ตราด – สมุทรปราการ ร่วมรณรงค์ต่อต้านอุบัติเหตุ 7 วันอันตราย ช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๔

0
1311

 

ตราด – สมุทรปราการ เปิดงานวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ ปี 2563 พร้อมเปิดศูนย์ปฏิบัติการและปล่อยขบวนรถ  และพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการและปล่อยขบวนรถรณรงค์การป้องกันและลดอุบัติเหตุ 7 วันอันตราย ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2564 

 

           เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2563 เวลา 15.00 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานเปิดงานวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ ประจำปี 2563 และพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการและปล่อยขบวนรถรณรงค์การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางน้ำช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2564 จังหวัดสมุทรปราการ ณ บริเวณลานจอดรถห้างสรรพสินค้าแมคโคร สาขาศรีนครินทร์ ถนนศรีนครินทร์ อำเภอเมืองสมุทรปราการ โดยมี นายสุเมธ ธีรนิติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ  พ.อ. ประเทือง แก้วทุย รอง ผอ. กอ.รมน.สป. หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ สำนักเครือข่ายองค์กรงดเหล้าสมุทรปราการ (สคล.สป.) และ เอกชนเข้าร่วม โดยมี นายประภินวิช ละอองแก้ว   หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรปรปาการ เป็นผู้กล่าวถึงกิจกรรมในงานครั้งนี้

 

            ตามมติคณะรัฐนตรี เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2548 กำหนดให้วันที่ 26 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ เนื่องจากเป็นวันที่เกิดสึนามิ ซึ่งเป็นภัยพิบัติรุนแรงที่สุด ก่อให้เกิดความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินเป็นจำนวนมาก จึงจัดงานวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติขึ้นเพื่อกะตุ้นเตือนให้ทุกภาคส่วน ได้ตระหนักถึงความสูญเสียจากภัยพิบัติที่เกิดจากธรรชาติและภัยที่เกิดจกการกระทำของมนุษย์ และตื่นตัวเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติอยู่ตลอดเวลา ประกอบกับการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2564 ตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 4 มกราคม 2564

             ในช่วงเวลาดังกล่าวจะมีวันหยุดราชการติดต่อกันหลายวัน เป็นช่วงวลาที่ประชาชนใช้รถใช้ถนนเพื่อเดินทางกลับภูมิลำเนา เดินทางไปท่องเที่ยว ประกอบกับจังหวัดสมุทรปราการ เป็นจังหวัดทางผ่านไปสู่จังหวัดอื่น และเป็นจังหวัดท่องเที่ยว รวมทั้งการจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ รื่นเริง อาจส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุในช่วงดังกล่าวสูงกว่าปกติ โดยการจัดงานในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน มูลนิธิอาสาสมัคร และสื่อมวลชน เพื่อเป็นการสร้างการตระหนักรู้ให้แก่ประชาชนในการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด และลดปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ไม่ขับรถเร็ว เมาไม่ขับ สวมหมวกนิรภัยขณะขับขี่จักรยานยนต์ พร้อมให้มีการรณรงค์ “ชีวิตวิถีใหม่  ขับขี่อย่างปลอดภัย  ไร้อุบัติเหตุ” ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกันด้วย รวมทั้งให้ความสำคัญในการเฝ้าระวัง ป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อโคโรน่า 2019 ( COVID – 19 ) โดยให้ถือปฏิบัติตามแนวทางการเฝ้าระวังอย่างเคร่งครัด

         

 

ขณะที่ทางด้านจังหวัดตราด นายภิญโญ ประกอบผล ผู้ว่าราชการจัุงหวัดเป็นประธานปล่อยขบวนร่วมรณรงค์ การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางน้ำช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2564 เช่นเดียวกัน มีประชาชนแกนนำภาคประชาสังคม พร้อมป้ายข้อความ เดินต่อต้านเมาไม่ขับ /ขับขี่ปลอดภัยต้องใส่หมวก /พ่อสู้เขา เอาชนะเหล้าให้ได้/ มิตรภาพที่แท้จริง ไม่ได้เกิดในวงเหล้า เป็นต้น