พิษบ่อน ปากน้ำ อิมพิเรียลสำโรง จัดหนัก หยุด1วัน Big Cleaning Day 

0
385
คุณโอฬาร กิจเลิศไพโรจน์ ผู้ช่วยกรรมการใหญ่ อิมพิเรียลสำโรง

ศูนย์การค้าอิมพีเรียล เวิลด์ สำโรง ปิดให้บริการทุกส่วน 1 วัน จัด Big Cleaning Day ตามมาตรการความปลอดภัยขั้นสูงสุดตามนโยบายกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ประกอบการและลูกค้า

 

สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2564 ที่ผ่านมา คุณโอฬาร กิจเลิศไพโรจน์ ผู้ช่วยกรรมการใหญ่ พร้อมด้วยผู้บริหารอีกหลายท่านและเจ้าหน้าที่ศูนย์การค้าอิมพีเรียล เวิลด์ สำโรง ร่วมกับเจ้าหน้าที่ บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาสำโรง ได้จัดประชุมด่วนเพื่อกำหนดมาตรการ ดำเนินการตามมาตรการความปลอดภัยขั้นสูงสุดตามนโยบายของ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 

 

 

 

 

คุณโอฬาร กิจเลิศไพโรจน์  กล่าวว่า ทางศูนย์การค้าฯ ให้ความสำคัญเป็นที่สุดกับผู้บริโภค ทั้งเพื่อความปลอดภัยและสร้างความมั่นใจกับลูกค้า จึงพิจารณาดำเนินการให้ “ปิดศูนย์การค้าอิมพีเรียล เวิลด์ สำโรง เป็นเวลา 1 วัน คือ ในวันอาทิตย์ที่ 10 มกราคม 2564 ที่ผ่านมาเพื่อทำความสะอาดแบบ Big Cleaning โดยการชำระล้างพื้นที่ทั้งหมด พ่นและอบน้ำยาฆ่าเชื้อทำความสะอาดพื้นที่สัมผัสในทุกจุดอย่างรอบคอบ” ทั่วทั้งศูนย์การค้า โดยประสานความร่วมมือกับร้านค้า,มิตรร่วมธุรกิจทั้งหมดให้มีการทำความสะอาดอย่างเข้มงวด ทุกจุดพื้นที่ของห้างฯ

ทั้งนี้สาเหตุการปิดให้บริการศูนย์การค้าทั้งหมดในครั้งนี้ เนื่องมาจากเหตุการณ์เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2564 ที่ผ่านมา ที่มีพนักงานช่วยขายของ บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาสำโรง ติดเชื้อ COVID-19 ซึ่งจากการสอบสวนข้อเท็จจริงนั้นพบว่า “ติดมาจากครอบครัว” ที่เข้าไปบ่อนหนามแดง เขตอำเภอเมืองสมุทรปราการ อีกทอดหนึ่ง

อย่างไรก็ตาม การทำความสะอาด Big Cleaning ในวันนี้ไม่ครั้งแรกที่ศูนย์การค้าอิมพีเรียล เวิลด์ สำโรง ให้ความสำคัญกับการทำความสะอาด  เพราะตั้งแต่เมื่อข่าวการระบาดระลอกใหม่ของไวรัส COVID-19 ก็ได้ยกระดับความเข้มงวดในการทำงาน ตั้งแต่การคัดกรองก่อนเข้าศูนย์การค้าฯ จำกัดการเข้า-ออก ให้เหลือทั้งหมดเพียง 21 ประตู,ทุกประตูต้องมีเจ้าหน้าที่ดูอย่างใกล้ชิด,ติดตั้งเครื่องวัดอุณหภูมิทุกจุด,การเว้นระยะห่างทางสังคม,และการทำความสะอาดขั้นสูงสุดภายในศูนย์การค้าฯอย่างสม่ำเสมอ,การดูแล,ตรวจตราให้มีการสวมหน้ากากอนามัยและเน้นย้ำบุคลากรให้ดูแลพื้นที่อย่างรอบครอบตลอดพื้นที่ของศูนย์ฯ มีทั้งหมด 220,000 ตารางเมตร และพื้นที่จอดรถ 80,000 ตารางเมตร  เพื่อให้ลูกค้าที่มาใช้บริการเกิดความเชื่อมั่นและเป็นการรับผิดชอบต่อสังคมของศูนย์การค้าศูนย์การค้าอิมพีเรียล เวิลด์ สำโรง อีกด้วย คุณโอฬาร กล่าว