ดีเดย์ 1 ก.พ.โรงเรียนป้อมพระจุลฯ พร้อมรับเปิดเรียน ปรับทัศนียภาพใหม่

0
265

 

 

ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการเปิดการเรียนการสอนของสถานศึกษาในสังกัดและในกำกับกระทรวงศึกษาธิการ ทั้งในระบบและนอกระบบ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19ในประเทศไทยเริ่มดีขึ้นตามลำดับ โดยให้เปิดการเรียนการสอนตามปกติ ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไปทางสำนักงานเขตการศึกษา1 สมุทรปราการ โดย นายทศพร ถือพุดซา ผู้อำนวยการเขต  ได้สั่งกำชับไปก่อนหน้านี้ตั้งแต่การเรียนออนไลน์ การดูแลป้องกันโรคโควิด 19  ตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 สำหรับสถานศึกษา ตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุขและมาตรการของหน่วยงานสังกัดหรือหน่วยงานกำกับดูแลอย่างเคร่งครัด

เมื่อวันที่ 29 ม.ค.นายปิยพันธ์ เต่าทอง  ประธานคณะกรรมการโรงเรียนป้อมพระจุลจอมเกล้า   เปิดเผยว่า สำหรับโรงเรียนป้อมฯ ทางเทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า ฝ่ายป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ รพ.สต. แหลมฟ้าผ่า   ได้ร่วมกับครูนักเรียน ทำความสะอาดพื้นที่ รวมถึงพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ เพื่อต้อนรับนักเรียนที่จะเข้ามาเรียนในวันที่ 1 กุมภาพันธ์นี้ และดูแลความเรียบร้อยในเรื่องของมาตรการความปลอดภัยจากไวรัสโควิด-19 อย่างต่อเนื่องป้องกันโรค

 

ดร.วีรนุช  สุทธพันธ์ ผอ.โรงเรียนป้อมพระจุลจอมเกล้า

ดร. วีรนุช สุทธพันธ์ ผอ. รร. กล่าวเติมว่า นอกจากเรื่องของการทำความสะอาดแล้ว ยังแนะนำคณะครูในช่วงเวลาเปิดเรียนเน้นย้ำถึงถึงมาตรการในการคัดกรองและเฝ้าระวัง หากพบเด็กที่มาเรียนมีไข้สูงกว่า 37 องศา อนุญาตให้หยุดเรียนได้ทันที ย้ำในเรื่องของการสวมใส่หน้ากากอนามัยของเด็กนักเรียนทุกคน มีจุดคัดกรอง วัดอุณภูมิก่อนเข้าโรงเรียน จะต้องเป็นไปด้วยความเข้มงวด รวมถึงการให้ความรู้แก่ครูในเรื่องของการเว้นระยะห่างในการทำกิจกรรมของโรงเรียน จะต้องไม่มีการรวมกลุ่มในการทำกิจกรรม หากมีก็จัดให้เหลื่อมล้ำกัน โดยให้ดำเนินการตามมาตรการของไวรัสโควิด-19 ในช่วงแรกที่เคยปฏิบัติมาอย่างเคร่งครัด 

ในส่วนผู้ปกครองก็เช่นเดียวกัน ต้องดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิด ให้บุตรหลานพกเจลแอลกอฮอล์ลล้างมือตลอดเวลา รวมถึงล้างมือบ่อยๆ ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ    ให้คุณครูสำรวจเด็กนักเรียนที่มีการติดตามผู้ปกครอง ในช่วงนี้ หากพบว่ามีนักเรียนไปในสถานที่เสี่ยงตามไทม์ไลน์ หรือมีผู้ปกครองทำงานในพื้นที่จังหวัดที่มีความเสี่ยง จะได้แจ้งให้ทางฝ่ายปกครอง ฝ่ายสำนักงานสาธารณสุขได้ตรวจสอบทำการดูแลอย้างใกล้ชิด 

 

ทางด้านทัศนียภาพภายนอกมีการปรับภูมิทัศน์ ปรับปรุงทำความสะอาด ปรับพื้นที่ปลูกต้นไม้ใหม่เพื่อความร่มรื่นสะอาด  โดยก่อนหน้านี้ ดร.วีรนุช  สุทธพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนป้อมพระจุลจอมเกล้า  นำคณะครูเข้าศึกษาดูงานในเรื่องของภูมิทัศน์  โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์  และโรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส  สพป.สป.2 ซึ่งเป็นพื้นที่กว้างเช่นเดียวกันกับโรงเรียนป้อมพระจุลฯ ทั้งน้ำทะเลหนุนตลอดเช่นเดียวกัน เพื่อนำมาใช้ปรับภูมิทัศน์ภายในโรงเรียนป้อมพระจุลจอมเกล้า  เนื่องจากทั้งสองโรงเรียนมีบริบทใกล้เคียงกับโรงเรียนป้อมพระจุลจอมเกล้าคือ  มีพื้นที่กว้าง  น้ำทะเลท่วมถึง  และมีสภาวะน้ำเค็มน้ำกร่อยเข้าถึงโรงเรียน  

ทั้งนี้ต้องขอขอบคุณผู้อำนวยการวิสูตร ยอดสุข ท่านผู้อำนวยการธัญภา พรบัญชาตระกูล รองผู้อำนวยการ และคณะครูทั้ง 2 โรงเรียนที่ให้การต้อนรับและนำชมเป็นอย่างดีและรวมทั้งกลุ่มศิษย์เก่า ร.ร. ป้อมพระจุลฯนำโดยนายเสรี มะลิแย้มที่ร่วมบริจาค ที่ร่วมบริจาคพัดลมให้จำนวน 50 เครื่องด้วย  ผอ.วีรนุช กล่าว.