30 C
Samut Prakan
Friday, July 19, 2024
spot_img

ข่าวใหม่ล่าสุด

spot_img

รองปลัดสำนักนายกฯ เปิดศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมืองสถาบันพระปกเกล้า จังหวัดสมุทรปราการ

นายมงคลชัย สมอุดร รองปลัดสำนักนายกฯ นายทวีศักดิ์ คิ้วทอง ผอ. สำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ความปลอดภัย ร่วม เปิดศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อเป็นศูนย์ให้ความรู้ภาคประชาสังคม  ขยายผลต่อยอดในการสร้างจิตสำนึกความเป็นพลเมืองดี

          เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 25 พฤษภาคม 2567 ที่ศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้าจังหวัดสมุทรปราการ ตั้งอยู่ภายในโรงเรียนบางพลีพัฒนาศึกษาลัย ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ      ดร.มงคลชัย สมอุดร รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดป้ายศูนย์ พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า จังหวัดสมุทรปราการ พร้อมเปิดอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาพลเมืองดีศรีสมุทรปราการตามวิถีประชาธิปไตย โดยมี ดร.วิชัย จันทร์จำรูญ ประธานศูนย์ฯ พร้อมคณะกรรมการได้ให้การต้อนรับคณะ

        ภายในงานมี นายทวีศักดิ์ คิ้วทอง ผู้อำนวยการ สำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ความปลอดภัย  นายพนม เกตุนคร ปลัดอาวุโสอำเภอบางพลี  พ.ต.อ.ไพโรจน์ เพชรพลอย ผู้กำกับการ สภ.บางพลี  พล.ต.ต.วสันต์ บุญเจริญ ที่ปรึกษาศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง นายชอุ่ม แตงโสภา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางโฉลง, นางสาวอภิรดี แตงโสภา กำนัน ต.บางโฉลง, ดร.วิโรจน์ เวทยาวงศ์ กรรมการ ดร.ภูมิ พระรักษา ที่ปรึกษา,  ดร.กัญฐณัฎ ฉลอง  ผู้อำนวยการโรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย กรรมการและเลขานุการ ตลอดจนคณะกรรมการ ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน เป็นเกียรติเข้าร่วมพิธีเปิด พร้อมเข้าอบรมพัฒนาการเมืองภาคพลเมืองครั้งนี้  ประมาณ 200 คน 

     

        นายมงคลชัย สมอุดร รองปลัดสำนักนายกฯ กล่าว่า ทราบว่า ศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้าจังหวัดสมุทรปราการ แห่งนี้ได้จัดตั้งขึ้นภายคำสังของสถาบันพระปกเกล้า มีคณะกรรมการ จำนวน 18 คน ที่ปรึกษา 2 คน จัดเป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประชาชนของจังหวัดสมุทรปราการ เป็นศูนย์ที่ทุกคนเข้ามาทำกิจกรรมร่วมกันได้ในลักษณะที่เป็นการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม สร้างความเท่าเทียมด้วย จิตอาสา ช่วยเหลือกลุ่มผู้เปราะบาง เผยแพร่ข่าวสาร ที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน หรือกิจกรรมอื่น ซึ่งมีบทบาทสำคัญ ภายใต้การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข พร้อมร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อนำไปสู่สิ่งที่ดีขึ้น ภายใต้ข้อกำหนดสถาบันพระปกเกล้า

“  แม้จะเป็นคำเก่าๆ ที่ได้รับทราบมา  แต่ด้วยศักยภาพของท่าน ทุกคน  ผมเชื่อมั่นในตัวท่าน ผู้เข้าอบรมทุกคนว่า มีจิตสาธารณะมาก่อน และวันนี้มาในฐานะ  ผู้นำท้องถิ่น ท้องที่  กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารโรงเรียน คุณครู ทั้งภาครัฐและเอกชน  ที่มีอยู่อย่าเต็มเปี่ยม สามารถนำไปต่อยอดร่วมกันป้องกันแก้ไขปัญหาต่างๆ ในสังคมได้อย่างเป็นรูปธรรม ”

         รองปลัดกล่าวอีกว่า โดยผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ครั้งนี้ แม้จะเป็นคำเก่าๆหรือใหม่ ที่ได้รับทราบมาแล้วก็ตาม  แต่ด้วยศักยภาพของท่านผู้เข้าอบรมทุกคน ซึ่งมาจาก ผู้นำท้องถิ่น ท้องที่  กำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหาร โรงเรียน คุณครู ทั้งภาครัฐและเอกชน  มีอยู่อย่าเต็มเปี่ยม สามมารถนำไปต่อยอดร่วมกันป้องกันแก้ไขปัญหาต่างๆ ในสังคมได้อย่างเป็นรูปธรรม และเป็นพลเมืองที่เป็นต้นแบบ และขยายผลต่อยอดความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง สร้างความรู้ทักษะให้กับกลุ่มเป้าหมายได้อย่างเหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ในจังหวัดสมุทรปราการ รวมทั้งต่อยอดองค์ความรู้ใหม่ๆ ที่ทันสมัยเพื่อเสริมสร้างศักยภาพของพลเมืองให้มีพฤติกรรมที่กระตือรือร้น และสามารถนำศักยภาพมาป้องกันแก้ไขปัญหาต่างๆในสังคมได้อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป.

ผมเองก็นักเรียนของสถาบันพระปกเกล้า ที่เข้าอบรม มีหลายหลักสูตร  ที่ผู้นำต้องผ่านจุดนี้  เสมือนจุดบ่มเพาะ สร้างคนดี ออกไปช่วยเหลือสังคม หลายคนอยากเข้าเรียนแต่ไม่มีโอกาส บางคนเข้าได้ แต่ไม่จบก็มี   ศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้าจังหวัดสมุทรปราการ จึงเป็นจุดที่ส่งเสริมให้ประชาชนทุกคน ตระหนัก ทำดี ทุกมิติ  

เพิ่มเพื่อน Line Official

spot_img

ข่าวใหม่ล่าสุด

ข่าวเด็ด ห้ามพลาด