ผลบุญ “ องค์พระสมุทรเจดีย์มีมานาน ” ใคร? จะร่วมคิดบูรณาการปรับปรุงบ้าง? 

0
350

 

 

      เมื่อไม่นานมานี้ นายสนิท เปี่ยมสวัสดิ์ ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอพระสมุทรเจดีย์ และที่ปรึกษาส่วนตัว ส.ส. ไพลิน เทียรสุวรรณ ได้ยื่นหนังสือให้ “เดลี่ไทม์ ” เพื่อขอให้ช่วยส่งต่อประชาสัมพันธ์สื่อสารถึงผู้นำองค์กร ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดูแลโบราณสถานที่สำคัญของจังหวัดสมุทรปราการ คือ องค์พระสมุทรเจดีย์

     องค์พระสมุทรเจดีย์   ตั้งอยู่บนเกาะกลางปากแม่น้ำเจ้าพระยา ท้ายป้อมผีเสื้อสมุทร ต่อมาชายตลิ่งฝั่งขวาของแม่น้ำตื้นเขินงอกออกมาเชื่อมติดกับเกาะอันเป็นที่ตั้งพระเจดีย์ ปัจจุบันจึงไม่มีสภาพเป็นเกาะอีกต่อไป พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระเจดีย์นี้ขึ้นแต่ยังไม่ทันเสร็จก็สิ้นรัชกาล พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างต่อเป็นพระเจดีย์สูง 20 เมตร ต่อมาในรัชกาลที่ 4 ทรงโปรดเกล้าฯ ให้เปลี่ยนรูปทรงฯ พระเจดีย์แล้วก่อให้สูงขึ้นอีกเป็น 38 เมตร ภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ พระชัยวัฒน์ และพระปางห้ามสมุทรไว้ซึ่งมีผู้คนมาเคารพสักการะบูชา และยังเป็นสัญลักษณ์ตราประจำจังหวัดสมุทรปราการ

     องค์พระสมุทรเจดีย์ ถือเป็นสัญลักษณ์ประจำจังหวัดสมุทรปราการ อันเป็นที่เคารพของพุทธศาสนิกชน ตลอดชาวไทยทุกหมู่เหล่า    ปัจจุบันมีการทรุดโทรมลงทุกวัน ไม่มีการบูรณาการปรับปรุง ปล่อยให้เป็นเศษหินปูนทรายที่ไร้ค่า 

     เคยคราคร่ำ ด้วยผู้คนที่สัญจรไปมา ขึ้นลงท่าเรือที่อยู่เคียงข้างมาช้านาน

     วันนี้มีแต่ตึกร้าง ที่สร้างเป็นสำนักงานกับท่าเรือยังไม่ยอมเสร็จ วงงบประมาณ 25 ล้านบาท เป็นอนุสรณ์สถานท่าเรือร้าง เป็นการสร้างที่ยาวนานนับ 10 ปี เคียงข้างองค์พระสมุทรเจดีย์

     วันนี้มีการย้ายท่าเรือไปที่แห่งใหม่เรียบร้อย

     องค์พระสมุทรเจดีย์จะมีความหมายอีกทีก็ตอนที่มีงานประจำปี  จากอดีตที่เคยจัดงาน 5 วัน เพิ่ม  7 วัน 9 วัน ครั้งหลังสุดราวสิบปีผ่านมาเพิ่มเป็น 12 วัน อนาคตคง ครึ่งเดือนเป็นแน่ 

     ใคร..ที่หากินกับองค์พระสมุทรเจดีย์

นี่คือคุณประโยชน์ขององค์พระสมุทรเจดีย์ อันเป็นที่เคารพกราบไหว้  ของชาวสมุทรปราการ มันน่าเศร้าไหม. 

 

   

 

     เรื่องนี้ นายสนิท เปี่ยมสวัสดิ์ ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอพระสมุทรเจดีย์ ได้มีหนังสือถึง ประธานกรรมาธิการศาสนาและวัฒนธรรมสภาผู้แทนราษฎร และองค์กรที่เกี่ยวข้อง  เพื่อให้ปรับปรุงสมเป็นเอกลักษณ์ประจำจังหวัดสมุทรปราการ ความว่า…

เรียน   ประธานกรรมาธิการศาสนาและวัฒนธรรมสภาผู้แทนราษฎร

เรื่อง   ขอให้มีการบูรณะองค์พระสมุทรเจดีย์

         ตามที่ ส.ส. ไพลิน เทียนสุวรรณ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต7 สมุทรปราการ ลงฟื้นที่พบประชาชนในแต่ละตำบลได้รับการร้องรียนเรื่องต่างๆ มากมายที่ได้รวบรวมมาหนึ่งนั้นคือ การขอให้มีการบูรณาการองค์พระสมุทรเจดีย์ ที่ทรุดโทรมลงทุกวัน ขอให้หน่วยงานที่รับผิดชอบได้ช่วยดูแลแก้ไขดังนี้

1.ขอให้ทาสีองค์พระสมุทรเจดีย์ 2.ขอให้ช่อมพื้นรอบองค์พระสมุทรเจดีย์ 3. ขอให้คิดตั้งปั๊มน้ำให้เป็นอัตโนมัติ 4.ขอให้ซ่อมหลังคาวิหาร 5.ขอให้ซ่อมบูรณะศาลาเก๋งจีน 6.ขอให้จัดระเบียบอาคารพิพิธภัณฑ์ที่สร้างไว้แล้วไม่ได้ใช้ 7.ขอให้ซ่อมปรับปรุงห้องน้ำ 8.ขอให้ซ่อมสร้างศาลาเฉลิมพระเกียรติที่มีอยู่เดิมและ 9.ขอให้ปรับภูมิทัศน์โดยรอบองค์พระสมุทรเจดีย์

     ทั้ง 9 ข้อนี้ได้รวบรวมมาจากประชาชน เสนอข้อร้องรียนผ่านมายัง ส.ส.ไพลิน เทียนสุวรรณ เพื่อให้ท่าน ส.ส.ได้ช่วยประสานงานกับผู้รับผิดชอบได้ช่วยดำเนินการบูรณะปรับปรุงแก้ไขโบราณสถานแห่งนี้ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของชาวสมุทรปราการ

     ผมได้รวบรวมข้อเสนอแนะของประชาชนส่วนใหญ่ที่นำเสนอมา จึงได้ทำเป็นหนังสือแจ้งหน่วยงานที่รับผิดชอบ ได้ช่วยดำเนินการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนา ตามข้อเสนอแนะของประชาชนผู้รักองค์พระสมุทรเจดีย์

     จึงขอให้หน่วขงานที่รับผิดชอบได้กรุณามาตรวจสอบตามข้อเสนอแนะของประชาชนว่าจะปรับปรุงและพัฒนาอย่าง ไรตามความเหมาะสมต่อไป

     ล่าสุด นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ได้มีการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิพระสมุทรเจดีย์กลางน้ำ เป็นการรายงานการทำงานของคณะกรรมการที่หมดวาระ

     ที่ประชุมมีการชี้แจงกรณีที่ทางกรมศิลปากรอนุญาตให้ทางเทศบาลพระสมุทรเจดีย์ ติดตั้งCCTV รอบองค์พระสมุทรเจดีย์ จำนวน 12 จุด แต่ทางเทศบาลตัดเหลือ 10 จุด โดยตัดในส่วนที่อยู่ภายในวิหารองค์พระออกไป  

     ในที่ประชุมไม่เห็นด้วยเพราะภายในวิหารองค์พระ เป็นส่วนสำคัญที่อาจมีมิจฉาชีพ ไม่สามารถมองเห็นได้ ทั้งนี้จะได้แก้ไขแบบให้เป็นไปตามที่กรมศิลปากรอนุญาต

     ทางด้านสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการได้นำเอกสารที่นายสนิท เปี่ยมสวัสดิ์ ได้ยื่นต่อสำนักงานวัฒนธรรมก่อนหน้านี้ เพื่อแจ้งหารือที่ประชุมในการแก้ไขปัญหาตามข้องเรียกร้อง 

     นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ ได้ขอให้อำเภอพระสมุทรเจดีย์เป็นเจ้าภาพดำเนินการในข้อเรียกร้องตามที่ให้มีการติดตั้งป้มน้ำอัตโนมัติ เมื่อมีน้ำท้วมขังสามารถแก้ปัญหาได้ทันที ไม่ต้องรอให้เจ้าหน้าที่ไปสูบออกเองอาจไม่ทันเวลากับความเสียหายที่เกิดขึ้น

     สำหรับข้อเรียกร้องอื่นๆ นายสนิท กล่าวว่าทางคณะกรรมมาธิการน่าจะลงมาตรวจสอบในไม่ช้านี้ หากไม่มีปัญหาเรื่องโรคโควิด 

     “ ผมในฐานะผู้ดูแลป้อมผีเสื้อพระสมุทร อยากพัฒนาพื้นที่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวอันสำคัญหนึ่งเดียวในโลกที่มี ป้อมปืน ได้ประสาน องค์กรที่ทำหน้าที่ ด้านการท่องเที่ยว แต่ปัญหา พื้นที่เป็นที่ตาบอดต้องข้ามสะพานผ่านพื้นที่องค์พระสมุทรเจดีย์ เข้าไป แต่ก็ไม่สามารถข้ามได้ ปิดตายมานาน ร้านรวงที่เคยพลุกพล่าน วันนี้เหมือนเมืองร้างจริงๆ ” นายทหารท่านหนึ่งกล่าว

     ได้แต่หวังว่าคงมีผู้นำองค์กรที่รับผิดชอบ ผู้บริหารระดับจังหวัด ที่ตั้งใจให้องค์พระสมุทรเจดีย์ของชาวสมุทรปราการ มีการบูรณาการให้เป็นที่เชิดหน้าชูตา พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ทางวัฒนธรรม กู้วิกฤตศัทธา เหมือนกับแหล่งอื่นๆ ในพื้นที่ ที่กำลังติดเทรน เห็นได้ชัด   อย่าคิดแต่ขัดสีปีละหน.มันทนเห็นมานานแล้ว