ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัย อ.บางเสาธง ให้การช่วยเหลือประชาชน  ป.ป.ช., ปภ, โยธาธิการ.พร้อมตรวจสอบ ถนนทรุด 

0
143

   

 กรณีเมื่อวันที่ 3 ก.พ.64 เวลา13.30 น ได้เกิดเหตุดินทรุดตัวถนนแตกแยกจากกันสร้างความเสียหายเป็นทางยาว กว่า 100 เมตร ทำให้บ้านเรือนทรุดตัวแแตกตามไปด้วย ชาวบ้านเดือดร้อน ช่วงถนนสุมลประชาราษฎร์อุทิศ บริเวณชุมชนบ้านคลองมอญ ข้างวัดใหม่ปากคลองมอญ หมู่ที่ 7 ตำบลศีรษะจระเข้น้อย อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งทางฝ่ายปกครองอำเภอบางเสาธง องค์การบริหารส่วนตำบลศีษะจรข้น้อย ผู้นำท้องถิ่น ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบและให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นเป็นการด่วนไปแล้ว     

    เมื่อ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลศรีษะจรเข้น้อย  นายกำธร เวหนนายอำเภอบางเสาธง ได้ประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอำเภอบางเสาธง สมุทรปราการ โดยมีนายปภินวิช ละอองแก้ว หน.ปภ.สป.และ หน.โยธาธิการ สป.ร่วมด้วย ที่ประชุมได้พิจารณาให้การช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุถนน คสล.หน้าวัดปากคลองมอญ ม.7 ต.ศรีษะจรเข้น้อย เกิดการทรุดตัวเลื่อนไหล มีประชาชนได้รับผลกระทบ จำนวน  7 ครัวเรือน รวม 28  คน ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาการช่วยเหลือออกเป็น 3 ด้าน ดังนี้ 1.ด้านคุณภาพชีวิตและทรัพย์สิน 2.ด้านสาธารณูปโภค ไฟฟ้า ประปา 3.ด้านการคมนาคม โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเหลือตามอำนาจ หน้าที่และระเบียบ กฏหมาย

 

 

ทางด้านสำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดสมุทรปราการ นายณัฐวุฒิ ทรงประดิษฐ์ ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยกลุ่มงานป้องกันการทุจริตและกลุ่มงานปราบปรามการทุจริต ได้ลงพื้นที่สังเกตการณ์โครงการก่อสร้างยกระดับและขยายถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำและรางวี คสล. ถนนสุมลประชาราษฎร์อุทิศ  พื้นที่เกิดเหตุเช่นเดียวกัน ทราบว่าเพิ่งสร้างเสร็จมาเมื่อไม่นาน  ทางป.ป.ป.ช.ได้ขอแบบเอกสารการก่อสร้างถนนดังกล่าวเพื่อสรุปสาเหตุที่แท้จริงอีกครั้ง

สำหรับถนนสุมลประชาราษฎร์อุทิศ บริเวณชุมชนบ้านคลองมอญซึ่งคู่ขนานกับคลองด้วย เส้นนี้เพิ่งสร้างเสร็จมาไม่นาน มีการทรุดตัวมาก่อนหน้านี้แล้วแต่ไม่มาก ทราบว่ามีการตั้งงบประมาณทำคันแนวป้องกันดินไหลเลื่อนไว้แล้ว แต่ยังไม่ดำเนินการ จนเกิดการทรุดตัวเสียก่อน.