สา-สุข เมืองสมุทรปราการ ปล่อยขบวนรถประชาสัมพันธ์รณรงค์ป้องกันโควิด -19 

0
853

นายณัชวันก์ อัลภาชน์ เตชะเสน นายอำเภอเมืองสมุทรปราการ เป็นประธานการปล่อรถคาราวานประชาสัมพันธ์รณรงค์ป้องกันโควิด-19 ของ สนง.สาธารณสุขอำเภอเมืองสมุทรปราการ เป็นการดำเนินการตามมาตรการควบคุมและป้องกันโควิด-19 ของจังหวัด 

นายณัชวันก์ อัลภาชน์ เตชะเสน นายอำเภอเมืองสมุทรปราการ

เมื่อวันที่ 30 ธ.ค.63 ที่บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองสมุทรปราการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสมุทรปราการ จัดกิจกรรมปล่อยขบวนรถประชาสัมพันธ์รณรงค์ป้องกันโควิด-19 อำเภอเมืองสมุทรปราการ ซึ่งเป็นการดำเนินการตามมาตรการควบคุมและป้องกันโรคโควิด-19 ของจังหวัดสมุทรปราการ โดยมี นายณัชวันก์ อัลภาชน์ เตชะเสน นายอำเภอเมืองสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธี  นายสำราญ ราษฎร์นิยม นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการรักษาการแทน สาธารณสุขอำเภอเมืองสมุทรปราการ กล่าวรายงาน พร้อมด้วย นายศรายุทธ ไชยกอง ปลัดอาวุโส อำเภอเมืองสมุทรปราการ ตลอดจน คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอเมืองสมุทรปราการ ผู้อำนวยการ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในเขตพื้นที่อำเภอเมือง และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)เข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างพร้อมเพียง

 

       การจัดกิจกรรมปล่อยขบวนรถประชาสัมพันธ์รณรงค์ป้องกันโควิด-19 อำเภอเมืองสมุทรปราการ ในครั้งนี้ เพื่อประชาสัมพันธ์และรณรงค์ ให้สถานประกอบการ สถานบริการ ร้านค้า หาบเร่ แผงลอย รวมถึงประชาชน ได้ตระหนักปฏิบัติตนที่เหมาะสมกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค โควิด-19 

      นายสำราญ ราษฎร์นิยม รักษาการ สสอ.กล่าวว่า จากการรายงานสถานการณ์โรคไวรัส โควิด-19 ระลอกใหม่จังหวัดสมุทรปราการ ของกลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ ข้อมูล ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2563 รายงานพบผู้ติดเชื้อในพื้นที่ 25 ราย รับส่งต่อไปรักษาที่โรงพยาบาล ในจังหวัดสมุทรปราการ 9 ราย จากที่มีผู้ติดรวมทั้งจังหวัด 35 ราย โดยแบ่งเป็นผู้ติดเชื้อในอำเภอเมืองฯ จำนวน 9 ราย พบในพื้นที่ตำบลท้ายบ้านใหม่ 2 ราย ตำบลท้ายบ้าน 2 ราย ตำบลแพรกษาใหม่ 2 ราย และพบผู้ติดเชื้อในเขตพื้นที่ ตำบลปากน้ำ ตำบลบางเมือง ตำบลแพรกษา ตำบลละ 1 ราย

   

  

     “ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสมุทรปราการ มีความมุ่งหวังว่า การจัดกิจกรรมปล่อยขบวนรถประชาสัมพันธ์รณรงค์ป้องกันโควิด-19 ในครั้งนี้ จะเกิดประโยชน์ต่อประชาชนที่ได้รับข้อมูล ข่าวสาร จากการประชาสัมพันธ์ และนำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน ทั้งกับตนเองและคนรอบข้าง เพื่อป้องกันโรค โควิด-19 ต่อไป ”