ติดตามคนหัวใจเพชร ถอดบทเรียน “ชุมชนคนบางเตย” เลิกเหล้า ช่วงวิกฤตโควิด

0
252

นับแต่เดือนเมษายน 2563 ที่ผ่านมา เป็นปีที่ผิดปกติสำหรับคนไทยเพราะเป็นเดือนเมษายนที่ไทยไม่มีสงกรานต์เหมือนอย่างเคย จากที่ทั่วโลกต้องเผชิญกับการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 รวมถึงประเทศไทยด้วย ซึ่งเราปฏิเสธไม่ได้เลยว่า โควิด-19 ได้สร้างผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตประจำวันของผู้คนในทุกหย่อมหญ้า

เพื่อป้องกันการระบาดไม่ให้ลามทุ่ง ‘การรักษาระยะห่างทางสังคม’ จึงถูกใช้เป็นมาตรการแก้ปัญหาของภาครัฐ เช่น ห้ามบุคคลทั่วราชอาณาจักรออกนอกเคหสถานระหว่างเวลา 22.00 น. ถึง 04.00 น.  รวมถึงมีการประกาศห้ามขายสุราทั่วประเทศ 

 

มาตรการห้ามขายสุราอาจมีผลกระทบมากกว่าที่เราคิดเอาไว้ โดยถ้าเป็นกลุ่มคนที่ไม่ได้ดื่ม หรือดื่มเป็นครั้งคราว มาตรการนี้อาจจะไม่สร้างผลกระทบต่อชีวิตพวกเขามากนัก แต่กับคนที่ติดเหล้าหรือคนที่ต้องดื่มสุราเป็นประจำวัน อาจเป็นชนวนก่อให้เกิดปัญหาขึ้นได้ ถึงขั้นอาจลงแดงจนเสียชีวิต การห้ามขายสุราจนต้องหักดิบ อดเหล้าจนเกิดปัญหาก็มี

อีกนัยหนึ่ง การที่ผู้ดื่ม ซื้อสุราไม่ได้อาจถือได้ว่าเป็นโอกาสที่ดี เพื่อให้คน ลด ละ เลิก การดื่มได้ แต่อย่าลืมว่า การหาซื้อสุราไม่ได้ส่งผลกระทบกับคนอีกกลุ่มอย่างมาก โดยเฉพาะคนกลุ่มที่ติดสุราเรื้อรัง ซึ่งการขาดสุราจะส่งผลต่อสุขภาพจิต และบางครั้งอาจรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิต หากไม่ได้รับการดูแลที่ถูกต้องเหมาะสม

สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) รพ.สต.คณะทำงานจิตอาสา และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ได้ร่วมกันทำกิจกรรมพร้อมบอกถึงประสบการณ์ที่เคยลงมือปฏิบัติงาน และความคิดเพื่อแสดงการเทียบเคียงการดูแลคนติดสุราก่อนโรคระบาด การเข้าร่วมโครงการงดเหล้าครบสามเดือนในช่วงเข้าพรรษาที่ผ่านมา แม้บางคนของดไปตลอดก็มี 

เมื่อ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 64 ที่หมู่ 3 ชุมชนบางเตย ตำบลบางเตย อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี นายชัยวัฒน์ ภูทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางเตย พร้อมด้วย นางสมทรง หัสดิน ประธานชมรมคนหัวใจเพชร(เลิกเหล้าตลอดชีวิต) ตำบลบางเตย แกนนำ อสม.พร้อมด้วยนายนายพูนศักดิ์ พาทีทิน ผู้ประสานงานภาคตะวันออก นางสาวศุภลักษณ์ เจริญกำไรศรี เจ้าหน้าที่ภาคตะวันออก ดร. วิโรจน์ เวทยาวงศ์ คณะทำงานเครือข่ายงดเหล้าจากจังหวัดสมุทรปปราการ  ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจคนงดเหล้าครบพรรษา โดยการมอบเครื่องอุปโภคบริโภค ชุดอุปกรณ์ป้องกันโควิด19 (หน้ากากอนามัย,สเปรย์แอลกอฮอล์ ยาเม็ดฟ้าทลายโจรอภัยภูเบศ) สนับสนุนจากเครือข่ายงดเหล้าจังหวัดฯ พร้อมกับลงพื้นที่ติดตามถามเยี่ยมถึงสภาพปัญหาหลังการระบาดโควิด19 ระลอกใหม่  

คุณสุระเดช โพธิ์เดช  คนหัวใจเพชร

คุณสุระเดช โพธิ์เดช หนึ่งในแกนนำ ครอบครัวหัวใจเพชร อายุ 65 ปีอยู่หมู่ 4 ตำบลบางเตย อำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรี   บอกว่า ตนเองเลิกเหล้ามานานมากแล้ว ทั้งนี้โดยได้เห็นพฤติกรรมของคนกินเหล้าแล้วมีปัญหา ครอบครัวประสพปัญหา ขาดความสงบสุข บางคนถึงเสียชีวิตก็มี สำหรับตนเอง มองเห็นความสำคัญครอบครัว ลูก ไม่อยากให้เขาเดือดร้อน   ปัจจุบันหลังจากที่เลิกเหล้า ได้หันกลับมาทำเกษตรพอเพียง การเลี้ยงปลา ทำเกษตรในพื้นที่ประมาณ 6 ไร่เศษ เช่นเดียวกับ คุณประเมิล อัสดิน ที่ไม่ดื่ม ไม่สูบ อาชีพ เลี้ยงกุ้ง ทำนาอยู่ได้แบบพอเพียง

 

คุณประเมิล หัศดิน  คนหัวใจเพชร

วันนี้สามารถเลี้ยงชีวิตได้อย่างสบาย แม้จะมีปัญหาในเรื่องของพืชผลทางการเกษตรราคาลดลง ได้กำไรน้อยลง แต่ผลผลิตสามารถหมุนเวียนขายได้ทั้งปีลูกค้าเปลี่ยนจากการซื้อที่ร้าน เป็นการสั่งซื้อออนไลน์ หรือเข้ามารับที่บ้านแทนการออกไปตลาด ไม่เดือดร้อนมากในช่วงโควิด19 

ทางคณะได้ลงเยี่ยมเยียนโรงเรียนวัดบางเตย ทราบว่า น้องๆ กลุ่มเยาวชนจากโรงเรียนวัดบางเตยได้เขียนจดหมายถึงผู้ปกครองให้ลด ละ เลิกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เป็นการสื่อสารส่งต่อความหวังดีของลูกๆ สู่ครอบครัวด้วยการเขียนจดหมายแทนความรู้สึกให้ผู้ปกครอง งด ละ เลิก เหล้า เป็นแรงใจให้สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้จนสำเร็จ 

ในกรณีของชุมชนบางเตย จุดเด่นของชุมชนในการรวมกลุ่ม การทำบัญชีครัวเรือน มีคนต้นแบบที่มีประสบการณ์ด้านอาชีพและการเลิกเหล้า ที่สามารถแบ่งปันให้กับผู้อื่นได้เป็นการสะท้อนผลของงานชุมชนที่เป็นรูปธรรมชัดเจนยิ่งขึ้น

ในอำเภอบ้านสร้าง พบผู้ป่วยโควิด19 ระลอกใหม่ รายแรกของจังหวัด ประกอบอาชีพรับจ้าง ขนส่งกุ้ง ไปที่ตลาดมหาชัย จังหวัดสมุทรสาคร ส่งผลให้ทางจังหวัดกำหนดออกมาตรการควบคุม ป้องกันโรค ให้ทุกคนปฏิบัติตนในการป้องกันโรคตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งทางพื้นที่ใช้โอกาสนี้ในการสร้างความตระหนักโดนเน้นเรื่องการ ลด ละ เลิก เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ลดความเสี่ยงที่ทำให้เกิดการติดเชื้อโควิด19 ได้ง่ายขึ้น

อย่างไรก็ตาม สุขภาวะที่ดีทางสังคมจะเกิดขึ้นได้นั้น จำเป็นต้องอาศัยผู้คนในสังคม ช่วยกันตักเตือน ช่วยกันติดตามถามเยี่ยมดูแล มิให้สิ่งที่เป็นปัจจัยเสี่ยงเกิดขึ้น พร้อมทั้งช่วยกันสะท้อนปัญหาของสังคมตนเอง เพื่อดำเนินการแก้ไขได้อย่างชัดเจน ไม่ทอดทิ้งกัน ไม่โดดเดี่ยว ไม่ดูดายซึ่งกันและกัน ก้าวผ่านวิกฤตโควิด ด้วยพลังของชุมชน คนสู้เหล้า