6  วัน ตายแล้ว 281 คน เจ็บ 1,129  สมุทรปราการ  ตาย  11   เจ็บ 15

0
208
นายปภินวิช ละอองแก้ว   หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรปรปราการ

 

นายปภินวิช ละอองแก้ว   หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรปรปราการ เปิดเผยว่า  ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดสมุทรปราการ ได้รายงานผลข้อมูลอุบัติเหตุทางถนน ช่วงควบคุมเข้มข้น 7 วันอันตราย ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2563 – 4 มกราคม 2564 ดังนี้

 

 1.ข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุทางถนนประจำวันที่ 3 ม.ค. 64 (วันที่ 6)

      เกิดอุบัติเหตุ จำนวน          4 ครั้ง 

      ผู้บาดเจ็บ (Admit) จำนวน 3 คน 

      ผู้เสียชีวิต  จำนวน             2 คน 

  2.ข้อมูลสะสมการเกิดอุบัติเหตุทางถนนสะสม 6 วัน

      เกิดอุบัติเหตุ จำนวน  20 ครั้ง 

      ผู้บาดเจ็บ (Admit) จำนวน 15 คน

      ผู้เสียชีวิต จำนวน 11 คน

  ข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนทั้งประเทศในรอบ 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา  เวลา 14.18 น 

      ตาย               33    คน

      บาดเจ็บ      1,413    คน

      รวม           1,446    คน

 ข้อมูลรับแจ้งอุบัติเหตุทางถนนสะสม ปี 2564

     ตาย               281   คน

     บาดเจ็บ      11,521   คน

     รวม           11,802   คน

ข้อมูลผู้บาดเจ็บและตายระบบนับตามวันที่ ได้รับแจ้งข้อมูลจากเครือข่าย / ส่วนข้อมูลอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ 29 ธ.ค. 2563 – 4 ม.ค.2564 ใช้ข้อมูลจากศูนย์อำนวยการรักษาความปลอดภัยทางถนนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย