“ งดขายเหล้า หยุดโควิด 19 ” ม.ราชภัฏธนบุรี.   สสส. และ สคล.  เผยผลการสำรวจความคิดเห็นประชาชน เรื่องความรู้ ความเข้าใจสงกรานต์พระประแดงไม่ใช่วันไหล เห็นด้วย...

เวทีนำเสนอผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่องความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเพณีสงกรานต์พระประแดง กับสถานการณ์ Covid-19 สายพันธ์ใหม่ 2019 จังหวัดสมุทรปราการ ที่หอประชุม วัดทรงธรรมวรวิหาร ตำบลตลาด อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ วัดทรงธรรมวรวิหาร ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ (มรธ.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดสมุทรปราการ (คสล.) จัดเวทีนำเสนอผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่องความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับประเพณีสงกรานต์พระประแดง กับสถานการณ์ไวรัสโคโรน่าสายพันธ์ใหม่...

จ.นครนายก : สงกรานต์วิถีใหม่ สืบสานวัฒนธรรมไทยพวน” ภายใต้โครงการพัฒนาต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมตามรอยศาสตร์พระราชา เพื่อชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน “บวร On Tour”

จ.นครนายก : สงกรานต์วิถีใหม่ สืบสานวัฒนธรรมไทยพวน” ภายใต้โครงการพัฒนาต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมตามรอยศาสตร์พระราชา เพื่อชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน “บวร On Tour” จังหวัดนครนายก 13 เมษายน 2564 ที่ศาลาเทิดพระเกียรติฯ วัดฝั่งคลอง ต.เกาะหวาย อ.ปากพลี จ.นครนายก โดยพระครูวิริยานุโยค เจ้าคณะอำเภอปากพลี เจ้าอาวาสวัดฝั่งคลอง ได้จัดพิธี”สงกรานต์วิถีใหม่ สืบสานวัฒนธรรมไทยพวน” กิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้พิธีกรรมสูตรเสื้อสูตรผ้า...

มั่นใจประชาชนเที่ยว อพวช. ได้อย่างปลอดภัย เน้นยึดหลักมาตรฐานการคัดกรองความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด

มั่นใจประชาชนเที่ยว อพวช. ได้อย่างปลอดภัย เน้นยึดหลักมาตรฐานการคัดกรองความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด  องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ห่วงใยผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ในช่วงวันหยุดยาวเทศกาลสงกรานต์ พร้อมเปิดให้บริการตามปกติ เน้นยึดหลักมาตรฐานการคัดกรองความปลอดภัยของทางศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. และกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด และขอความร่วมมือผู้เข้าชมทุกท่านสวมหน้ากากอนามัย สแกนไทยชนะ และผ่านกระบวนการคัดกรองตามที่กำหนด พร้อมชวนทุกคน  ใส่ใจสังคมร่วมแรงร่วมใจแก้ปัญหาฝ่าวิกฤตในครั้งนี้ไปด้วยกัน   ...

นาวาอากาศเอก (พิเศษ) คัมภีร์ คัมภีรญาณนนท์เป็นประธานมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา พร้อมเยี่ยมเยียนและมอบอินทผาลัมให้แก่ประชาชนอำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา

นาวาอากาศเอก (พิเศษ) คัมภีร์ คัมภีรญาณนนท์เป็นประธานมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา พร้อมเยี่ยมเยียนและมอบอินทผาลัมให้แก่ประชาชนอำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา นาวาอากาศเอก (พิเศษ) คัมภีร์ คัมภีรญาณนนท์ ประธานคณะปวงชนชาวไทย เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และประธานกรรมการบริหาร บริษัท เมืองเศรษฐกิจพอเพียง จำกัด เป็นประธานในงานพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ณ โรงเรียนธรรมคีรีวิทยา นอกจากนี้ยังมอบอินทผาลัมให้กับพี่น้องมุสลิมในพื้นที่ก่อนที่จะเข้าวันรอมฏอนพร้อมเยี่ยมชมและพบประพี่น้องประชาชนในพื้นที่ตำบลธารคีรี อำเภอสะบ้าย้อยจังหวัดสงขลา สำหรับวัตถุประสงค์ในการจัดงานในครั้งนี้...

ติดตามเราที่นี่

5แฟนคลับชอบ

ข่าวอื่นๆ

“ งดขายเหล้า หยุดโควิด 19 ” ม.ราชภัฏธนบุรี.   สสส. และ สคล.  เผยผลการสำรวจความคิดเห็นประชาชน...

เวทีนำเสนอผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่องความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเพณีสงกรานต์พระประแดง กับสถานการณ์ Covid-19 สายพันธ์ใหม่ 2019 จังหวัดสมุทรปราการ ที่หอประชุม วัดทรงธรรมวรวิหาร ตำบลตลาด อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ วัดทรงธรรมวรวิหาร ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ (มรธ.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดสมุทรปราการ (คสล.) จัดเวทีนำเสนอผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่องความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับประเพณีสงกรานต์พระประแดง กับสถานการณ์ไวรัสโคโรน่าสายพันธ์ใหม่...

จ.นครนายก : สงกรานต์วิถีใหม่ สืบสานวัฒนธรรมไทยพวน” ภายใต้โครงการพัฒนาต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมตามรอยศาสตร์พระราชา เพื่อชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน “บวร On Tour”

จ.นครนายก : สงกรานต์วิถีใหม่ สืบสานวัฒนธรรมไทยพวน” ภายใต้โครงการพัฒนาต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมตามรอยศาสตร์พระราชา เพื่อชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน “บวร On Tour” จังหวัดนครนายก 13 เมษายน 2564 ที่ศาลาเทิดพระเกียรติฯ วัดฝั่งคลอง ต.เกาะหวาย อ.ปากพลี จ.นครนายก โดยพระครูวิริยานุโยค เจ้าคณะอำเภอปากพลี เจ้าอาวาสวัดฝั่งคลอง ได้จัดพิธี”สงกรานต์วิถีใหม่ สืบสานวัฒนธรรมไทยพวน” กิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้พิธีกรรมสูตรเสื้อสูตรผ้า...

มั่นใจประชาชนเที่ยว อพวช. ได้อย่างปลอดภัย เน้นยึดหลักมาตรฐานการคัดกรองความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด

มั่นใจประชาชนเที่ยว อพวช. ได้อย่างปลอดภัย เน้นยึดหลักมาตรฐานการคัดกรองความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด  องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ห่วงใยผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ในช่วงวันหยุดยาวเทศกาลสงกรานต์ พร้อมเปิดให้บริการตามปกติ เน้นยึดหลักมาตรฐานการคัดกรองความปลอดภัยของทางศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. และกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด และขอความร่วมมือผู้เข้าชมทุกท่านสวมหน้ากากอนามัย สแกนไทยชนะ และผ่านกระบวนการคัดกรองตามที่กำหนด พร้อมชวนทุกคน  ใส่ใจสังคมร่วมแรงร่วมใจแก้ปัญหาฝ่าวิกฤตในครั้งนี้ไปด้วยกัน   ...

น.อ.(พิเศษ) คัมภีร์ คัมภีรญาณนนท์ เป็นประธานร่วมเปิดงานเทศกาลลาบเมือง 64 และประกวดเทพี-เทพบุตร หวังส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีการประกอบอาหารพื้นเมืองลาบ การแต่งกายพื้นเมือง และ การอู้กำเมือง

น.อ.(พิเศษ) คัมภีร์ คัมภีรญาณนนท์ เป็นประธานร่วมเปิดงานเทศกาลลาบเมือง 64 และประกวดเทพี-เทพบุตรหวังส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีการประกอบอาหารพื้นเมืองลาบ การแต่งกายพื้นเมือง และ การอู้กำเมือง เมื่อเร็วๆ นี้ นาวาอากาศเอก (พิเศษ) คัมภีร์ คัมภีรญาณนนท์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เมืองเศรษฐกิจพอเพียง จำกัดและประธานคณะปวงชนชาวไทย เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เป็นประธานร่วมกับผศ.ดร. ณพิศิษฏ์...

สช.สานพลัง ‘คนรุ่นใหม่’ แก้โจทย์ประเทศ เตรียมจัด ‘สมัชชาสุขภาพฯ เด็ก-เยาวชน’ ทั่วประเทศ

สช.สานพลัง ‘คนรุ่นใหม่’ แก้โจทย์ประเทศ เตรียมจัด ‘สมัชชาสุขภาพฯ เด็ก-เยาวชน’ ทั่วประเทศ สช. ขยายการมีส่วนร่วมในสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ชักชวนกลุ่ม “คนรุ่นใหม่” ร่วมคิด-พัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อแก้ปัญหาประเทศ พร้อมจัด “สมัชชาสุขภาพฯ เด็ก-เยาวชน” ครั้งแรก ปูพรมทุกภูมิภาค เพื่อกำหนดโจทย์-แสวงหาคำตอบ ที่ตรงจุดตามความต้องการ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) “แนวทางการพัฒนาการมีส่วนร่วมของคนรุ่นใหม่ในกระบวนการสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่...

ศูนย์การค้าอิมพีเรียล เวิลด์ สำโรง ร่วมสร้างความสุขและรอยยิ้ม ย้อนวัยนักเรียนให้ผู้สูงอายุร่วมชมภาพยนตร์เปิดตัว “วัยอลวนฮ่า” ก่อนใคร

        “  วัยอลวนฮ่า  ”  เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2564 ศูนย์การค้าอิมพีเรียล เวิลด์ สำโรง ร่วมกับศูนย์การเรียนรู้ผู้สูงวัย ตำบลบางโฉลง อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ จัดกิจกรรมพิเศษให้กับผู้สูงอายุกว่าร้อยคน ได้ย้อนวัยเด็กแต่งชุดนักเรียนดูภาพยนตร์เรื่อง “วัยอลวนฮ่า” กับโรงภาพยนต์เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ ชั้น 5 อิมพีเรียล เวิลด์...