ผู้ว่าฯ วันชัย  ประธานเปิดประชุมสภา อบจ.สมุทรปราการ หลัง กกต.รับรอง  “ นายกตู่ ”   สมควร ชูไสว ได้นั่งปธ.

0
251

ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดครั้งแรก หลังจากที่ กกต.ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งไปก่อนหน้า หากมีปัญหาสามารถพิจารณาภายหลัง 

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.30 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 1/2564 ที่ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ชั้น 4 สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ โดยมี นางสาวนันทิดา แก้วบัวสาย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ทั้ง 36 เขต คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดจังหวัดสมุทรปราการ เข้าร่วมการประชุม

ที่ประชุมที่ประชุมมีมติแต่งตั้ง นายสมควร ชูไสว เป็นประธานสภาฯ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ นายนิมิตร เม่นมิ่ง เป็นรองประธานคนที่ 1 นายชนะ หงวนงามศรี รองประธานคนที่ 2  และมีการแต่งตั้ง นางสาววลัยพร  บานแย้ม เป็นเลขานุการ 

จากนั้นที่ประชุมมีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆ พร้อมกำหนดวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ