ระยองนำร่องเด็กไทยสายตาดี

0
236

ระยองนำร่องเด็กไทยสายตาดี


วันที่ 8 ก.พ. 2564 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) เขต 6 ระยอง โดย นพ.พีระมน นิงสานนท์ ผอ.สปสช.เขต 6 ระยอง ร่วมพิธีเปิดโครงการ “เด็กไทยสายตาดี ปี 2564” ณ ห้องประชุมชั้น 5 โรงพยาบาลระยอง สาขาเกาะหวาย จ.ระยอง นพ.ณรงค์ อภิกุลวณิช ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เป็นผู้กล่าวรายงาน และได้รับเกียรติจาก ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธีเปิดและมอบแว่นสายตาผิดปกติ จำนวน 90 คน
โครงการนี้กระทรวงสาธารณสุขและราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับห้างแว่นท็อปเจริญ ดำเนินโครงการ “เด็กไทยสายตาดี” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อคัดกรองสายตาและมอบแว่นตาแก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในโอกาสของขวัญวันเด็กแห่งชาติปี 2564 “สุขภาพดีวิถีใหม่ เด็กไทยสายตาดี” กำหนดให้มีจังหวัดนำร่องเป้าหมายนำร่องเขตสุขภาพละ 1 จังหวัด ซึ่งเขตสุขภาพที่ 6 เลือกจังหวัดระยองเป็นจังหวัดนำร่อง การจัดงานในครั้งนี้ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยองและโรงพยาบาล จัดกิจกรรมคัดกรองสายตาและมอบแว่นสายตาแก่เด็กนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 1 และยังได้รับความร่วมมือจากห้างแว่นท็อปเจริญและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ด้วย