“สปสช.เขต 6 ระยอง ร่วมแสดงความอาลัย นพ.มงคล ณ สงขลา”

0
199

“สปสช.เขต 6 ระยอง ร่วมแสดงอาลัย นพ.มงคล ณ สงขลา”


วันที่ 14 ธ.ค. 2563 เวลา 09.30 น. สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) เขต 6 ระยอง นำโดย นพ.พีระมน นิงสานนท์ ผอ.สปสช.เขต 6 ระยอง ร่วมกับสมาชิกวุฒิสภา หม่อมหลวงสกุล มาลากุล และ น.ส.วิไลลักษณ์ อรินทมะพงษ์, นายอัครวัฒน์ อัศวเหม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสมุทรปราการ, นพ.อภิชาติ รอดสม สาธารณสุขนิเทศ เขตสุขภาพที่ 6 ร่วมแสดงความอาลัยต่อนายแพทย์มงคล ณ สงขลา ผู้ล่วงลับ พร้อมด้วยผู้เข้าประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ จำนวน 900 คน ณ ห้องประชุมโรงแรมบางแสนเฮอริเทจ อ.เมือง จ.ชลบุรี เนื่องด้วยวงการสาธารณสุขไทยได้สูญเสียการจากไปของ นพ.มงคล ณ สงขลา บุคคลที่มีคุณูปการกับระบบการสาธารณสุขและระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งในอดีตท่านเคยดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและประธานคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้ถึงแก่อนิจกรรมเมื่อวันที่ 11 ธ.ค. 2563 ด้วยโรคมะเร็ง ที่ประชุมได้รับเกียรติจาก ม.ล.สกุล มาลากุล สมาชิกวุฒิสภา เป็นผู้กล่าวนำไว้อาลัย และผู้ประชุมร่วมยืนสงบนิ่ง 1 นาที