โรงเรียนสมุทรปราการ ฉลองความสำเร็จ “รางวัลพระราชทาน” ระดับมัธยมศึกษา ขนาดใหญ่

0
701

            เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๖๓ นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานอัญเชิญเกียรติบัตรสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษา ขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2562 จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทาน ขึ้นประดิษฐานเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ เพื่อให้คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร ผู้ปกครองและนักเรียน โรงเรียนสมุทรปราการ ได้เฉลิมฉลองความสำเร็จในการได้รับรางวัล

            กระทรวงศึกษาธิการ ได้ดำเนินการประกวดแข่งขันโครงการนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษา รางวัลพระราชทาน เป็นประจำทุกปี และในปีการศึกษา 2562 มีการประกาศผลการแข่งขันให้โรงเรียนสมุทรปราการ ได้รับรางวัลสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ประเภท มัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2562 และเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2563 พระบาทสมเด็จพระเจ้า อยู่หัว ได้โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ประทานรางวัลสถานศึกษารางวัลพระราชทาน แก่ โรงเรียนสมุทรปราการ

            ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ กล่าวว่า รางวัลอันทรงคุณค่านี้ ได้มาด้วยพลังแห่งการขับเคลื่อนด้านการบริหารจัดการศึกษา ซึ่งทุกคนมีส่วนร่วมในการดำเนินการ จึงขอให้ผู้บริหารโรงเรียน ครู บุคลากรและนักเรียน ได้มีความตระหนักในรางวัลอันมีเกียรติและทรงคุณค่านี้ และขอให้ช่วยกันรักษาความดีงามนี้ไว้ให้ยั่งยืนตลอดไป