สมศักดิ์ฯ ประธานชมรมรักษ์สิ่งแวดล้อมไทย ลงพื้นที่บางรัก ติดตามปัญหาฝุ่น PM2.5

0
1064

 

นายสมศักดิ์ รัตนกังวานวงศ์ ประธานชมรมรักษ์สิ่งแวดล้อมไทย  ได้ลงพื้นที่ใต้สถานีรถไฟฟ้าศาลาแดง และสถานีช่องนนทรี 

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 64 ที่ผ่านมา นายสมศํกด์ ประธานชมรมรักษ์สิ่งแวดล้อมไทย ได้ลงพื้นที่ในตรวจสอลฝุ่นละอองในบริเวณสถานีรถไฟฟ้าสาลาแดง เขตบางรัก กทม. เพื่อติดตามผลของการเรียกร้องให้ทางผู้รับสัมปทานเดินรถไฟฟ้า ซึ่งในอดีตทางสถานีรถไฟฟ้าได้มีการปลูกต้นไม้ตลอดแนวใต้สถานีรถไฟฟ้านั้น  ในปัจจุบันแนวต้นไม้ที่เคยมีกลับหายไปหมด กลับแต่มีป้ายโฆษณาแบบไตรวิชั่น(สามมิติ) ขึ้นตามเสาตอมอของสถานีรถไฟฟ้าแทน และเกาะกลางที่เคยมีสวนย่อมขนาดเล็กหายไปมีแต่ลานซิเมนต์โปกทับเกาะกลางแทน

 

ทางนายสมศักดิ์ ในฐานะประธานชมรมรักษ์สิ่งแวดล้อมไทยมีความเห้นว่า เป็นการทำให้ขาดที่ฟอกอากาศใต้สถานีรถไฟฟ้า เพราะเมื่อรถยนต์จำนวนมากผ่านแนวใต้สถานีรถไฟฟ้า ที่คร่อมแนวถนนสีลมทำให้ฝุ่นควันพิษสะสมเกิดคราบเขม่าควันพิษเกาะติดใต้สถานีจำนวน อันก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพของประชาชนที่อาศัยอยู่ใต้บริเวณดังกล่าว

ข้อมูลจากสถาบันเทคโนโลยี่พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง สจล จากการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองในช่วงเวลา 16.00-17.00 น.  ค่าฝุ่น pm .2.5 อยู่ในระดับที่เกินมาตรฐานมากกว่า 50-90 ไมโครกรัม /ลูกบาศก์เมตร โดยเฉพาะตามใต้สถานีรถไฟฟ้า 

ประธานชมรมฯ กล่าว่า ตนเองมีความหว่งใยในสุขภาพอนามัยของพี่น้องประชาชนชาวบางรักเป็นอย่างยิ่ง จะพยายามผลักดัน ผลักดันให้ผู้รับผิดชอบมีการแก้ไขปัญหาฝุ่นพิษอย่างจริงจัง ขอรับอาสาผ่านทางการลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตบางรัก เพื่อเข้าไปแก้ไขในสภากรุงเทพมหานครแทนประชาชนชาวบางรักต่อไป