กฟผ. – เรือด่วนเจ้าพระยา รวมพลังลดมลพิษในอากาศ เตรียมทดลองให้บริการเรือโดยสารพลังงานไฟฟ้าในแม่น้ำเจ้าพระยา ต่อยอดสู่ธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมร่วมกัน

  กฟผ. ผสานความร่วมมือ บริษัท เรือด่วนเจ้าพระยา จำกัด นำต้นแบบเรือโดยสารพลังงานไฟฟ้าของ กฟผ. เตรียมทดลองให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนเป็นเวลา 6 เดือน ตั้งแต่ท่าเรือปากเกร็ด-พระราม 7 และพระราม 7-สาทร เป้าหมายเพื่อเก็บข้อมูลการให้บริการ พัฒนาเป็นเรือโดยสารพลังงานไฟฟ้าประสิทธิภาพสูง ต่อยอดสู่ความร่วมมือในการทำธุรกิจเดินเรือโดยสารที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมร่วมกันในอนาคต   เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ดร.จิราพร ศิริคำ รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์ ในฐานะโฆษกการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย...

ติดตามคนหัวใจเพชร ถอดบทเรียน “ชุมชนคนบางเตย” เลิกเหล้า ช่วงวิกฤตโควิด

นับแต่เดือนเมษายน 2563 ที่ผ่านมา เป็นปีที่ผิดปกติสำหรับคนไทยเพราะเป็นเดือนเมษายนที่ไทยไม่มีสงกรานต์เหมือนอย่างเคย จากที่ทั่วโลกต้องเผชิญกับการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 รวมถึงประเทศไทยด้วย ซึ่งเราปฏิเสธไม่ได้เลยว่า โควิด-19 ได้สร้างผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตประจำวันของผู้คนในทุกหย่อมหญ้า เพื่อป้องกันการระบาดไม่ให้ลามทุ่ง ‘การรักษาระยะห่างทางสังคม’ จึงถูกใช้เป็นมาตรการแก้ปัญหาของภาครัฐ เช่น ห้ามบุคคลทั่วราชอาณาจักรออกนอกเคหสถานระหว่างเวลา 22.00 น. ถึง 04.00 น.  รวมถึงมีการประกาศห้ามขายสุราทั่วประเทศ    มาตรการห้ามขายสุราอาจมีผลกระทบมากกว่าที่เราคิดเอาไว้ โดยถ้าเป็นกลุ่มคนที่ไม่ได้ดื่ม หรือดื่มเป็นครั้งคราว มาตรการนี้อาจจะไม่สร้างผลกระทบต่อชีวิตพวกเขามากนัก แต่กับคนที่ติดเหล้าหรือคนที่ต้องดื่มสุราเป็นประจำวัน อาจเป็นชนวนก่อให้เกิดปัญหาขึ้นได้...

เลขาธิการ กช. รับมอบสื่อห้องเรียนภาษาจีนระบบดิจิทัลซินหัวส่งต่อโรงเรียนเอกชนที่ผ่านการคัดเลือกฯ

เลขาธิการ กช. รับมอบสื่อห้องเรียนภาษาจีนระบบดิจิทัลซินหัวส่งต่อโรงเรียนเอกชนที่ผ่านการคัดเลือกฯ (23 กุมภาพันธ์ 2564) ดร.อรรถพล ตรึกตรอง เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เลขาธิการ กช.) เป็นประธานในการรับมอบสื่อห้องเรียนภาษาจีนระบบดิจิทัลซินหัว ณ ห้องประชุมวิเวก ปางพุฒิพงศ์ ชั้น 2 อาคาร สช. โดยมี นายประสิทธิ์ ทองทิตย์เจริญ ประธานศูนย์แลกเปลี่ยนการศึกษาไทย –...

“นันทิดา แก้วบัวสาย” นายก อบจ.สมุทรปราการ แถลงนโยายต่อสภา 7 ด้านมุ่งแก้ปัญหาปชช. พร้อมเดินหน้าสานต่อโครงการต่างๆ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ เปิดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564 ด้าน “ นันทิดา ”นายก อบจ.สมุทรปราการ แถลงนโยบายต่อสภา 7 ด้านที่มุ่งแก้ปัญหาของประชาชน พร้อมเดินหน้าสานงานต่อโครงการต่างๆ โดยเร่งด่วน เมื่อที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ นายสมควร ชูไสว ประธานสภา...

ติดตามเราที่นี่

5แฟนคลับชอบ

ข่าวอื่นๆ

เปิดเวทีการมีส่วนร่วมชุมชน รับฟังความคิดเห็นฯ ครั้งที่ 1 ก่อนเริ่มโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติจากสถานีควบคุมก๊าซธรรมชาติ BP4 ของ ปตท. ไปยังโรงไฟฟ้าบางปะกง กฟผ. ...

  ​บริษัท เอ็นไวร์ไซร์ จำกัด ร่วมกับ กฟผ. เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ครั้งที่ 1 โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติจากสถานีควบคุมก๊าซธรรมชาติ BP4 ของ ปตท.ไปยังโรงไฟฟ้า   บางปะกง พร้อมนำความคิดเห็นของประชาชน ไปจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ของโครงการ เพื่อช่วยเสริมความมั่นคงของระบบไฟฟ้าในภาคตะวันออกและภาคกลาง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชน โดยมีการวางมาตรการควบคุมป้องกันโรคโควิดอย่างเข้มงวด ​เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564...

กฟผ. – เรือด่วนเจ้าพระยา รวมพลังลดมลพิษในอากาศ เตรียมทดลองให้บริการเรือโดยสารพลังงานไฟฟ้าในแม่น้ำเจ้าพระยา ต่อยอดสู่ธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมร่วมกัน

  กฟผ. ผสานความร่วมมือ บริษัท เรือด่วนเจ้าพระยา จำกัด นำต้นแบบเรือโดยสารพลังงานไฟฟ้าของ กฟผ. เตรียมทดลองให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนเป็นเวลา 6 เดือน ตั้งแต่ท่าเรือปากเกร็ด-พระราม 7 และพระราม 7-สาทร เป้าหมายเพื่อเก็บข้อมูลการให้บริการ พัฒนาเป็นเรือโดยสารพลังงานไฟฟ้าประสิทธิภาพสูง ต่อยอดสู่ความร่วมมือในการทำธุรกิจเดินเรือโดยสารที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมร่วมกันในอนาคต   เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ดร.จิราพร ศิริคำ รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์ ในฐานะโฆษกการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย...

ติดตามคนหัวใจเพชร ถอดบทเรียน “ชุมชนคนบางเตย” เลิกเหล้า ช่วงวิกฤตโควิด

นับแต่เดือนเมษายน 2563 ที่ผ่านมา เป็นปีที่ผิดปกติสำหรับคนไทยเพราะเป็นเดือนเมษายนที่ไทยไม่มีสงกรานต์เหมือนอย่างเคย จากที่ทั่วโลกต้องเผชิญกับการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 รวมถึงประเทศไทยด้วย ซึ่งเราปฏิเสธไม่ได้เลยว่า โควิด-19 ได้สร้างผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตประจำวันของผู้คนในทุกหย่อมหญ้า เพื่อป้องกันการระบาดไม่ให้ลามทุ่ง ‘การรักษาระยะห่างทางสังคม’ จึงถูกใช้เป็นมาตรการแก้ปัญหาของภาครัฐ เช่น ห้ามบุคคลทั่วราชอาณาจักรออกนอกเคหสถานระหว่างเวลา 22.00 น. ถึง 04.00 น.  รวมถึงมีการประกาศห้ามขายสุราทั่วประเทศ    มาตรการห้ามขายสุราอาจมีผลกระทบมากกว่าที่เราคิดเอาไว้ โดยถ้าเป็นกลุ่มคนที่ไม่ได้ดื่ม หรือดื่มเป็นครั้งคราว มาตรการนี้อาจจะไม่สร้างผลกระทบต่อชีวิตพวกเขามากนัก แต่กับคนที่ติดเหล้าหรือคนที่ต้องดื่มสุราเป็นประจำวัน อาจเป็นชนวนก่อให้เกิดปัญหาขึ้นได้...

ล้อมวงเสวนา สกสว.ลุย สร้างสมดุล หนุนวิจัย ‘วิทย์ – ศิลป์’ เท่าเทียม

ล้อมวงเสวนา สกสว.ลุย สร้างสมดุล หนุนวิจัย ‘วิทย์ – ศิลป์’ เท่าเทียม 22 กุมภาพันธ์ 2564 รศ.ดร.ปัทมาวดี โพชนุกูล ผู้อำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) เป็นประธานเปิดงานเสวนาเวทีสาธารณะด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ ศิลปกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 3 “เส้นทางศิลปะในโลกที่แปรเปลี่ยน” โดยมี กรรมการที่ปรึกษาคณะทำงานประเด็นเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Agenda...

 ‘พระนิสิตเมียนมา’ จิตอาสา หนุนช่วยแรงงงานข้ามชาติ ฟื้นฟูจิตใจ สู้โควิด-19

 ‘พระนิสิตเมียนมา’ จิตอาสา หนุนช่วยแรงงงานข้ามชาติ ฟื้นฟูจิตใจ สู้โควิด-19 “เมียนมาดูแลเมียนมา” คือ หัวใจสำคัญของปฏิบัติการสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ “แรงงานข้ามชาติ” ที่องค์กรศาสนา หน่วยงานด้านสุขภาพ สังคม และสื่อสาร ได้สานพลังความร่วมมือทุกภาคส่วนดำเนินการภายใต้แผนงาน “รวมพลังพลเมืองตื่นรู้ ช่วยชาติสู้ภัยโควิด-19 ระลอกใหม่” เพื่อส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค และการดูแลคุณภาพชีวิตกลุ่มแรงงานข้ามชาติในพื้นที่เสี่ยงสำหรับแรงงานข้ามชาติ ในแง่หนึ่งคือผู้มีบทบาทสำคัญทางเศรษฐกิจ ในอีกแง่หนึ่งถือเป็นกำลังสำคัญต่อการ “ควบคุมโรค” โดยเฉพาะในสถานการณ์เฉพาะหน้าที่โรคกำลังระบาดอยู่นั้น ภาคียุทธศาสตร์ด้านสังคมและสุขภาพต่างเห็นพ้องร่วมกันว่า หลักการทำงานคือต้องดึงให้เขาเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของระบบป้องกันควบคุมโรคให้ได้นำมาสู่การ...

กฟผ. เปิดห้องทดสอบคุณภาพอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง 500 kV แห่งเดียวในไทย มุ่งให้บริการตลอด 24 ชม. พร้อมขยายตลาดธุรกิจสู่อาเซียน

  นางวีนัส หลงสมบุญ ผู้ช่วยผู้ว่าการวิจัย นวัตกรรม และพัฒนาธุรกิจ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดเผยว่า กฟผ. เปิดให้บริการห้องปฏิบัติการทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง ซึ่งตั้งอยู่ที่สถานีไฟฟ้าแรงสูงบางพลี ถ.เทพรัตน แก่ลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ มาอย่างยาวนานมากกว่า 50 ปี โดยเริ่มต้นจากการทดสอบที่ระดับแรงดันไฟฟ้า 75 kV และพัฒนาศักยภาพในการทดสอบมาอย่างต่อเนื่อง จนปัจจุบันห้องปฏิบัติการทดสอบนี้ สามารถทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง 500 kV...