กฟผ. ให้ความสำคัญทุกข้อคิดเห็นของประชาชน พร้อมกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าพระนครใต้ (ส่วนเพิ่ม) สร้างความมั่นใจให้ชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า

  กฟผ. รวบรวมทุกข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของประชาชนต่อโครงการโรงไฟฟ้าพระนครใต้ (ส่วนเพิ่ม) กำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รวมถึงมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้ามีความมั่นใจในมาตรการครบทุกด้าน           นางศรีวรรณ บูรณโชคไพศาล ผู้ช่วยผู้ว่าการแผนงานโรงไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดเผยว่า แผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2561-2580 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 (PDP 2018 Revision 1) ได้กำหนดให้มีโครงการโรงไฟฟ้าพระนครใต้ (ส่วนเพิ่ม)...

เมืองเศรษฐกิจพอเพียง มอบแมสให้ 2 ชุมชนเขตบางบอน พร้อมเดินหน้าแจกแมสทั่วประเทศ

เมืองเศรษฐกิจพอเพียง มอบแมสให้ 2 ชุมชนเขตบางบอน พร้อมเดินหน้าแจกแมสทั่วประเทศ บริษัท เมืองเศรษฐกิจพอเพียง จำกัด นำโดยคุณคุณธริชยา คัมภีรญาณนนท์ รองประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน พร้อมด้วย ดร.เจริญสุข ด้วงล้อมจันทร์(โพธิ์เงิน) ปรึกษาอาวุโสของบริษัทฯ , คุณสุดารัตน์ ขำสกุล หัวหน้าฝ่ายเลขานุการประธานกรรมการบริหาร และคณะทำงานโครงการ SKYMED NEWGEN มอบหน้ากากอนามัยภายใต้กิจกรรม SKYMED...

อย่าเท ! ผู้โดยสารรถไฟ

หากกระทรวงคมนาคมห้ามไม่ให้รถไฟวิ่งเข้า-ออกหัวลำโพง ค่าเดินทางของผู้โดยสารรถไฟชานเมืองจากรังสิต-หัวลำโพง จะพุ่งกระฉูดจาก 6 บาท เป็น 46 บาท หรือเพิ่มขึ้นถึง 6.7 เท่า เป็นภาระหนักของผู้หาเช้ากินค่ำ น่าเห็นใจยิ่งนัก ปัจจุบันค่าเดินทางจากรังสิต-หัวลำโพง โดยรถไฟชานเมืองถูกมาก ! ผู้ที่อยู่อาศัยแถวรังสิตและทำงานแถวหัวลำโพง หากต้องการประหยัดค่าเดินทางและเวลา มักเลือกเดินทางโดยรถไฟชานเมืองจากสถานีรังสิตเข้าสู่สถานีหัวลำโพง ซึ่งมีค่าโดยสารถูกเพียง 6 บาทเท่านั้น ใช้เวลาเดินทางประมาณ 60...

เคาน์เตอร์เซอร์วิสคว้ารางวัล นายหน้าประกันดีเด่น 7 ปีต่อเนื่อง

เคาน์เตอร์เซอร์วิสคว้ารางวัล นายหน้าประกันดีเด่น 7 ปีต่อเนื่อง นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ประธานมอบรางวัลประกันภัยดีเด่นครบวงจร Prime Minister’s Insurance Awards ประจำปี 2021 ซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ในโอกาสนี้ นายวีรเดช อัครผลพานิช รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด ได้เข้ารับรางวัล "บริษัทนายหน้าประกันชีวิตนิติบุคคลที่มีการส่งเสริมกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อประชาชนดีเด่น...

ติดตามเราที่นี่

5แฟนคลับชอบ

ข่าวอื่นๆ

กฟผ. ให้ความสำคัญทุกข้อคิดเห็นของประชาชน พร้อมกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าพระนครใต้ (ส่วนเพิ่ม) สร้างความมั่นใจให้ชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า

  กฟผ. รวบรวมทุกข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของประชาชนต่อโครงการโรงไฟฟ้าพระนครใต้ (ส่วนเพิ่ม) กำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รวมถึงมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้ามีความมั่นใจในมาตรการครบทุกด้าน           นางศรีวรรณ บูรณโชคไพศาล ผู้ช่วยผู้ว่าการแผนงานโรงไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดเผยว่า แผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2561-2580 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 (PDP 2018 Revision 1) ได้กำหนดให้มีโครงการโรงไฟฟ้าพระนครใต้ (ส่วนเพิ่ม)...

เมืองเศรษฐกิจพอเพียง มอบแมสให้ 2 ชุมชนเขตบางบอน พร้อมเดินหน้าแจกแมสทั่วประเทศ

เมืองเศรษฐกิจพอเพียง มอบแมสให้ 2 ชุมชนเขตบางบอน พร้อมเดินหน้าแจกแมสทั่วประเทศ บริษัท เมืองเศรษฐกิจพอเพียง จำกัด นำโดยคุณคุณธริชยา คัมภีรญาณนนท์ รองประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน พร้อมด้วย ดร.เจริญสุข ด้วงล้อมจันทร์(โพธิ์เงิน) ปรึกษาอาวุโสของบริษัทฯ , คุณสุดารัตน์ ขำสกุล หัวหน้าฝ่ายเลขานุการประธานกรรมการบริหาร และคณะทำงานโครงการ SKYMED NEWGEN มอบหน้ากากอนามัยภายใต้กิจกรรม SKYMED...

อย่าเท ! ผู้โดยสารรถไฟ

หากกระทรวงคมนาคมห้ามไม่ให้รถไฟวิ่งเข้า-ออกหัวลำโพง ค่าเดินทางของผู้โดยสารรถไฟชานเมืองจากรังสิต-หัวลำโพง จะพุ่งกระฉูดจาก 6 บาท เป็น 46 บาท หรือเพิ่มขึ้นถึง 6.7 เท่า เป็นภาระหนักของผู้หาเช้ากินค่ำ น่าเห็นใจยิ่งนัก ปัจจุบันค่าเดินทางจากรังสิต-หัวลำโพง โดยรถไฟชานเมืองถูกมาก ! ผู้ที่อยู่อาศัยแถวรังสิตและทำงานแถวหัวลำโพง หากต้องการประหยัดค่าเดินทางและเวลา มักเลือกเดินทางโดยรถไฟชานเมืองจากสถานีรังสิตเข้าสู่สถานีหัวลำโพง ซึ่งมีค่าโดยสารถูกเพียง 6 บาทเท่านั้น ใช้เวลาเดินทางประมาณ 60...

เคาน์เตอร์เซอร์วิสคว้ารางวัล นายหน้าประกันดีเด่น 7 ปีต่อเนื่อง

เคาน์เตอร์เซอร์วิสคว้ารางวัล นายหน้าประกันดีเด่น 7 ปีต่อเนื่อง นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ประธานมอบรางวัลประกันภัยดีเด่นครบวงจร Prime Minister’s Insurance Awards ประจำปี 2021 ซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ในโอกาสนี้ นายวีรเดช อัครผลพานิช รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด ได้เข้ารับรางวัล "บริษัทนายหน้าประกันชีวิตนิติบุคคลที่มีการส่งเสริมกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อประชาชนดีเด่น...

เปิดฉันทมติ! เพื่อสุขภาวะชาว กทม.นำร่องใช้ประโยชน์ ‘พื้นที่สาธารณะ’พัฒนา ‘ระบบสุขภาพปฐมภูมิ’ รองรับทุกกลุ่มคน

เปิดฉันทมติ! เพื่อสุขภาวะชาว กทม.นำร่องใช้ประโยชน์ ‘พื้นที่สาธารณะ’พัฒนา ‘ระบบสุขภาพปฐมภูมิ’ รองรับทุกกลุ่มคน เปิดเนื้อหามติ 2 ระเบียบวาระ “สมัชชาสุขภาพกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 2” หลังภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกว่า 500 ชีวิต ร่วมให้ฉันทมติ เคาะ! เป็นนโยบายสาธารณะเพื่อคนกรุง เตรียมนำร่องปั้นพื้นที่สาธารณะต้นแบบเขตละ 1 แห่ง เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ เชื่อม รพ.ใหญ่ เมื่อวันที่ 25...

เมืองเศรษฐกิจพอเพียง มอบแมสให้สำนักงานเขตบางบอนหวังช่วยบรรเทาทุกข์ให้กับชาวบ้าน

เมืองเศรษฐกิจพอเพียง มอบแมสให้สำนักงานเขตบางบอนหวังช่วยบรรเทาทุกข์ให้กับชาวบ้าน บริษัท เมืองเศรษฐกิจพอเพียง จำกัด นำโดยคุณศักย์ศรณ์ คัมภีรญาณนนท์ รองประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท เมืองเศรษฐกิจพอเพียง จำกัด พร้อมด้วยคุณธริชยา คัมภีรญาณนนท์ รองประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน ดร.เจริญสุข ด้วงล้อมจันทร์(โพธิ์เงิน) ที่ปรึกษาอาวุโสของบริษัทฯ คุณสุดารัตน์ ขำสกุล หัวหน้าฝ่ายเลขานุการประธานกรรมการบริหาร และคณะทำงานโครงการ SKYMED NEW...