ผู้ว่าฯ สมุทรปราการ แถลงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่

0
310

 

มื่อวันที่  2 กุมภาพันธ์ 2564 นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการแถลงข่าว เรื่องสถานการณ์และการดำเนินการแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 11 ณ ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สมุทรปราการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ โดยมี นายเจนเจตน์ เจนนาวิน ปลัดจังหวัดสมุทรปราการ นายแพทย์พรณรงค์ ศรีม่วง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ และนายแพทย์นนท์ จินดาเวช รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมแถลงข่าว

จังหวัดสมุทรปราการ วันนี้มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ระลอกใหม่ 0 ราย ผู้ติดเชื้อระลอกใหม่สะสม จำนวน 360 ราย (ติดเชื้อในจังหวัด 232 ราย และรับส่งต่อเพื่อรับรักษา 128 ราย) รักษาหายแล้ว 201 ราย กำลังรักษาอยู่ 159 ราย ยังไม่มีผู้เสียชีวิต ผู้เข้าเกณฑ์สอบสวนโรคและผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยยืนยันส่งตรวจ 9,504 ราย ตรวจพบเชื้อ 182 ราย การค้นหาในชุมชนและกลุ่มเฝ้าระวังเชิงรุกส่งตรวจ 22,422 ราย ตรวจพบเชื้อ 43 ราย สำหรับผู้ป่วยที่ตรวจพบเชื้อระหว่างกักกันในสถานที่ของรัฐ 126 ราย และผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรคที่สนามบินสุวรรณภูมิ 82 ราย

สถานการณ์ทั่วโลก มีผู้ติดเชื้อสะสมจำนวน 103,921,813 ราย รักษาหายแล้ว 75,712,775 ราย เสียชีวิต 2,247,018 ราย ประเทศที่พบมาก 5 ลำดับแรก คือ สหรัฐอเมริกา อินเดีย บราซิล รัสเซีย และสหราชอาณาจักร ตามลำดับ

สถานการณ์ในประเทศไทย (ข้อมูล ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564) พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ จำนวน 836 ราย (ติดเชื้อภายในประเทศ 109 ราย ติดเชื้อในการตรวจการคัดกรองเชิงรุก 710 ราย ผู้เดินทางจากต่างประเทศ และเข้าสถานที่กักกันของรัฐ 17 ราย) ทำให้มีผู้ป่วยยืนยันสะสม 20,454 ราย แบ่งเป็นติดเชื้อภายในประเทศ 17,974 ราย ติดเชื้อในการตรวจการคัดกรองเชิงรุก 10,788 ราย ผู้เดินทางจากต่างประเทศ 2,480 ราย และจากสถานที่กักกันของรัฐ 1,878 ราย รักษาหายแล้ว 13,217 ราย และเสียชีวิต 79 ราย เมื่อจำแนกผู้ป่วยยืนยันตามพื้นที่ พบผู้ป่วยในกรุงเทพฯ และนนทบุรี 3,538 ราย ภาคกลาง 15,582 ราย ภาคเหนือ 336 ราย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 183 ราย และภาคใต้ 815 ราย

จังหวัดสมุทรปราการ ได้มีมาตรการผ่อนคลาย ข้อกำหนด สำหรับสถานที่ สถานประกอบการ หรือกิจกรรม ตามประกาศจังหวัดสมุทรปราการ เรื่องมาตรการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) จังหวัดสมุทรปราการ (ฉบับที่ 3) ประกาศ ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เพื่อให้ประชาชนสามารถดำเนินกิจกรรมทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และการดำเนินชีวิตบางอย่างได้ อย่างไรก็ตามต้องขอความร่วมมือประชาชนงดกิจกรรมปาร์ตี้ สังสรรค์ การ์ดอย่าตก ใส่หน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้า 100% เว้นระยะห่าง ล้างมือ เช็คอินไทยชนะ ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันหมอชนะ เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมโรคโควิด 19