“นันทิดา แก้วบัวสาย” นายก อบจ.สมุทรปราการ แถลงนโยายต่อสภา 7 ด้านมุ่งแก้ปัญหาปชช. พร้อมเดินหน้าสานต่อโครงการต่างๆ

0
144

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ เปิดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564 ด้าน “ นันทิดา ”นายก อบจ.สมุทรปราการ แถลงนโยบายต่อสภา 7 ด้านที่มุ่งแก้ปัญหาของประชาชน พร้อมเดินหน้าสานงานต่อโครงการต่างๆ โดยเร่งด่วน
เมื่อที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ นายสมควร ชูไสว ประธานสภา อบจ.สมุทรปราการ เป็นประธานเปิดประชุมสภา อบจ.สมุทรปราการ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564 โดยมีสมาชิกเข้าร่วมครบองค์ประชุม พร้อม นางสาวนันทิดา แก้วบัวสาย นายก อบจ.สมุทรปราการ คณะผู้บริหาร 
นางสาวนันทิดา แก้วบัวสาย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ได้อ่านคำแถลงนโยบายต่อสภาฯ รวมทั้งหมด 7 ด้าน ประกอบไปด้วย 1.นโยบายการพัฒนา ด้านการพัฒนาท้องถิ่น 2.นโยบายการพัฒนา ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3.นโยบายการพัฒนา ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต การจัดการระเบียบชุมชน การรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคม 4.นโยบายการพัฒนา ด้านเศรษฐกิจ นำรายได้สู่จังหวัด เพิ่มรายได้ให้ประชาชน 5.นโยบายการพัฒนา ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 6.นโยบายการพัฒนา ด้านการท่องเที่ยว และ 7.นโยบายการพัฒนา ด้านการเมือง และการบริหาร
การทำงานของดิฉันในวาระแรกสี่ปีข้างหน้านี้ ดิฉันมีความปรารถนาอย่างยิ่ง คือ ความตั้งใจร่วมกัน ความจริงใจปรารถนาดีต่อกัน และทำงานเพื่อพี่น้องชาวสมุทรปรการทุกคน เข้าถึงทุกชุมชนอย่างเสมอภาคเป็นเป้าหมายสำคัญ ดำรงความเป็นเลือดเนื้อเชื้อไขชาวสมุทรปราการ อย่างเป็นเอกภาพยังยืน
จากนั้น สมาชิกสภาองค์การบริหารจังหวัด หน่วยงาน คณะบุคคล ได้แสดงความยินดีกับ นายก อบจ.ตู่ โดยมี นางปทุมมาศ  แก้วบัวสาย มารดา พร้อมพี่ชาย พี่สาว ร่วมนั่งฟังการแถลงนโยบายฯ และเป็นกำลังใจให้อีกด้วย.