สกสว.ระดมสมองรับมือภัยพิบัติแก้ปัญหาเชิงพื้นที่แบบองค์รวม

สกสว.ระดมสมองรับมือภัยพิบัติแก้ปัญหาเชิงพื้นที่แบบองค์รวม สกสว.เปิดเวทีระดมสมองผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำแผนวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ด้านภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มุ่งจัดการความเสี่ยงเชิงพื้นที่แบบองค์รวมและปฏิรูปการจัดการสิ่งแวดล้อมหลังโควิด ดึงอปท.และเอกชนเข้าร่วม สร้างกำลังคนและถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชนเพื่อเตรียมพร้อมรับมือ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดการประชุมระดมสมองผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อจัดทำแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ปี 2566-2570 ด้านภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภายใต้ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยมีนักวิชาการ ผู้แทนจากหน่วยบริหารและจัดการทุน หน่วยงานภาครัฐ และองค์กรสาธารณประโยชน์ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม และมี รศ. ดร.สุจริต...

วช. จับมือ วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม มก. วางมาตรฐานตู้กดน้ำดื่มทั่วประเทศ

วช. จับมือ วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม มก. วางมาตรฐานตู้กดน้ำดื่มทั่วประเทศ ปัจจุบัน มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการน้ำดื่ม ได้จัดให้มีบริการน้ำสะอาดแก่ประชาชนทั้งในพื้นที่เขตเมืองและเขตชนบท นอกจากนี้ ยังได้ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการน้ำในชุมชนเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำสะอาดด้วยตนเอง แต่ถึงกระนั้น ก็ยังมีข่าวออกมาเป็นระยะๆ ถึงการปนเปื้อนของน้ำดื่มในพื้นที่ต่างๆ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เห็นความสำคัญของการจัดการน้ำดื่มสะอาดเพื่อประชาชน ได้สนับสนุนทุนการวิจัยโครงการ "การบริหารจัดการคุณภาพน้ำดื่ม" แก่ ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม...

สกสว. จับมือ มูลนิธิ สวค. ถกการใช้เครื่องมือประเมินเพื่อพัฒนาระบบ ววน. ของประเทศ

สกสว. จับมือ มูลนิธิ สวค. ถกการใช้เครื่องมือประเมินเพื่อพัฒนาระบบ ววน. ของประเทศ วันนี้ (11 มิ.ย. 64) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ร่วมกับมูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง (มูลนิธิ สวค.) จัดการประชุมเครือข่ายผู้ประเมิน ครั้งที่ 3 ภายใต้โครงการจัดตั้งกลุ่มความร่วมมือ (Consortium) ของผู้ประเมินการวิจัยและนวัตกรรม เพื่อพัฒนารูปแบบการติดตามและการประเมินผลการวิจัยและนวัตกรรม...

สตง.,ปปท.,ปปช.จังหวัดปปช.ภาค1และจว.สป.  ลุยตรวจเสาไฟกินรี นายกอบต.ชี้ ไม่ได้ทำเอง คณะกรรมการแผนพัฒนาเป็นผู้กำหนด ชาวบ้านอยากได้ พื้นที่เอกชน ก็อนุญาตแล้ว

 สตง./ปปท./ปปช.จ.สป./ปปช.ภาค1/และจว.สป.ลงพื้นที่ตรวจสอบเสาไฟฟ้ากินรี นายก อบต.ราชาเทวะ เผยเป็นแผนคณะกรรมการพัฒนา อบต.ผู้กำหนด  ประชาคมชาวบ้านอยากให้มีการติดตั้งเสาไฟ ชี้สาเหตุติดบนถนนลูกรัง ถี่ๆเพื่อความปลอดภัยชาวบ้าน เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 11 มิ.ย.64 ที่อบต.ราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ตัวแทน สตง./ปปท./ปปช.จังหวัด./ปปช.ภาค1,และ จว.สป. เดินทางไปตรวจสอบข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณ อบต. ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ ในการจัดทำโครงการจัดซื้อเสาไฟฟ้ารูปประติมากรรมกินรี...

ติดตามเราที่นี่

5แฟนคลับชอบ

ข่าวอื่นๆ

สตง.,ปปท.,ปปช.จังหวัดปปช.ภาค1และจว.สป.  ลุยตรวจเสาไฟกินรี นายกอบต.ชี้ ไม่ได้ทำเอง คณะกรรมการแผนพัฒนาเป็นผู้กำหนด ชาวบ้านอยากได้ พื้นที่เอกชน ก็อนุญาตแล้ว

 สตง./ปปท./ปปช.จ.สป./ปปช.ภาค1/และจว.สป.ลงพื้นที่ตรวจสอบเสาไฟฟ้ากินรี นายก อบต.ราชาเทวะ เผยเป็นแผนคณะกรรมการพัฒนา อบต.ผู้กำหนด  ประชาคมชาวบ้านอยากให้มีการติดตั้งเสาไฟ ชี้สาเหตุติดบนถนนลูกรัง ถี่ๆเพื่อความปลอดภัยชาวบ้าน เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 11 มิ.ย.64 ที่อบต.ราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ตัวแทน สตง./ปปท./ปปช.จังหวัด./ปปช.ภาค1,และ จว.สป. เดินทางไปตรวจสอบข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณ อบต. ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ ในการจัดทำโครงการจัดซื้อเสาไฟฟ้ารูปประติมากรรมกินรี...

เครือเบทาโกร เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะในองค์กร คว้ารางวัลโครงการ “ถนนวิภาวดีฯ ไม่มีขยะ”

เครือเบทาโกร เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะในองค์กร คว้ารางวัลโครงการ “ถนนวิภาวดีฯ ไม่มีขยะ” นายจักริน แต้ไพสิฐพงษ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหาร กลุ่มงานบริหารส่วนกลาง เครือเบทาโกร รับมอบเกียรติบัตร รางวัล Active Participation Award ในโครงการ “ถนนวิภาวดีฯ ไม่มีขยะ ประจำปี 2563” จากสำนักคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) และเครือข่ายเพื่อความยั่งยืนแห่งประเทศไทย (TRBN)...

1905 Heritage Corner ที่พักหรูดูดี มีสไตลส์เรโทร

1905 Heritage Corner ที่พักหรูดูดี มีสไตลส์เรโทร เป็นอาคารเก่าแก่สมัยรัตนโกสินทร์ สร้างขึ้นในช่วงสมัยรัชกาลที่ 5 บนถนนแพร่งภูธร เป็นเกสต์เฮาส์บูติกขนาดเล็กที่ตั้งอยู่ในอาคารตึกแถวสไตล์โคโลเนียลในใจกลางย่านเมืองเก่ากรุงเทพฯ ที่พักอยู่ใกล้สถานที่ท่องเที่ยวประวัติศาสตร์รอบกรุงรัตนโกสินทร์ อาทิเช่น พระบรมมหาราชวัง, อารามหลวง, ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง และสถานที่โบราณ ซึ่งยังคงอยู่มีอยู่ปัจจุบัน มีห้องพักทั้งหมดจำนวน 3 ห้อง แต่ละห้องจะมีความเหมือนและความต่างเฉพาะตัว ซึ่งแต่ละห้องได้จำลองการเดินทางของพ่อค้าชาวจีนที่ล่องเรือสำเภาข้ามน้ำข้ามทะเลมาฝั่งเมือไทย จึงเป็นที่มาของสถาปัตยกรรมแบบ Sino-Siamese มาเป็นแนวการตกแต่งภายในห้องพัก แต่ละชิ้นส่วนของห้องล้วนมีที่มาเพื่อเล่าเรื่องถึงการอพยพถิ่นฐานของคนจีนโดยทางเรือสำเภา ห้อง...

คณะผู้บริหารบริษัทกรังด์ปรีซ์ฯ มอบเงิน 100,000 บาท  สนับสนุนโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ รักษาผู้ป่วยโควิด-19 

คณะผู้บริหารบริษัทกรังด์ปรีซ์ฯ มอบเงิน 100,000 บาท  สนับสนุนโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ รักษาผู้ป่วยโควิด-19              บริษัทกรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ผู้นำสื่อด้านยานยนต์ และผู้จัดงานบางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ พร้อมส่งกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ เพื่อรับมือการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่ มอบเงินสมทบทุน 100,000 บาท ให้กับโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ 10...

รมว.ศธ.นำทีมเข้าหารือ รมว.กระทรวงการคลังถึงแนวทางการพิจารณาช่วยเหลือ โรงเรียนเอกชนในวิกฤต COVID-19

รมว.ศธ.นำทีมเข้าหารือ รมว.กระทรวงการคลังถึงแนวทางการพิจารณาช่วยเหลือ โรงเรียนเอกชนในวิกฤต COVID-19 ดร.อรรถพล ตรึกตรอง เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เลขาธิการ กช.) กล่าวถึงผลการเข้าร่วมหารือแนวทางการช่วยเหลือโรงเรียนเอกชนวานนี้ว่า (10 มิถุนายน 2564) นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) นำทีมผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ โดยมี นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมช.ศธ.) นายสุภัทร จำปาทอง...

ชาวบ้านโวยขาใหญ่ VIP สมุทรปราการ ลัดคิวฉีดวัคซีนไม่สนคนนับ100

  ชาวบ้านนับร้อยโวยถูก ขาใหญ่  ลัดคิวฉีดวัคซีน โดยลัดคิวแบบไม่สะทกสะท้านสายตาคนยืนรอคิวนับร้อย เจ้าหน้าที่เผย เขาต้องรีบกลับไปทำงาน อย่าฟื้นฝอยหาตะเข็บเลย เมื่อวันที่ 9  มิ.ย.64 ที่สำนักงานเทศบาลตำบลบางปู อ.เมือง จังหวัดสมุทรปราการ มีชาวบ้านหลายร้อยคน มายืนแถวรอคิวเพื่อเข้ารับฉีดวัคซีนกันตั้งแต่ช่วงเช้าก่อนเวลาเปิดทำการ กระทั่งเกือบเที่ยงแล้วยังไม่ได้เข้าไปตรวจร่างกายเพื่อเตรียมพร้อมรับวัคซีนภายในสำนักงาน ขณะที่มีบรรดาแขก VIP ต่างขึ้นทางบันไดด้านหน้าไปชั้นสองเพื่อทยอยเข้าลัดคิวรับวัคซีน จนทำให้ชาวบ้านที่กำลังรอคิวอยู่หลายร้อยรายเกิดความไม่พอใจ โดยชาวบ้านที่มารอคิวรายหนึ่งเปิดเผยว่า ตนเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ มารอคิวรับวัคซีนพร้อมคณะที่ทำงานกันตั้งแต่เวลา 8.30 น. กระทั่งเกือบ...