30 C
Samut Prakan
Friday, July 19, 2024
spot_img

ข่าวใหม่ล่าสุด

spot_img

สุดเจ๋ง ! น.ศ.สาขาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ ม.หอการค้า สอบผ่านใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์

สุดเจ๋ง ! น.ศ.สาขาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ ม.หอการค้า สอบผ่านใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์

ปัจจุบันสิ่งสำคัญที่ผู้แนะนำกญาตผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์ารลงทุนต้องมี คือ ใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน IC License ผู้ที่มีใบอนุญาตสำหรับแนะนำผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน ถือเป็นใบอนุญาตที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ ก.ล.ต. มอบให้ โดยได้รับความเห็นชอบเป็น IC จาก ก.ล.ต. ได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่จากต้นสังกัดที่เป็นผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ซึ่งถือได้ว่าเป็นใบรองรับการทำงานสำหรับอาชีพทางการเงิน ซึ่งผู้แนะนำจะต้องมีความรู้และการแนะนำที่ถูกต้อง ที่สำคัญด้านความน่าเชื่อถือและความไว้ใจในการใช้บริการ

ล่าสุดสาขาการเงินการลงทุน คณะบริหารธุรกิจสนับสนุนให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 – ชั้นปีที่ 2 ผู้ที่มีความสนใจร่วมลงสอบใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน IC License นักศึกษาสามารถสอบผ่านทั้งหมด 11 คน เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้การสอบและนำความรู้ต่าง ๆ ในห้องเรียนมาประยุกต์ใช้ในการสอบครั้งนี้ เพิ่มศักยภาพการทำงานด้านเงินการลงทุน ได้มีประสบการณ์การเรียนรู้จริง เมื่อนักศึกษาเรียนจบระดับชั้นปริญญาตรีประกอบกับใบอนุญาตที่สอบผ่าน สามารถประกอบอาชีพผู้แนะนำการลงทุน ซึ่งเป็นใบอนุญาตที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) มอบให้กับบุคคลที่ได้รับอนุญาตให้ทำหน้าที่แนะนำหรือชักชวนให้ผู้ลงทุนซื้อขายหลักทรัพย์ หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ทั้งนี้ผู้ที่จะประสงค์จะทำหน้าที่ให้บริการดังกล่าวกับลูกค้าหรือผู้ที่สนใจ จะต้องได้รับความเห็นชอบเป็น IC จาก ก.ล.ต. และต้องได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่จากต้นสังกัดที่เป็นผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์

กลุ่มวิชาการเงินการลงทุน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มุ่งเน้นเกี่ยวกับการบริหารการเงินและการลงทุน เจาะลึกถึงการวางแผนทางการเงินขององค์กรหรือภาคธุรกิจ ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการพัฒนาธุรกิจให้ยั่งยืน และเจาะลึกเกี่ยวกับการลงทุน การบริหารความเสี่ยง เทคโนโลยีทางการเงินใหม่ๆ การจัดสรรเงินทุนในการลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งได้เรียนรู้ถึงการบริหารงานของสถาบันการเงินและตลาดหลักทรัพย์ซึ่งเป็นที่ได้รับความสนใจอย่างมากในสายอาชีพการเงินการลงทุนนี้ และได้ลงมือปฏิบัติจริงในการลงทุนแบบจำลองต่างๆ ได้เรียนรู้และนำไปพัฒนาต่อยอดในสายงานที่ปรึกษาทางการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เพิ่มเพื่อน Line Official

spot_img

ข่าวใหม่ล่าสุด

ข่าวเด็ด ห้ามพลาด