31.2 C
Samut Prakan
Saturday, June 22, 2024
spot_img

ข่าวใหม่ล่าสุด

spot_img

ชมรม TO BE NUMBER ONE ฉะเชิงเทรา ต้อนรับการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมประเมินผลการดำเนินงาน คณะอนุกรรมการตัดสินการประกวด 

วันที่ 21 พ.ค.67 ที่ห้องประชุมเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา นายทวีศักดิ์ คิ้วทอง ผอ.สำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา พร้อมคณะกรรมการ ลงติดตามการตัดสินการประกวด  TO BE NUMBER ONE ระดับจังหวัด ในโอกาสลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยม ประเมิน และติดตามผล เป็นการเก็บคะแนนการดำเนินงานกิจกรรม TO BE NUMBER ONE ของจังหวัดฉะเชิงเทรา

        นายทวีศักดิ์  คิ้วทอง กล่าวว่า การลงพื้นที่ครั้งนี้ เป็นการตรวจเยี่ยม ประเมิน และติดตามผลการดำเนินงานของชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับจังหวัด หลังจากได้แสดงผลงาน ผ่านการแข่งขันในระดับพื้นที่เป็นการประเมินผลและเก็บคะแนน ก่อนที่ เยาวชน นักศึกษา ชมรม TO BE NUMBER ONE จะเดินทางไปร่วมแข่งขันนำเสนอผลงานในเวทีระดับประเทศ 

        ที่ผ่านมาจังหวัดฉะเชิเทรา ได้น้อมนำแนวทางการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี มาเป็นเครื่องมือในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง โดยจังหวัด ได้ยึดหลัก 2 ป. 2 บ. คือ ป้องกัน ปราบปราม บำบัดรักษา และบูรณาการ พร้อมขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติในระดับอำเภอ ระดับตำบล และเน้นย้ำให้มีการพัฒนาเยาวชนในจังหวัด ไปข้างหน้าเพื่อบรรลุวิสัยทัศน์  ด้วยวิถี TO BE NUMBER ONE” ทุกภาคส่วนร่วมบูรณาการ ช่วยสร้างสรรค์เยาวชนให้เก่งและดี ภายใต้ยุทธศาสตร์การรณรงค์ปลูกจิตสำนึกและสร้างกระแสนิยมที่เอื้อต่อการป้องกันปัญหายาเสพติด ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจแก่เยาวชน และยุทธศาสตร์การสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จนมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ 

เพิ่มเพื่อน Line Official

spot_img

ข่าวใหม่ล่าสุด

ข่าวเด็ด ห้ามพลาด