองและกรรมการตรวจรับ ส่วนนายหัวรับไปก่อนจะกี่ % สุดแล้วแต่ เป็นอย่างน้อย ท่านผู้อ่านที่ทำธุรกิจต้องจ่ายแบบนี้ก็อย่าบอกนะ ว่าไม่จริง หรือนั้นมันน้อยไปด้วยซ้ำ

           พื้นที่ต่างจังหวัด เรื่องที่พูดถึงข้างต้น ไม่ได้เป็นความลับ แต่เป็นธรรมเนียมปฏิบัติ ไม่มีใครว่าใคร เพราะกระจายผลประโยชน์ถ้วนหน้า ประเทศไทยจึงมีสิ่งก่อสร้างแบบที่เห็นๆ กัน

           คอรัปชั่นอีกแบบหนึ่งก็คือการจ้างคนงานรายวัน ให้ลงลายมือชื่อรับเงิน 30 วัน แต่จ่ายเงินให้ไม่ครบวัน  ส่วนที่เหลือเข้ากระเป๋าตนเอง แบบนี้ก็ยังมีอยู่นะ แต่ไม่มีผู้ใดกล้าบอกความจริง ทุกคนไม่อยากตกงาน การมีงานทำแล้วได้เงินครึ่งหนึ่งก็ดีกว่าไม่มีงานทำยุคนี้

           การจ่ายเงินโดยไม่กรอกจำนวนเงินทำกันมากที่สุด เรื่องนี้ผู้เขียนโดนประจำ หากการกรอกตัวเลขตรงกับจำนวนเงินก็ ไม่มีปัญหาแต่ประการใด แต่ถ้ากรอกมากกว่านั้นแล้วตัวเองเก็บส่วนหนึ่งไว้ละ

            ใคร ?  มาจากไหน   ได้ค่าเดินทาง ค่าประชุมเท่าไรก็ลงไปเลยซิ

            เรื่องการจัดเสัมมนาก็เหมือนกัน สำหรับหน่วยงานที่ต้องติดต่อกับประชาชนอยู่เป็นประจำก็ใช้ชื่อประชาชนและนำเลขประจำตัวประชาชนเข้าร่วมการสัมมนาโดยลงลายมือขื่อแทนนั้น ทำกันมาก 

            วิธีการใหม่เอี่ยม  สำหรับบางหน่วยงานที่ไม่ได้ติดต่อกับประชาชนโดยตรง ไม่ทราบชื่อ แต่ก็ทำได้ โดยใช้วิธีขอรายชื่อข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐจากหน่วยงานต่างๆ หน่วยงานละ 4 – 5 คน แจ้งด้วยว่าขอเพียงชื่อไม่ต้องเข้าร่วมการสัมมนาหรอก 

             ขอชื่อมาเพื่อปิดงบ เพราะโครงการเสร็จสิ้น ทั้งๆไม่มีการประชุม ทำกิจกรรม หรือทำก็ไม่ครบ ตามข้อกำหนด

             ระวัง….   พวกเข้าประชุมที่เซนต์ชื่อหลายแผ่น โดยไม่เขียนรายละเอียดไว้ 

           ได้ชื่อไปแล้ว ยิ่งมีหนังสือจากหน่วยงานของรัฐส่งรายชื่อเข้าร่วมการสัมมนาเป็นหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายด้วยแล้ว ยิ่งสบายใจใหญ่

           ยังมีอีก    นอกจากนำชื่อมาร่วมเข้าสัมมนามากๆ แล้ว ยังให้โรงแรมทำส่วนต่างค่าอาหาร ค่าห้องพัก โดยยอมจ่ายค่าภาษีโรงแรมเอง โรงแรมไหนไม่ทำให้ หน่วยงานก็ไม่ไปจัด ซึ่งเป็นที่รู้กัน

            ช่างกล้าหาญชาญชัย  ทั้งหน่วยงานและเจ้าของธุกิจ

      

         ป.ป.ช. หรือ ป.ป.ท. น่าจะประชาสัมพันธ์บ่อยๆ หากพบว่าหน่วยงาน สถานที่ใด มีพฤติกรรมเช่นที่ว่า จับได้เมื่อไรก็เอาเรื่องให้ถึงที่สุด ดูซิว่าจะรับใช้เจ้าหน้าที่หน่วยงานหรือจะเลือกการถูกดำเนินคดี

          ป. ป. ช. มีเครือข่าย สตรอง-จิตอาสาในมือ แต่ไม่ค่อยแสดงบทบาทเด่นชัด ไม่เป็นทัพหน้าเดินนำ เหมือนกล้าๆ กลัวๆ ทำก็เหมือนให้หน่วยเหนือรู้ว่าทำ เป็นเสือถูกเลื้ยง กินแล้วนอน วันๆเดินวนอยู่ในกรง

          สิ่งที่เกิดขึ้นบางครั้งก็อยู่ไกลปืนเที่ยง อย่าลืมว่าประเทศไทยนั้น มี 76 จังหวัด 878 อำเภอ 7,255 ตำบล และ 75,032 หมู่บ้าน ถ้าข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือประชาชนในหมู่บ้าน ตำบลต่างช่วยกันปกปิด ก็ยากที่จะจับได้

       คนในพื้นที่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องมักไม่ค่อยกล้าแจ้งเรื่องการโกง เพราะหากพูดไปแล้ว ก็เป็นที่รังเกียจของเพื่อนร่วมงาน ถือไม่ใช่หน้าที่ เงียบเป็นดีที่สุด

            คงต้องช่วยกันคนละไม้คนละมือละ  เพื่อประเทศไทยใสสะอาด ปราศจากคอร์รัปชั่น