การไฟฟ้านครหลวง หรือ MEA  มอบหน้ากากอนามัย ให้จังหวัดสมุทรปราการ แจก ปชช.

0
86

 

 

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2564)  นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วย นางนงรัตน์ คงเกษม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ  นายปภินวิช ละอองแก้ว หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรปราการ รับมอบหน้ากากอนามัยจาก นายวิลาศ เฉลยสัตย์ รองผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง หรือ MEA จำนวน 55,000 ชิ้น ณ ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

นายวิลาศ เฉลยสัตย์ รองผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง กล่าวว่า การไฟฟ้านครหลวง หรือ MEA ในฐานะหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ ได้แก่ กรุงเพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ นอกจากการจำหน่ายระบบไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพแล้ว ยังเล็งเห็นถึงความสำคัญของคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน ในช่วงที่มีการระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) จึงได้จัดกิจกรรมส่งมอบหน้ากากอนามัยให้แก่จังหวัดสมุทรปราการ 55,000 ชิ้น เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)