พ่อเมืองปากน้ำ ประธานแถลงข่าว การดำเนินการแก้ไขปัญหาโรคโควิด19 ครั้งที่ 2

0
676

 

 

       เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2564  นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการแถลงข่าว เรื่องสถานการณ์และการดำเนินการแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดสมุทรปราการ ณ ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สมุทรปราการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ โดยมี นายสุเมธ ธีรนิติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ พ.อ.ประเทือง แก้วทุย รอง.ผอ.รมน.จังหวัด ส.ป. นายแพทย์พรณรงค์ ศรีม่วง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ และนายแพทย์นนท์ จินดาเวช รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมแถลงข่าวด้วย

       จังหวัดสมุทรปราการ มีผู้ติดเชื้อระลอกใหม่สะสม จำนวน 209 ราย (ติดเชื้อในจังหวัด 132 ราย และรับส่งต่อเพื่อรับรักษา 77 ราย) รักษาหายแล้ว 23 ราย กำลังรักษาอยู่ 186 ราย ยังไม่มีผู้เสียชีวิต ผู้เข้าเกณฑ์สอบสวนโรคและผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยยืนยัน 4,554 ราย ตรวจพบเชื้อ 120 ราย การค้นหาในชุมชนและกลุ่มเฝ้าระวังเชิงรุก 3,764 ราย ตรวจพบเชื้อ 12 ราย (ร้อยละ 0.31) สำหรับผู้ป่วยที่ตรวจพบเชื้อระหว่างกักกันในสถานที่ของรัฐ 103 คน ครบกำหนดกักตัว 79 คน และผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรคที่สนามบินสุวรรณภูมิ 80 ราย ครบกำหนดกักตัว 69 ราย

       สถานการณ์ทั่วโลก มีผู้ติดเชื้อสะสมจำนวน 88,497,209 ราย รักษาหายแล้ว 63,607,373 ราย เสียชีวิต 1,906,638 ราย ประเทศที่พบมาก 5 ลำดับแรก คือ สหรัฐอเมริกา อินเดีย บราซิล รัสเซีย และสหราชอาณาจักร ตามลำดับ

       สำหรับสถานการณ์ในประเทศไทย ข้อมูล ณ วันที่ 8 มกราคม 2564 พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ จำนวน 205 ราย (ติดเชื้อภายในประเทศ 131 ราย ติดเชื้อในการตรวจการคัดกรองเชิงรุก 58 ราย ผู้เดินทางจากต่างประเทศ 7 ราย จากสถานที่กักกันของรัฐ 9 ราย ทำให้มีผู้ป่วยยืนยันสะสม 9,841 ราย แบ่งเป็นติดเชื้อภายในประเทศ 7,740 ราย ติดเชื้อในการตรวจการคัดกรองเชิงรุก 2,742 ราย ผู้เดินทางจากต่างประเทศ 2,101 ราย และจากสถานที่กักกันของรัฐ 1,559 ราย รักษาหายแล้ว 5,255 ราย และเสียชีวิต 67 ราย เมื่อจำแนกผู้ป่วยยืนยันตามพื้นที่ พบผู้ป่วยในกรุงเทพฯ และนนทบุรี 2,874 ราย ภาคกลาง 5,801 ราย ภาคเหนือ 236 ราย ภาคตะวันออกฉียงเหนือ 151 ราย และภาคใต้ 779 ราย

 

       จังหวัดสมุทรปราการ มีการตรวจเพื่อเฝ้าระวังและค้นหาในกลุ่มประชากรเสี่ยง หรือสถานที่เสี่ยงในแต่ละอำเภอ เพื่อทำการตรวจคัดกรองค้นหาผู้ป่วยเชิงรุก การติดตามผู้สัมผัสใกล้ชิด และการตรวจในผู้สงสัยผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค เช่น ตลาดสด ตลาดนัด โรงงาน สถานบันเทิง ห้างสรรพสินค้า กลุ่มแรงงานต่างด้าวในพื้นที่เฝ้าระวังและกลุ่มอาชีพเสี่ยง ซึ่งมีการกำหนดแผนปฏิบัติงานในการค้นหาสถานที่เสี่ยงและจำนวนกลุ่มเป้าหมาย และมีการเตรียมความพร้อมทั้งด้านสถานที่และบุคลากรในการดำเนินงานจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม โดยใช้พื้นที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ และหอผู้ป่วยเฉพาะกิจโควิด 19

 

        กรณีผู้ป่วยที่มีอาการน้อยหรือไม่รุนแรงโดยปรับเปลี่ยนโรงแรมให้เป็นพื้นที่เฝ้าระวังอาการ (Hospitel) จังหวัดสมุทรปราการอย่างเคร่งครัด เพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กรณีมีผู้ติดเชื้อในพื้นที่จำนวนมาก และแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้ที่ประสงค์จะเดินทางออกนอกพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ เน้นการตรวจวัดอุณหภูมิและสังเกตอาการ สอบถามเหตุผลความจำเป็น และสถานที่ปลายทางให้ชัดเจน ตรวจสอบการติดตั้งและใช้ระบบแอปพลิเคชั่น “หมอชนะ” และบันทึกข้อมูลผู้เดินทาง